Trộn 100ml dd có ph=1 gồm hcl và hno3

     

Bạn đang mày mò về Trộn 100Ml Dung Dịch có Ph=1 có Hcl cùng Hno3, bây giờ team bản thân sẽ share đến bạn nội dung Top cấm trẻ em Trộn 100Ml Dung Dịch bao gồm Ph=1 gồm Hcl và Hno3 được team bản thân tổng vừa lòng và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trộn 100Ml Dung Dịch bao gồm Ph=1 có Hcl và Hno3 hữu dụng với bạn.

Bạn đang xem: Trộn 100ml dd có ph=1 gồm hcl và hno3

1. Trộn 100Ml Dung Dịch tất cả Ph=1 có Hcl cùng Hno3 bài xích tập phương pháp tính pH bài bác tập chương sự điện ly lớp 11


Mời quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu bài bác tập phương pháp tính pH được Download.vn đăng download trong bài viết dưới đây.

Đây là tài liệu siêu hữu ích, tổng hợp toàn cục lý thuyết, phương pháp và bài tập trắc nghiệm tính pH. Hi vọng với tư liệu này những em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức để đạt được công dụng cao trong bài xích kiểm tra, bài xích thi học tập kì 1 sắp tới. Đồng thời giúp quý thầy cô tất cả thêm nhiều tứ liệu giảng dạy. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

a. PH cùng với axit, bazo mạnh

Phương pháp

– Tính số mol H+/OH– hoặc tổng số mol H+/OH–

– Tính nồng độ H+/OH–

– Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg– Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH– ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình năng lượng điện ly: HCl → H+ + Cl–

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà rã 3,66 gam hỗn hợp Na, cha vào nước dư thu được 800ml hỗn hợp A với 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của dung dịch A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của mãng cầu và ba lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

Na + H2O → NaOH + 50% H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 và y = 0,02

Phương trình điện ly: NaOH → Na+ + OH–

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH– là: nOH– = 0,08 mol

CM(OH–) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: tổ hợp 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd thu được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: mang lại 15 ml dung dịch HNO3 tất cả pH = 2 th-nc hết 10 ml dung dịch Ba(OH)2 gồm pH = a. Quý giá của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà tan m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M chiếm được 0,784 lít khí hiđro và dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 bội phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 – 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH cùng với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng phối hợp công thức tính độ điện ly α, hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: Ka, Kb

– Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tung (no)

– Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A–

 (chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà tan 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít hỗn hợp X.

a. Tính pH của hỗn hợp X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu thêm vào dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình năng lượng điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl–

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình năng lượng điện ly:

HCl → H+ + Cl–

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: hỗn hợp A chứa NH3 0,1M và NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3= 1,75.10-5.

Hướng dẫn:

NaOH → Na+ + OH–

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH–

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau năng lượng điện ly: 0,1- x x x + 0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và làm lơ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO– = 5,71.10-10 và làm lơ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: đến dd hh X bao gồm HCl 0,01 M và CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5và bỏ lỡ sự phân li của nước. Cực hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: mang lại dd hh X có CH3COOH 0,1M cùng CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước. Quý giá pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Vấn đề về pha loãng, xáo trộn dung dịch những chất điện ly để có được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH–

-Viết phương trình phản nghịch ứng trung hòa

-Xác định môi trường thiên nhiên của dung dịch nhờ vào pH ⇒ xem xét mol axit giỏi bazơ dư ⇒ tìm các giá trị mà bài toán yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau thời điểm trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M cùng với thể tích cân nhau thu được hỗn hợp A. Mang 300 ml hỗn hợp A tác dụng với hỗn hợp B có NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng để làm sau lúc phản ứng kết thúc thu được dung dịch có pH = 1. Coi Ba(OH)2 và H2SO4 phân li trọn vẹn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau lúc trộn 3 hỗn hợp axit hoàn toàn có thể tích cân nhau ta chiếm được nồng độ mới của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Trong 300 ml dung dịch A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3–

0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl–

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của hỗn hợp B buộc phải dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình năng lượng điện ly:

NaOH → Na+ + OH–

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH– là: nOH– = 0,4x

Ta có: H+ + OH– → H2O (Sau phản ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch bao gồm pH =1 có HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH mật độ a(mol/l) thu được 200 ml hỗn hợp A có pH = 12.

a. Tính a

b. Pha loãng dung dịch A từng nào lần để thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH– = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH– → H2O (Sau phản nghịch ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0….….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH– = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau trộn loãng tất cả pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần phải pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính xác suất thể tích khi hỗn hợp HCl tất cả pH = 1 với dung dịch HCl pH = 4 cần dùng để pha trộn thành dung dịch bao gồm pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: đến 100 ml dd hh gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với V ml dd hh có H2SO40,0375M cùng HCl 0,0125M chiếm được dd tất cả pH = 2 . Giá trị V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau thời điểm trộn pH = 2 → môi trường axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh gồm H2SO4 0,1M và HCl 0,15M với V ml dd hh tất cả NaOH 0,3M với Ba(OH)2 0,1M, chiếm được dd X tất cả pH = 12. Cực hiếm của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau khi trộn pH = 12 → môi trường bazo.

(0,5V – 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu làm sao sai khi nói đến pH và pOH của dung dịch ?

A. pH = lgB. pH + pOH = 14

C. . = 10-14

D. = 10-a ⇔ pH = a

Bài 2: dung dịch H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1

B. pH 1

D. > 2,0M

Bài 3: pH của tất cả hổn hợp dung dịch HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 12

Bài 4: pH của hỗn hợp Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13

B. 12

C. 1

D. 11

Bài 5: Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250ml dd có pH = 10

A. 0,1 gam

B. 0,01 gam

C. 0,001 gam

D. 0,0001 gam

Bài 6: Số ml dung dịch NaOH có pH = 12 đề nghị để trung hoà 10ml hỗn hợp HCl có pH = 1 là

A. 12ml

B. 10ml

C. 100ml

D. 1ml.

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,15M cùng với 300 ml dung dịch Ba(OH)2nồng độ aM, thu được m gam kết tủa cùng 500 ml dung dịch có pH = 1. Cực hiếm của a với m lần lượt là

A.0,15 và 2,330

B. 0,10 cùng 6,990.

C.0,10 cùng 4,660

D. 0.05 cùng 3,495

Bài 8: cho 300 ml dung dịch cất H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M với HCl 0,3M công dụng với V ml hỗn hợp NaOH 0,2 M và KOH 0,29M chiếm được dung dịch tất cả pH = 2. Quý giá của V là

A. 134.

B. 147.

C. 114.

D. 169.

Bài 9: ba dung dịch axit sau bao gồm cùng độ đậm đặc mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Quý hiếm pH của bọn chúng tăng theo sản phẩm tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH.

B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH.

D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Bài 10: dung dịch CH3COOH 0,1M bao gồm pH = a với dung dịch HCl 0,1M gồm pH = b. Tuyên bố đúng là

A. a b = 1.

C. a = b = 1.

D. a = b > 1.

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước

A. 5,46

B. 4,76

C. 2,73

D. 0,7

Bài 13: mang lại dd hh X có HF 0,09M cùng KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, làm lơ sự phân li của nước. Quý giá pH của dd X là:

A. 1,1

B. 4,2

C. 2,5

D. 0,8

Bài 14: khi pha loãng dung dịch axit HCl bao gồm pH = a ta nhận được dung dịch mới có

A.pH > a

B.

Xem thêm: Nêu Những Đặc Điểm Cấu Tạo Ngoài Của Ếch Thích Nghi Với Đời Sống Ở Nước

pH = a

C. pH 1 lit hỗn hợp H2SO4 tất cả pH = 3 với V2 lit hỗn hợp NaOH có pH = 12 và để được dung dịch bao gồm pH = 11, thì xác suất V1: V2 có giá trị nào?

A. 9:11

B. 11:9

C. 9:2

D. 2:9

Câu 17: Trộn 20 ml dd KOH 0,35M với 80 ml hỗn hợp HCl 0,1 M được 100ml dd có pH là

A.4

B. 12.

C. 7.

D. 13.

Câu 18: cho 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M chiếm được 200ml dd tất cả pH là

A. 2. B. 3. C. 11. D. 12.

Câu 19: Trộn 100ml dd láo hợp gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M với 400ml dd lếu hợp có H2SO4 0,0375M với HCl 0,0125M chiếm được dd gồm pH là

A. 1.

B. 2.

C. 6.

D. 7.

Câu 20: mang đến m gam tất cả hổn hợp Mg với Al vào 250ml dd X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M và H2SO4 0,5M nhận được 5,32 lit H2 (đktc) và dd Y bao gồm pH là

A. 1

B. 2.

C. 4.

D. 7.

Câu 21: xáo trộn 2 dd hoàn toàn có thể tích đều nhau của dd HCl 0,2M và dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd chiếm được là

A. 9.

B. 12,5.

C. 14,2 .

D. 13.

Câu 22: Trộn nhì thể tích dd HCl 0,1M với luôn tiện tích dd tất cả NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,15M thu được dd Z tất cả pH là

