Từ ghép hán việt chính phụ

     
*

*

5 tự ghép Hán Việt đẳng lập

Mẫu tử: người mẹ con

Phụ mẫu: cha mẹ

Phụ tử: cha con

Sinh tử: sống chết

5 trường đoản cú ghép hán việt chính phụ, :hữu ích,

phát thanh

, bảo mật,

phòng hỏa,

thủ môn

Thiên địa:

trời đất


*

5 tự ghép đẳng lập Hán Việt: đánh hà, xâm phạm, công kích, giang sơn, trắc trở 

5 từ bỏ ghép bao gồm phụ Hán Việt: Đình tiền - tiền đình, Môn trung - Trung môn, Tàu hoả - Hoả tàu, Cỏ kê - con gà cỏ, Xấu bụng - Bụng xấu 


Tìm 15 từ ghép Hán Việt vào đó:

5 tự ghép Hán Việt đẳng lập5 từ ghép Hán Việt bao gồm tiếng chủ yếu đứng trước tiếng phụ đứng sau5 từ ghép Hán Việt có tiếng phụ đứng trước tiếng bao gồm đứng sau.

Bạn đang xem: Từ ghép hán việt chính phụ


5 từ ghép Hán Việt đẳng lập

Mẫu tử: chị em con

Phụ mẫu: phụ vương mẹ

Phụ tử: cha con

Sinh tử: sinh sống chết

Thiên địa: trời đất

5 từ ghép Hán Việt tất cả tiếng chủ yếu đứng trước giờ phụ đứng sau

thủ môn: fan giữ cửa

Song ngữ: hai ngôn ngữ

Hậu đãi: tiếp đãi

Hữa ích: tất cả lợi

song hành: cùng nhau

5 tự ghép Hán Việt bao gồm tiếng phụ đứng trước tiếng thiết yếu đứng sau.

Thiên nga: Vịt trời

Thiên mệnh: mệnh trời

Thiên sứ: sử đưa trời

Thiên thư: sách trời

Thi nhân: bạn thi


5 trường đoản cú ghép Hán Việt đẳng lập

Mẫu tử: bà mẹ con

Phụ mẫu: phụ thân mẹ

Phụ tử: thân phụ con

Sinh tử: sinh sống chết

5 từ ghép hán việt chính phụ, :hữu ích,

phát thanh

, bảo mật,

phòng hỏa,

thủ môn

Thiên địa:

trời đất


5 từ ghép Hán Việt đẳng lập

Mẫu tử: mẹ con

Phụ mẫu: phụ thân mẹ

Phụ tử: cha con

Sinh tử: sinh sống chết

Thiên địa: trời đất

5 trường đoản cú ghép Hán Việt tất cả tiếng chủ yếu đứng trước giờ phụ đứng sau

thủ môn: fan giữ cửa

Song ngữ: nhì ngôn ngữ

Hậu đãi: tiếp đãi

Hữa ích: gồm lợi

song hành: thuộc nhau

5 từ ghép Hán Việt có tiếng phụ đứng trước tiếng thiết yếu đứng sau.

Thiên nga: Vịt trời

Thiên mệnh: mệnh trời

Thiên sứ: sử mang trời

Thiên thư: sách trời

Thi nhân: tín đồ thi


đầu tiên, tra trên từ điển hán việt, tiếp đến thì:

Từ ghép thiết yếu phụ :

+ tất cả tiếng bao gồm và giờ đồng hồ phụ bổ sung cập nhật nghĩa đến tiếng chính. Tiếng thiết yếu đứng trước, giờ phụ đứng sau.

+ Có đặc thù phân nghĩa. Nghĩa của trường đoản cú ghép thiết yếu phụ dong dỏng hơn nghĩa của giờ chính.

Xem thêm: Thành Ngữ Tục Ngữ Nói Về Lòng Tự Trọng, Tự Tôn, Nhân Phẩm, Nhân Cách Con Người

+ Ví dụ: trường đoản cú ghép “cá rô” có từ “cá” là trường đoản cú chính, tự “rô” là trường đoản cú phụ, hỗ trợ thêm nghĩa đến từ “cá”

- tự ghép đẳng lập :

+ Có các tiếng bình đẳng về khía cạnh ngữ pháp ( không phân ra tiếng chính, tiếng phụ ) .

+ Có đặc thù hợp nghĩa. Nghĩa của tự ghép đẳng lập bao quát hơn nghĩa của những tiếng khiến cho nó)

+ Ví dụ: “ông bà” là từ ghép đẳng lập vì cả hai từ không ngã nghĩa cho nhau.


Đúng 2
Bình luận (1)

Tìm 5 trường đoản cú Hán Việt là từ ghép đẳng lập ; 5 từ bỏ ghép chính phụ tất cả yếu tố bao gồm đứng trước ; 5 từ ghép chủ yếu phụ bao gồm yếu tố


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

phụ đứng trước 


Đúng 0

Bình luận (0)

Tìm 5 trường đoản cú hán việt là từ bỏ ghép đẳng lập ; 5 từ bỏ ghép chính phụ có yếu tố chủ yếu đứng trước ; 5 tự ghép chính phụ gồm yếu tố phụ đứng trước .


Xem bỏ ra tiết
Lớp 7Ngữ vănVăn bản ngữ văn 7
2
1
GửiHủy

- 5 từ ghép tất cả yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chủ yếu đứng sau: Gia sư, học tập viện, phàm phu, bạch mã, góa phụ.

Xem thêm: Agno3 + H2O + Hcho + Agno3 + Nh3 = Ag + Nh4No3 + Co2, Hcho + Agno3 + Nh3 + H2O→ Ag + Nh4No3 + (Nh4)2Co3

 - 5 từ bỏ ghép Hán Việt gồm yếu tố chủ yếu đứng trước, yếu tố phụ đứng sau: nhật mộ, đậy môn, giải pháp mạng, phòng bệnh, nhập gia. 
Đúng 0

Bình luận (2)

-5 trường đoản cú ghép đẳng lập : quần áo, trầm bổng, cây cỏ, núi sông, đáng yêu

-5 trường đoản cú ghép tất cả yếu tố bao gồm đứng trước, nguyên tố phụ đứng sau:hữu ích, phạt thanh, bảo mật, chống hỏa, thủ môn

-5 từ bỏ ghép tất cả yếu tố phụ đứng trước, yếu đuối tố bao gồm đứng sau:thi nhân, đại thắng, tân binh, hậu đãi, bà ngoại


Đúng 0
Bình luận (0)

Hãy tìm hầu như từ ghép hán việt có trong bài bác thơ phái nam quốc đất nước ? riêng biệt từ ghép đẳng lập và thiết yếu phụ


Xem bỏ ra tiết
Lớp 7Ngữ vănCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy
help me
Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Tìm 5 trường đoản cú ghép bao gồm phụ hán việt có nhân tố phụ đứng trước, yếu hèn tố thiết yếu đứng sau (viết nghĩa)

Tìm 5 tự ghép chính phụ hán việt có yếu đuối tố bao gồm đứng trước, yếu tố phụ che khuất (viết nghĩa)

Mọi người ơi, có nhiều người đang online thì góp mình cấp tốc với