Trên Một Bóng Đèn Có Ghi 220V-75W Có Ý Nghĩa Gì

     
Bạn đã chiếm hữu đến giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng ký kết tài khoản, chúng ta có thể xem toàn cục nội dung vấn đáp


Bạn đang xem: Trên một bóng đèn có ghi 220v-75w có ý nghĩa gì

Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký thông tin tài khoản aquabigman.com.Xem toàn bộ các câu trả lời, chat thẳng 1:1 với nhóm ngũ giáo viên aquabigman.com bằng cách Đăng ký thông tin tài khoản ngay hiện thời
*
Đăng ký với Google
*
Đăng cam kết với Facebook
*

*Xem thêm: Câu Thành Ngữ: Một Chữ Cũng Là Thầy, Một Chữ Cũng Là Thầy

Triều Trần

Câu 2: gia đình Mai dùng 1 quạt điện ghi 220V - 100W với 1 bóng đèn tất cả ghi 220V - 75W.a) nhị thiết bị điện này nên phải mắc như thế nào vào hiệu điện chũm 220V nhằm chúng vận động bình thường? Vẽ sơ thiết bị mạch điện (quạt năng lượng điện kí hiệu M).b) Tính điện trở cùng cường độ cái điện toàn mạch? (coi điện trở dây dẫn bé dại không xứng đáng kể).c) Thiết bị sử dụng mạch năng lượng điện này trong 4 giờ. Tính số tiền mái ấm gia đình Mai bắt buộc trả trong 1 tháng (30 ngày) biết mức giá điện là 1 trong số hết 1400 đồng.giảia) Uquat= U đèn= U => mắc tuy nhiên songb) quạt: Rq= U^2/P=484 Ωđèn: Rđ=U^2/P= 645 Ω=> Rtđ= RqRđ/(Rq+Rđ)=276,5 ΩIm= U/Rtđ=0,8 Ac) điện năng tiêu thụP=P1+P2= 175 W = 0,175 kWA= Pt= 0,175.4.30=21 ( kW/h) = 21 số đếm=> số tiền trả là 21.1400=29400 đ


trên 1 láng đèn bao gồm ghi 220V ,con số này mang đến ta biết:A. Giữa 2 đầu láng đèn luôn luôn có hiệu điện cố kỉnh là 220VB. Nhằm đè sáng thông thường thì nên mắc đèn vào hiệu điện cụ 220VC. đèn chỉ sáng lúc hiệu điện núm giữa 2 đầu bóng đèn là 220VD. Nhẵn đèn có thể tạo ra được một hiệu điện nắm là 220V
một láng đèn bao gồm ghi 220V-75W được thắp sáng tiếp tục với hiệu điện cụ 220V trong 4 giờ.a. Nêu ý nghĩa các con số đób. Tính cường độ loại điện qua đèn với điện trở của đènc. Tính lượng điện năng mà bóng đèn sử dụng và số đếm của công tơ điện.
*
trên 1 nhẵn đèn gồm ghi 220V - 75WCon số 220V - 75W có chân thành và ý nghĩa gì?Tính cường độ cái điện chạy qua bóng đènkhi đèn sáng bình thường?Vật lý - Lớp 9Vật lýLớp 9


Xem thêm: " Làn Thu Thủy Nét Xuân Sơn, Hoa Ghen Thua Thắm, Liễu Hờn Kém Xanh,

*
Một ống cao 1,5m đựng đầy nước, tính áp suất của nước lên đáy ống và một điểm phương pháp đáy ống 0,6m. Cho trọng lượng riêng biệt của nước là 10.000 N/m^3 (Vật lý - Lớp 8)