Tổ Hợp Chỉnh Hợp Xác Suất

     Bạn đang xem: Tổ hợp chỉnh hợp xác suất

HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP

A. LÝ THUYẾT TÓM TẮT

I. Hoán vị

1. Giai thừa

(n! = 1.2.3...n). Quy ước: (0! = 1)

(n! = left( n - 1 ight)!n)

(fracn!p! = left( p + 1 ight)left( p + 2 ight)....n) (với (n > p))

(fracn!left( n - p ight)! = left( n - phường + 1 ight)left( n - p.

Xem thêm: Thích Ăn Nấm Rơm Có Tốt Không ? Nấm Rơm Có Độc Hay KhôngXem thêm: Soạn Bài Ngữ Văn Lớp 8 Ngắn Gọn, Đầy Đủ Và Dễ Hiểu Nhất, Soạn Văn Lớp 8 Hay Nhất, Ngắn Gọn

+ 2 ight)....n) (với (n > p))

2. Hoán vị (không lặp)

Một tập hợp gồm n thành phần (left( n ge 1 ight)). Mỗi cách bố trí n phần tử này theo một sản phẩm công nghệ tự nào này được gọi là một hoán vị của n phần tử.

Số hoạn của n bộ phận là (P_n = n!)

3. Thiến lặp

Cho k thành phần khác nhau (a_1;a_2;...;a_k) . Mỗi cách sắp xếp n bộ phận trong đó có n1 bộ phận a1; n2 thành phần a2;…; nk phần tử ak (left( n_1 + n_2 + ... + n_k = n ight)) theo một đồ vật tự nào này được gọi là một hoán vị lặp cấp n với kiểu (left( n_1;n_2;...;n_k ight)) của k phần tử

Số các hoán vị lặp cấp cho n vẻ bên ngoài (left( n_1;n_2;;;;n_k ight)) của k phần tử là:

(P_nleft( n_1;n_2;...;n_k ight) = fracn!n_1!n_2!...n_k!)

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

HƯỚNG DẪN GIẢI

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay