TUA CUỐN ĐẬU HÀ LAN

     

Hai cơ quan tương đương là

A. gai của cây xương rồng và tua cuốn ngơi nghỉ cây đậu Hà Lan.

Bạn đang xem: Tua cuốn đậu hà lan

B. mang của loài cá và mang của các loài tôm.

C. chân của loài chuột chũi cùng chân của loài dế nhũi.

D. Sợi của cây hoa hồng với gai của cây xương rồng


*

Đáp án A

- hai cơ quan tương đồng là: sợi của cây xương rồng và tua cuốn ngơi nghỉ cây đậu Hà Lan (đều là biến dạng của lá)

-Các trường vừa lòng khác không tồn tại cùng nguồn gốc → là cơ sở tương tựTrong số những cặp cơ quan sau, bao gồm bao nhiêu cặp cơ quan phản ánh xuất phát chung của các loài I. Tua cuốn của đậu cùng gai xương rồng. II. Chân dế dũi với chân chuột chũi. III. Tua hoa hồng cùng gai cây hoàng liên. IV. Ruột quá ở bạn và ruột tịt ở động vật A. 1 B. 4 C. 3 D. 2

Trong số các cặp ban ngành sau, tất cả bao nhiêu cặp phòng ban phản ánh bắt đầu chung của các loài

I. Tua cuốn của đậu với gai xương rồng.

II. Chân dế dũi với chân chuột chũi.

III. Sợi hoa hồng và gai cây hoàng liên.

IV. Ruột quá ở fan và ruột tịt ở cồn vật

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2


Trong số các cặp cơ quan sau, gồm bao nhiêu cặp cơ quan phản ánh nguồn gốc chung của những loài I. Tua cuốn của đậu và gai xương rồng. II. Chân dế dũi với chân chuột chũi. III. Gai hoa hồng và gai cây hoàng liên. IV. Ruột thừa ở người và ruột tịt ở động vật hoang dã A. 1 B. 4 C. 3 D. 2

Trong số những cặp cơ quan sau, bao gồm bao nhiêu cặp phòng ban phản ánh xuất phát chung của những loài

I. Tua cuốn của đậu và gai xương rồng.

II. Chân dế dũi và chân chuột chũi.

III. Gai hoa hồng cùng gai cây hoàng liên.

IV. Ruột thừa ở người và ruột tịt ở hễ vật

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2


Cho những cặp cơ sở sau:(1) Cánh sâu bọ với cánh dơi. (2) mang cá và với tôm.(3) Chân con chuột chũi và chân dế chũi. (4) sợi cây hoàng liên với gai cây hoa hồng.(5) sợi cây hoa hồng với gai cây xương rồng. (6) Nọc độc của rắn cùng nọc độc của bọ cạp.Số cặp cơ quan tương tự là A. 6 B. 3 C. 5 D. 4

Cho các cặp phòng ban sau:

(1) Cánh sâu bọ và cánh dơi. (2) có cá và với tôm.

(3) Chân chuột chũi cùng chân dế chũi. (4) tua cây hoàng liên với gai cây hoa hồng.

(5) sợi cây hoa hồng và gai cây xương rồng. (6) Nọc độc của rắn cùng nọc độc của bọ cạp.

Số cặp cơ quan giống như là 

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4


Cho những cặp ban ngành sau: (1)Cánh sâu bọ cùng cánh dơi (2)Mang cá và với tôm (3)Chân loài chuột chũi và chân dế chũi (4)Gai cây hoàng liên với gai cây huê hồng (5)Gai cây mây với gai cây xương long (6)Nọc độc của rắn với nọc độc của bọ cạp Số cặp cơ quan tựa như là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Cho các cặp ban ngành sau:

(1)Cánh sâu bọ với cánh dơi

(2)Mang cá và mang tôm

(3)Chân chuột chũi với chân dế chũi

(4)Gai cây hoàng liên và gai cây huê hồng

(5)Gai cây mây với gai cây xương rồng

(6)Nọc độc của rắn và nọc độc của bọ cạp

Số cặp cơ quan tựa như là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Cho rất nhiều ví dụ sau: (1) Cánh dơi cùng cánh côn trùng. (2) Vây ngực của cá voi cùng cánh dơi. (3) mang cá và sở hữu tôm. (4) đưa ra trước của thú cùng tay người. (5) Chân con chuột chũi và chân dế chũi. (6) tua cây xương rồng cùng gai cây hoa hồng. Phần nhiều ví dụ về cơ quan tương đồng là A. (1); (3) B. (1); (2); (5). C. (2); (4); (6) D. (2); (4)

Cho phần đa ví dụ sau:

(1) Cánh dơi với cánh côn trùng. 

(2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi.

Xem thêm: My Last Holiday - Write Ten Sentences About Your Last Holiday

(3) có cá và với tôm. 

(4) đưa ra trước của thú và tay người.

(5) Chân chuột chũi và chân dế chũi. 

(6) tua cây xương rồng với gai cây hoa hồng.

Những lấy ví dụ về cơ quan tương đương là

A. (1); (3)

B. (1); (2); (5).

C. (2); (4); (6)

D. (2); (4)


Cho các ví dụ về những loại cơ sở ở những loài sau : (1) Cánh của chim với cánh của các loài côn trùng (2) chi trước của người, cá voi, mèo...đều tất cả xương cánh, xương cẳng, xương cổ, xương bàn với xương ngón (3) Xương cùng, ruột thừa cùng răng ko của tín đồ (4) sợi xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan (5) Chân loài chuột chũi và chân dế dũi tất cả bao nhiêu ví dụ thuộc vật chứng về cơ quan tương đồng? A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Cho các ví dụ về những loại phòng ban ở những loài sau :

(1) Cánh của chim cùng cánh của các loài côn trùng

(2) chi trước của người, cá voi, mèo...đều bao gồm xương cánh, xương cẳng, xương cổ, xương bàn và xương ngón

(3) Xương cùng, ruột thừa cùng răng ko của người

(4) sợi xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan

(5) Chân loài chuột chũi với chân dế dũi

Có từng nào ví dụ thuộc vật chứng về cơ quan tương đồng?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5


Cho những cặp phòng ban sau: I. Chân loài chuột chũi và chân dế chũi. II. Sợi cây hoàng liên với gai cây hoa hồng. III. Sợi cây hoa hồng và gai cây xương rồng. IV. Nọc độc của rắn với nọc độc của bọ cạp. Số cặp cơ quan tựa như là A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Cho các cặp ban ngành sau:

I. Chân chuột chũi cùng chân dế chũi. II. Sợi cây hoàng liên và gai cây hoa hồng.

III. Gai cây hoa hồng và gai cây xương rồng. IV. Nọc độc của rắn và nọc độc của bọ cạp.

Số cặp cơ quan giống như là

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4


Cho những ví dụ sau (1) Cánh dơi cùng cánh côn trùng. (2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi (3) sở hữu cá và mang tôm (4) chi trước của thú và tay người. (5) tua cây hoàng liên , gai cây huê hồng (6)Trong hoa đực của cây đu đủ tất cả 10 nhị, trọng điểm hoa vẫn còn di tích của nhụy. (7) sợi xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan phần đông ví dụ về cơ quan tương đồng là A. (2) và (4),(5),(7) B. (1) cùng (2) ,(4), (7) C. (2), (7) với (4) D. (1) với (3) và (7)

Cho phần lớn ví dụ sau

(1) Cánh dơi với cánh côn trùng.

(2) Vây ngực của cá voi với cánh dơi

(3) mang cá và có tôm

(4) bỏ ra trước của thú và tay người.

(5) sợi cây hoàng liên , sợi cây hoa hồng

(6)Trong hoa đực của cây đu đủ gồm 10 nhị, chính giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy.

(7) tua xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan

Những lấy ví dụ như về cơ quan tương đương là

A. (2) với (4),(5),(7)

B. (1) và (2) ,(4), (7)

C. (2), (7) cùng (4)

D. (1) cùng (3) cùng (7)


Cho những ví dụ về những cơ quan lại ở các loài sau: (1) Cánh chim với cánh chuồn chuồn. (2) vòi vĩnh bạch tuộc với vòi voi. (3) sợi xương rồng cùng tua cuốn của đậu Hà Lan. (4) Chân loài chuột chũi với chân đế dũi. (5) Ruột thừa của bạn và ruột tịt của thú nạp năng lượng thịt. Phần đông trường hợp nào là cơ quan tương đồng ? A. 3, 5 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 4 D. 4, 5

Cho các ví dụ về các cơ quan ở những loài sau:

(1) Cánh chim và cánh chuồn chuồn.

(2) vòi vĩnh bạch tuộc và vòi voi.

(3) sợi xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan.

(4) Chân chuột chũi với chân đế dũi.

(5) Ruột quá của bạn và ruột tịt của thú nạp năng lượng thịt.

Những trường phù hợp nào là cơ quan tương đương ?

A. 3, 5 

B. 1, 2, 4

C. 1, 3, 4

D.

Xem thêm: Người Ta Đặt 3 Điện Tích Q1=8.10^-9, Người Ta Đặt 3 Điện Tích Q1=8

4, 5


Cho những ví dụ về các loại ban ngành ở những loài sau: (1) Cánh của chim cùng cánh của các loài côn trùng. (2) Tay của người, đưa ra trước mèo, cánh của dơi. (3) Xương cụt, ruột thừa với răng khôn của người, (4) gai xương rồng cùng tua cuốn của đậu Hà Lan. (5) Vây cá voi và vây cá mập. (6) tuyến nọc độc sinh sống rắn và tuyến nước bọt bong bóng ở những động đồ vật khác. Trong các ví dụ trên, gần như ví dụ như thế nào là phòng ban tương đồng? A. (1), (3), (5). B. (2), (4), (6). C. (1), (3), (4). D. (2), (5), (6...

Cho những ví dụ về những loại ban ngành ở những loài sau: