XÀ PHÒNG HÓA HOÀN TOÀN 9 7G HỖN HỢP 2 ESTE

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp hai este đối kháng chức X, Y nên 100 ml hỗn hợp NaOH 1,50M. Sau bội nghịch ứng cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng tiếp nối và một muối bột duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của 2 este là

A.

Bạn đang xem: Xà phòng hóa hoàn toàn 9 7g hỗn hợp 2 este

H-COO-CH3 cùng H-COO-CH2CH3.

B. CH3COO-CH3 và CH3COO-CH2CH3.

C. C2H5COO-CH3 và C2H5COO-CH2CH3.

D. C3H7COO-CH3 và C4H9COO-CH2CH3.


*

Đáp án A

neste = nNaOH = 0,15 mol.Meste vừa phải = 9 , 7 0 , 15 = 64,6. => có 1 este là HCOOCH3 (M = 60).Mặt không giống sau phản bội ứng thu được một muối hạt duy nhất cùng 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Este còn lại là HCOOCH2CH3.Xà chống hóa hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp hai este đối chọi chức X, Y đề xuất 100 ml dung dịch NaOH 1,50M. Sau phản bội ứng cô cạn hỗn hợp thu được các thành phần hỗn hợp hai ancol đồng đẳng tiếp nối và một muối duy nhất. Công thức kết cấu thu gọn gàng của 2 este là

A. H-COO-CH3 cùng H-COO-CH2CH3.

B. CH3COO-CH3 cùng CH3COO-CH2CH3.

C. C2H5COO-CH3 cùng C2H5COO-CH2CH3.

D. C3H7COO-CH3 cùng C4H9COO-CH2CH3.


Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gam các thành phần hỗn hợp hai este đối chọi chức X, Y bắt buộc 150 ml dung dịch KOH 1M. Sau bội phản ứng cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng tiếp nối và một muối hạt duy nhất. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X, Y lần lượt là

A. HCOOCH3, HCOOC2H5.

B. C2H5COOCH3, C2H5COOC2H5.


Xà chống hóa trọn vẹn 9,7 gam các thành phần hỗn hợp hai este đơn chức X, Y đề xuất 150 ml hỗn hợp KOH 1M. Sau làm phản ứng cô cạn hỗn hợp thu được các thành phần hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối bột duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y lần lượt là

A. HCOOCH3, HCOOC2H5. 

C. CH3COOCH3, CH3COOC2H5 

D. C2H3COOCH3, C2H3COOC2H5.


Để xà phòng hoá trọn vẹn 19,4 gam hỗn hợp 2 este đối chọi chức X cùng Y đề xuất 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng sau đó nhau với 1 muối hạt khan Z duy nhất. Công thức cấu tạo và % cân nặng của 2 este trong hỗn hợp đầu là:

A. CH3COOCH3 66,67% cùng CH3COOC2H5 33,33%.

B. HCOOCH3 61,85% với HCOOC2H5 38,15%.

Xem thêm: Hoạt Động Tình Nguyện Tiếng Anh Mới Nhất, Chương Trình Tình Nguyện Tiếng Anh Là Gì

C. CH3COOCH3 61,85% với CH3COOC2H5 38,15%.

D. HCOOCH3 66,67% và HCOOC2H5 33,33%.


Để xà phòng hoá trọn vẹn 19,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 este solo chức X với Y bắt buộc 200ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng trả toàn, cô cạn dung dịch thu được các thành phần hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng sau đó nhau và 1 muối bột khan Z duy nhất. Công thức cấu tạo và % trọng lượng của 2 este trong hỗn hợp đầu là:

A. CH3COOCH3 66,67% cùng CH3COOC2H5 33,33%.

B. HCOOCH3 61,85% và HCOOC2H5 38,15%.

C. CH3COOCH3 61,85% cùng CH3COOC2H5 38,15%.

D. HCOOCH3 66,67% cùng HCOOC2H5 33,33%.


Xà phòng hóa hòan toàn 16,4 gam các thành phần hỗn hợp hai este đối chọi chức bắt buộc 250 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau phản bội ứng, cô cạn hỗn hợp thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng sau đó và một muối hạt duy nhất. Thành phần tỷ lệ về khối lượng của hai este trong các thành phần hỗn hợp là:

A. 67,683% cùng 32,317%.

B. 60% với 40%.

C. 54,878% và 45,122%.

D. 51,064% cùng 48,936%.


Xà phòng hóa trọn vẹn 16,4 gam nhì este đối kháng chức X, Y ( MX Y) cần 250 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, nhận được một muối và hai ancol đồng đẳng liên tiếp. Phần trăm trọng lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là

A. 67,68%.

B. 54,88%.

C. 60,00%.

D. 51,06%.


Xà phòng hóa trọn vẹn 16,4 gam nhị este đơn chức X, Y ( MX

A. 67,68%

B. 54,88%.

C. 60,00%.

Xem thêm: Bài Viết Về Thành Phố Đà Lạt Bằng Tiếng Anh (5 Mẫu), Viết Về Thành Phố Đà Lạt Bằng Tiếng Anh

D. 51,06%.


Xà chống hóa hoàn toàn 14,55 gam hỗn hợp 2 este solo chức X, Y (MX Y) nên 150 ml dd NaOH 1,5M. Cô cạn dd thu được các thành phần hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối bột duy nhất. Thành phần phần trăm của este X là