English verb conjugation to urge

     Bạn đang xem: English verb conjugation to urge

*
*

Luyện thi TOEIC
Tôi sắp thi TOEIC
Tôi chưa ý muốn thi TOEIC
rộng 6 tháng nữa tôi bắt đầu thi TOEIC
*Xem thêm: Top 30 Món Quà Sinh Nhật Tặng Bạn Trai Đáng Yêu Và Ý Nghĩa, Unilever ViệT Nam

- chúng ta ơi cho doanh nghiệp hỏi có trang web nào luyện thi TOEIC online hay mà chia ra nhiều lever ko? Mình kiếm tìm mãi ko thấy? hic
Học tiếng Anh tiếp xúc » kinh nghiệm học giờ đồng hồ Anh
Những cấu tạo tiếng anh xuất xắc theo sau là rượu cồn từ nguyên mẫu


Xem thêm: Top 10 Phim Của Song Seung Hun, Nam Diễn Viên Truyền Hình Song Seung

Có thể bạn cần phải biết :

1 - to afford to V + O ……………….. Cố gắng làm gì

2 - to agree lớn V + O …………………… gật đầu đồng ý làm gì

3 - to agree with so …………………... Gật đầu với ai

4 - lớn appear to lớn V + O ………………... Nhường nhịn như

5 - khổng lồ ask lớn V + O ……………………. Yêu ước làm gì

*

6 - khổng lồ ask sb to lớn V st …………………… yêu mong ai có tác dụng gì

7 - to lớn decide to lớn V + O ……………….. đưa ra quyết định làm gì

8 - to expect lớn V + O ………………… hi vọng

9 - to learn khổng lồ V + O ………………….. Học

10 - khổng lồ manage khổng lồ V + O ……………….. Luân phiên xở

11 - lớn offer lớn V + O ………………….. đề nghị làm những gì cho ai

12 - lớn plan lớn V + O …………………... đặt kế hoạch

13 - to promise to V + O ………………. Hứaluyện nghe tiếng anh giao tiếp

14 - khổng lồ encourge lớn V + O ……………… khuyến khích

15 - to lớn refuse lớn V + O ………………….. Trường đoản cú chối

16 - to threaten to lớn V + O ………………… ăn hiếp dọa

17 - khổng lồ doubt whether S + (V) + O………. Ngờ vực về vật gì đó

18 - lớn want to lớn V + O …………………… ao ước làm gì

19 - to want sb to lớn V st …………………… mong ai làm cho gì

20 - lớn intend khổng lồ V + O …………………… có ý định

21 - lớn advise sb to lớn V + O ………………….. Khuyên răn ai làm cho gì

22 - to lớn allow sb to lớn V + O …………………… được cho phép ai làm cho gì

23 - to beg sb khổng lồ V + O ……………………… ước xin ai

24 - lớn forbid to lớn V + O ………………………. Cấm làm cho gì

25 - khổng lồ invite to V + O ………………………. Mời

26 - lớn invite sb to lớn V + O …………………… mời ai làm gì

27 - to persuade sb lớn V + O ………………… thuyết phục ai làm cho gìtự học tiếng anh giao tiếp

28 - to remind sb khổng lồ V + O …………………... Nói ai có tác dụng gì

29 - to teach sb khổng lồ V + O …………………….. Dạy

30 - to tell sb khổng lồ V + O ………………………. Bảo

31 - khổng lồ urge sb to V + O ……………………… ăn năn thúc

32 - khổng lồ have sb V + O ………………………... Nhờ

33 - lớn make sb V + O ……………………….. Bắt ép

34 - S + would lượt thích to V + O ………………… thích

35 - S + used khổng lồ V + O …………………….. đang từng làm gì (nay không làm cho nữa)

36 - lớn + encourage sb khổng lồ V st ………………. Khuyến khích ai có tác dụng gì

37 - I + (take) + sb + (time) + lớn V st anh văn tiếp xúc cơ bản


kimsa88
cf68