ƯU ĐIỂM CỦA HỆ TUẦN HOÀN KÉP SO VỚI ĐƠN

     
Lý thuyết Tuần hoàn máu: bài xích 18. Tuần hoàn máu. Động vật nhiều bào có khung người nhỏ, dẹp và động vật đơn bào không tồn tại hệ tuần hoàn, những chất được điều đình qua bề mặt cơ thể. Hệ tuần hoàn hở gồm một đoạn ngày tiết đi thoát khỏi mạch máu và trộn lẫn các dịch mô, máu lưu thông dưới áp lực thấp và chảy chậm. Hệ tuần hoàn kín có máu lưu thông vào mạch kín đáo dưới áp lực cao hoặc trung bình, tiết chảy nhanh. Hệ tuần hoàn solo có một vòng tuần hoàn, máu chảy dưới áp lực trung bình. Hệ tuần hoàn kép gồm hai vòng tuần hoàn (vòng tuần hoàn khủng đi khắ

Advertisements (Quảng cáo)


I.KIẾN THỨC CƠ BẢN

Động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bào không tồn tại hệ tuần hoàn, các chất được hiệp thương qua mặt phẳng cơ thể.

Bạn đang xem: ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với đơn

– Hệ tuần hoàn hở tất cả một đoạn huyết đi ra khỏi mạch máu với trộn lẫn những dịch mô, máu lưu thông dưới áp lực nặng nề thấp với chảy chậm.

– Hệ tuần hoàn bí mật có máu lưu lại thông trong mạch kín đáo dưới áp lực đè nén cao hoặc trung bình, huyết chảy nhanh.

– Hệ tuần hoàn đối kháng có một vòng tuấn hoàn, máu chảy dưới áp lực trung bình.

– Hệ tuần hoàn kép bao gồm hai vòng tuần hoàn (vòng tuần hoàn phệ đi khắp cơ thể và vòng tuần hoàn nhỏ qua phổi), máu chảy dưới áp lực nặng nề cao cùng chảy nhanh.

– Tim vận động như một chiếc bơm hút với đẩy máu đi trong vòng tuần hoàn

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

PHÂN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

Hãy chỉ đi xuống đường di của máu (bắt đầu từ tim) bên trên sơ dồ hệ tuần trả hở (hình 18.1) cùng hệ tuần hoàn kín (hình 18.2).

Cho biết những điểm mạnh của hệ tuần hoàn bí mật so vài ba hệ tuần hoàn hở.

Cho biết mục đích của tim trong tuần trả máu.

Đường đi của ngày tiết trên sơ thứ hệ tuần trả mở:

Máu xuất phát từ tim qua khối hệ thống động mạch tràn lên khoang tiết và trộn lẫn với nước mô sản xuất thành các thành phần hỗn hợp máu — nước mô. Sau khoản thời gian tiếp xúc và điều đình chất cùng với tế bào, các thành phần hỗn hợp máu – nước mô đưa vào tĩnh mạch nhằm về tim. Hệ tuần hoàn gồm một đoạn máu ko chảy trong mạch bí mật gọi là hệ tuần hoàn hở.

+ Đường đi của máu trên sơ trang bị hệ tuần trả kín:

Máu từ bỏ tim bơm đi lưu lại thông liên tiếp trong mạch kín, từ đụng mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và về tim. Máu và tế bào dàn xếp chất qua thành mao mạch. Hệ tuần hoàn gồm máu tung trong mạch bí mật gọi là hệ tuần hoàn kín.

– Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so cùng với hệ tuần hoàn hở:Advertisements (Quảng cáo)


Trong hệ tuần hoàn kín, tiết chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu tan nhanh, tiết đi được xa, điều hoà và trưng bày máu đến các cơ quan tiền nhanh, vì vậy, đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và hiệp thương chất cao.

Xem thêm: Khi Nhỏ Từ Từ Dung Dịch X Chứa Ba(Hco3)2 Và Bacl2

– vai trò của tim trong tuần trả máu là bơm máu, đẩy huyết chảy trong mạch cùng hút tiết về.

*

– Hãy chỉ đi xuống đường đi của máu trong hệ tuần hoàn solo của cá (xuất phát từ tim) và giải thích vì sao hệ tuần hoàn của cá lại là hệ tuần hoàn đối chọi (hình 18 3A).

– Hãy chỉ xuống đường đi của tiết trong hệ tuần trả kép của thú và lý giải vì sao hệ tuần hoàn của thú được call là hệ tuần hòan kép (hình 18.3B).


Advertisements (Quảng cáo)


Cho biết ưu thế của tuần hoàn máu trong hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn

*

– Đường đi của huyết trong hệ tuần hoàn đối kháng của cá: tim bơm huyết vào động mạch, lên hệ thống mao mạch mang, tiếp đó vào cồn mạch sườn lưng và vào hộ thống mao mạch, sau đó về lĩnh mạch với trở về tim.

Hệ tuần hoàn của cá call là bộ tuần hoàn solo vì chì có một vòng tuần hoàn.

– Đường đi của huyết trong hệ tuần hoàn kép của thú qua hai vòng tuần hoàn:

+ Vòng tuần trả lớn: Máu giàu O2 được tim bơm vào đụng mạch nhà và những động mạch nhở hơn và đến mao mạch ở những cơ quan, phần tử để triển khai trao thay đổi khí cùng chất, kế tiếp máu giàu C02 di theo tĩnh mạch máu về tim.

+ Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu giàu CO2 được tim bơm lên phổi để hiệp thương khí và trở thành máu nhiều O2 quay trở về tim.

Hệ tuần trả của thú được hotline là hệ tuần trả kép vì có hai vòng tuần hoàn khủng và nhỏ.

– Ưu điểm của tuần trả máu trong hệ tuần trả kép đối với hộ tuần hoàn solo là: lượng máu đến những cơ quan và quá trình trao đổi chất ở mao mạch phụ thuộc vào vào áp lực nặng nề máu tung trong động mạch.ở hệ tuần hoàn solo của cá, lúc máu lừ tim đi qua khối hệ thống mao mạch ở mang thì ngày tiết áp giảm nhanh. Vì vậy máu tan trong cồn mạch lưng đi đến các cơ quan tiền dưới áp lực đè nén trung bình.

Xem thêm: Phân Tích Giá Trị Nội Dung Và Nghệ Thuật Của Truyện Kiều Của Nguyễn Du

Ở hệ tuần trả kép. Sau khoản thời gian trao thay đổi khí sinh sống mao mạch phổi, máu trở lại tim và dược tim bơm đến những cơ quan dưới áp lực cao, máu chảy nhanh, đi xa, tạo thành áp lực thuận lợi cho quá trình trao đổi chất mao mạch.