A. 1.

B. 2.

C. 12.

D. 13.

Câu 23: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 x mol/l chiếm được 500 ml dd tất cả pH=2. Quý giá của x là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 24: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l chiếm được 500 ml dd gồm pH=12. Quý hiếm của a là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 25: Trộn 100ml dd H2SO4 0,01M với 400ml dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l chiếm được m gam kết tủa với dd còn lại có pH=12. Quý hiếm của m với a là

A. 0,233 gam; 8,75.10-3

B. 0,8155 gam; 8,75.10-3M.

C. 0,233 gam; 5.10-3M.

D. 0,8155 gam; 5.10-3M.

Câu 26: Trộn 300ml dd HCl 0,05M với 200ml dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l nhận được 500ml dd gồm pH=x. Cô cạn dd sau bội nghịch ứng thu được 1,9875 gam chất rắn. Quý hiếm của a với x thứu tự là

A. 0,05M; 13.

B. 2,5.10-3M; 13.

C. 0,05M; 12.

D. 2,5.10-3M; 12.

Câu 27: Trộn 150 ml dd HCl nồng độ a mol/l với 250 ml dd láo hợp gồm NaOH 0,5M cùng Ba(OH)2 0,1M nhận được dd gồm pH=12. Giá trị của a là

A. 0,175M.

B. 0,01M.

C. 0,57M.

D. 1,14M.

Câu 28: Trộn 250 ml dd lếu hợp tất cả HCl 0,08M và H2SO4 0,01M cùng với 250 ml dd NaOH nồng độ b mol/l được 500 ml dd có pH=12. Giá trị của b là

A. 0,06M.

B. 0,12M.

C. 0,18M.

D. 0,2M.

Câu 29: Trộn 100ml dd tất cả pH=1 gồm HCl với HNO3 cùng với 100ml dd NaOH độ đậm đặc a mol /l nhận được 200ml dd bao gồm pH=12. Quý hiếm của a là

A. 0,15.

B. 0,30.

C. 0,03.

D. 0,12.

Câu 30: Trộn 250 ml dd hỗn hợp tất cả HCl 0,08M với H2SO4 0,01M cùng với 250 ml dd Ba(OH)2 mật độ x mol/l nhận được m gam kết tủa với 500 ml dd tất cả pH=12 . Giá trị của m cùng x tương ứng là

A. 0,5825 gam; 0,06M.

B. 3,495 gam; 0,06M

.C. 0,5825 gam; 0,12M.

D. 3,495 gam; 0,12M.

Câu 31: Trộn 200 ml dd tất cả HCl 0,1M với H2SO4 0,05 M cùng với 300 ml dd Ba(OH)2 a mol/l chiếm được m gam kết tủa và 500 ml dd tất cả pH=13. Quý giá của a và m khớp ứng là

A. 0,15 và 2,33.

B. 0,3 và 10,485.

C. 0,15 cùng 10,485.

D. 0,3 với 2,33.

Câu 32: tất cả 10 ml dung dịch HCl pH = 3. Phân phối đó x ml nước cất và khuấy những thì chiếm được dung dịch gồm pH = 4. Cực hiếm của x là

A. 10 ml

B. 90 ml

C. 100 ml

D. 40 ml

Câu 33: mang lại dd NaOH bao gồm pH = 12. Để thu được dd NaOH có pH = 11 bắt buộc pha loãng dd NaOH ban đầu (bằng nước)

A. 10 lần.

B. Trăng tròn lần.

C. 15 lần.

D. 5 lần.

Câu 34: hỗn hợp NaOH có pH=11. Để thu được dd NaOH bao gồm pH=9 buộc phải pha loãng dd NaOH ban đầu (bằng nước)

A. 500 lần.

B. 3 lần.

C. đôi mươi lần.

D. 100 lần.

C. Bài xích tập từ bỏ luận

Câu 1: Trộn 100 ml dd HCl 1,2 M với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M được dd D. Tính pH của dd D? (Coi Ca(OH)2 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 2: Trộn 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M cùng với 100ml dd H2SO4 0,3M . Tính pH của dd thu được? (Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 3: hòa tan 2,4 g Mg vào 150 ml dung dịch HCl 2M. Hỗn hợp thu được gồm pH bằng bao nhiêu?

Câu 4: mang lại 100 ml dd H2SO4 có pH = 2 tính năng với 100 ml dd NaOH 0,01M. Tính pH của dd sau phản ứng?( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 5: rước 200ml dd H2SO4 có p. H = 1 , rồi sản xuất đó 0,88g NaOH. Tính pH của dd thu được?( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 6: Tính V ml dd HCl 0,094M nên cho vào 200ml dd NaOH 0,2M để thu được dung dịch bao gồm pH = 2.

