Ước Chung Của 24 Và 30

     
Trình giải toán Tiger Algebra

Có phải bạn đang tìm kiếm...

*Bạn đang xem: ước chung của 24 và 30

*
*
*

*
*
*

Chúng tôi mang đến là bạn đã viết:

bcnn(24,30)

Đây là bài toán về bội tầm thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.
Xem thêm: Ở 20 0 C Vận Tốc Truyền Âm Trong Thép Là 6100 Ms 6100 K, Vận Tốc Truyền Âm Trong Thép Là

Bội bình thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm các thừa số thành phần của 24

*Xem thêm: Viết Chương Trình Nhập Vào Một Xâu Ký Tự, Viết Chương Trình: Nhập Vào Một Xâu Kí Tự

Sơ đồ gia dụng cây của những thừa số nhân tố của 24: 2, 2, 2 với 3

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3, 5) trong quá trình tìm thừa số của các số đã cho: