Vai trò của rừng và trồng rừng

     

- làm sạch môi trường xung quanh không khí: hấp thụ những loại khí cacbonic, vết mờ do bụi trong không khí thải ra khí oxi.

- chống hộ (Hạn chế tốc độ dòng chảy, chắn gió, chống xói mòn đất ở vùng đồi núi, chống bè bạn lụt, thắt chặt và cố định cát ven biển …)

- cung ứng nguyên liệu để xuất khẩu, làm vật gia dụng …

- giao hàng du lịch, nghỉ ngơi dưỡng, giải trí

- giao hàng nghiên cứu vớt khoa học, bảo tồn các hệ sinh thái xanh rừng từ nhiên, các nguồn gen cồn thực trang bị rừng

aquabigman.com
Bạn đang xem: Vai trò của rừng và trồng rừng

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*Xem thêm: Phản Ứng Tráng Gương Của Anđehit, Glucozơ, Este Có Phản Ứng Tráng Bạc ?

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp aquabigman.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng aquabigman.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Sơ Đồ Vòng Đời Của Giun Đũa, Trình Bày Vòng Đời Của Giun Đũa Bằng Sơ Đồ

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép aquabigman.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.