Câu 7: dung dịch Ba(OH)2 có p. H = 13 (dd A). Dung dịch HCl bao gồm pH = 1 (dd B).

a. Tính CMcủa A cùng B ?( coi Ba(OH)2 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

b.Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 8: Trộn X là dd H2SO4 0,02M cùng với Y là dd NaOH 0,035M chiếm được dd Z bao gồm pH = 2.Tính tỉ trọng về thể tích giữa dd X với dd Y? ( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 9: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để làm trung hòa 10 ml dd X tất cả 2 axit HCl và HNO3 tất cả pH = 2 ?

Câu 10: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1,8M bắt buộc cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M nhằm thu được dung dịch có pH = 13.( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 11: Trộn 100 ml dd NaOH có pH = 12 với 100ml dd H2SO4 thu được dd bao gồm pH = 2. Tính centimet của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 12: cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04 M. Tính pH của hỗn hợp thu được?

Câu 13: Trộn 300 ml dd đựng đồng thời NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,025M cùng với 200 ml dd H2SO4 có nồng độ x mol/l chiếm được m g keert tủa và 500 ml dd có pH = 2. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 14: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M và H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y cất đồng thời Ba(OH)2 0,02M với NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 với Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 15) Tính pH của các dung dịch : HNO3 10-2M ; HNO3 1,2.10-7M ; HNO3 10-9M

Câu 16. Tính pH của những dung dịch : Ba(OH)2 10-2M , KOH 10-7M ; NaOH 10-9M

Câu 17. Tính pH của những dung dịch : HCOOH 10-2M Ka = 10-3,75 ; HCN 10-2M Ka = 10-9,35 HBrO 10-2M Ka = 10-8,6

Câu 18. Tính pH của các dung dịch : Metylamin 10-1M Ka = 10-10,6 ; dimetylamin 1,5.10-2M

Ka = 10-10,87

Câu 19. Tính pH của những dung dịch : H2C2O4 10-2M K1 = 10-1,25 K2 = 10-4,27 ; H2S 10-2M Ka1 = 10-7 Ka2 = 10-12,92

Câu 20. Tính pH của những dung dịch muối hạt : KNO3 0,5M ; Na2SO4 0,1M

Câu 21. Tính pH của các dung dịch muối hạt : C6H5COONa 10-2M Ka = 10-4,2 ; NaClO 10-2M Ka = 10-7,53

Câu 22. Tính pH của những dung dịch muối hạt : CH3NH3Cl 0,1M Kb = 10-3,4 Al(NO3)3 0,01M Ka1 = 10-5 (coi trong dung dịch chỉ tồn tại phức hiđroxo Al(OH)2+ )

Câu 23. Trộn 25,00ml dung dịch NH3 8,0.10-3 M với 15,00ml dung dịch HCl 1,046,10-3M . Tính pH của hỗn hợp thu được . Biết Ka NH4+ = 10-9,24

Câu 24. Tính pH của hỗn hợp A có HF 0,1M và NaF 0,1M

Tính pH của 1lít dung dịch A bên trên trong 2 trường vừa lòng :

a) Thêm 0,01mol HCl vào

b) Thêm 0,01 mol NaOH vào Biết Ka = 6,8.10-4

Câu 25: Dung dịch Ba(OH)2 có p H = 13 (dd A). Hỗn hợp HCl bao gồm pH = 1 (dd B).

Tính CMcủa A cùng B ?( coi Ba(OH)2 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Trộn 2,25 lít dd A cùng với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 26: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M nhận được dd Z bao gồm pH = 2.Tính tỉ lệ về thể tích thân dd X với dd Y? ( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 27: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng làm trung hòa 10 ml dd X gồm 2 axit HCl với HNO3 gồm pH = 2 ?

Câu 28: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M cần cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu được dung dịch có pH = 13.( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 29: Trộn 100 ml dd NaOH bao gồm pH = 12 với 100ml dd H2SO4 chiếm được dd có pH = 2. Tính centimet của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 30: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04 M. Tính pH của dung dịch thu được?

Câu 31: Trộn 300 ml dd cất đồng thời NaOH 0,1 M cùng Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 gồm nồng độ x mol/l chiếm được m g keert tủa và 500 ml dd có pH = 2. Hãy tính m cùng x?(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Xem thêm: Bài Cuối: Các Chiến Dịch Trong Kháng Chiến Chống Pháp Của Dân Tộc Việt Nam

Câu 32: Trộn 200 ml dd X cất đồng thời HCl 0,01 M với H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0,02M với NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).