Tuổi Em Hiện Nay Gấp 4 Lần Tuổi Em Khi Tuổi Anh

     

tuổi em bây giờ gấp 4 lần tuổi em lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện tại nay.đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện giờ thì tổng cộng tuổi của hai bằng hữu là 51 tuổi .tính tuổi anh hiện nay


*

Theo bài ra , ta bao gồm sơ thiết bị của tuổi hai anh em trước đây :Tuổi em: |-----| Tuổi anh:|-----|-----|-----|-----| Hiệu số phần tuổi của anh và em là: 4 -1 = 3 (phần) Vì mỗi năm mọi người đều thêm 1 tuổi, cần hiệu số tuổi của anh ý và em là ko đổi. Ta bao gồm sơ đồ hiện thời :Tuổi em |-----|-----|-----|-----|

Tuổi anh |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Sau này, khi em bằng tuổi anh hiện nay: 

Ta lại có sơ đồ sau đây :

Tuổi em |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| Tổng là 51 tuổiTuổi anh |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|Lúc này ta quy về dạng toán Tổng - Tỉ và làm cho như thông thường .

Bạn đang xem: Tuổi em hiện nay gấp 4 lần tuổi em khi tuổi anh

Giá trị một phần là :

51 : ( 10 + 7 ) = 3 ( tuổi )

Tuổi em sau này là :

3 x 7 = 21 ( tuổi )

Vì tuổi em về sau bằng tuổi anh hiện nay nay (Rightarrow) tuổi anh hiện nay là 21 tuổi .

Đáp số : 21 tuổi .

Xem thêm: Vtcp Vtpt Và Cách Chuyển Vecto Chỉ Phương Sang Vecto Pháp Tuyến Oxyz )

:D


Đúng 0
Bình luận (0)

trả lời góp mình nhé


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự

Tuổi của em hiện giờ gấp 4 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện tại nay.Đến khi tuổi em bằng tuổi anh bây chừ thì tổng thể tuổi của hai anh em là 51 .Tính tuổi anh hiện nay


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
5
0

tuổi của em hiện nay gấp 4 lần tuổi khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay.đến lúc tuổi em bởi tuổi anh hiện nay thì toàn bô tuổi của hai đồng đội là 51 tuổi.tính tuổi của em hiện nay, tuổi anh hiện tại nay


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Tuổi của Em hiện thời gấp 4 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện tại nay.Đến lúc tuổi em bởi tuổi anh hiện thời thì tổng cộng tuổi của hai bạn bè là 51 tuổi. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay?


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Tuổi của em hiện nay gấp 4 lần tuổi em khi tuổi anh bởi tuổi em hiện tại nay.đến lúc tuổi em bởi tuổi anh bây chừ thì tổng số tuổi của hai bạn bè là 51 tuổi.Tính tuổi mỗi người?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0

TUỔI CỦA EM HIỆN nay GẤP 4 LẦN TUỔI EM lúc TUỔI ANH BẰNG TUỔI EM HIỆN NAY.ĐẾN lúc TUỔI EM BẰNG TUỔI ANH HIỆN ni THÌ TỔNG SỐ TUỔI CỦA HAI bằng hữu LÀ 51 TUỔI.TÍNH TUỔI CỦA MỖI NGƯỜI HIỆN NAY. 

 


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

tuổi em hiện nay gấp 4 lần tuổi em khi tuổi anh bởi tuổi em hiện nay.Đến lúc tuổi em bằng tuổi anh hiện giờ thì tổng thể tuổi của hai bạn bè là 51tuổi.Tính tuổi của em,tuổi cùa anh hiện nay


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Tuổi của em hiện nay gấp 4 lần tuổi em khi tuổi anh bởi tuổi em hiện nay.Đến lúc tuổi em bằng tuổi anh thì tổng cộng tuổi của 2 bằng hữu là 51 tuổi.Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Tuổi của em hiện nay gấp 4 lần tuổi em lúc tuổi anh bởi tuổi em hiện nay.Đến lúc tuổi em bởi tuổi anh thì tổng số tuổi của 2 bằng hữu là 51 tuổi.Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem thêm: Biểu Hiện Của Tình Bạn - Trong Sáng Lành Mạnh Là Gì


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0

Tuổi của em bây giờ gấp 4 lần tuổi em lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện tại nay.Đến khi tuổi em bằng tuổi anh thì tổng số tuổi của 2 đồng đội là 51 tuổi.Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay.


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)