Tính nửa chu vi hình chữ nhật lop 4

     

Trong nội dung bài viết dưới đây, shop chúng tôi sẽ chia sẻ lý thuyết nửa chu vi hình chữ nhật và phương pháp tính nửa chu vi hình chữ nhật kèm theo bài bác tập bao gồm lời giải chi tiết từ A – Z để chúng ta cùng xem thêm nhé


Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

Nửa chu vi hình chữ nhật là một trong những nửa độ dài đường bảo phủ hình chữ nhật, bởi tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Tính nửa chu vi hình chữ nhật lop 4

*


Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật chia 2 hoặc bởi chiều dài cùng với chiều rộng.

P = C/2 = a +b 

Trong đó:

P: là nửa chu vi hình chữ nhậtC: Chu vi hình chữ nhậta: chiều dài hình chữ nhậtb: chiều rộng lớn hình chữ nhật

Bài tập tính nửa chu vi hình chữ nhật

Ví dụ: Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi bằng 16cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 4cm. Hỏi diện tích s của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là tổng chiều dài cùng chiều rộng.

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật 10 x 6 = 60 cm

Ví dụ 2: đến hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi 6cm với chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Lời giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là: 6 x 2 = 12 (cm).

Xem thêm: Copy Icon Vừa Khóc Vừa Cười 2022 ❤️ 1001 Icon Cười Đẹp,

Nửa chu vi hình chữ nhật là:6 + 12 = 18 (cm).

Ví dụ 3:

Tính chu vì và ăn mặc tích hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 15cm, nửa chu vi hình chữ nhật bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

Ví dụ 4:

Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích hình chữ nhật là 400cm2 và chiều lâu năm hình chữ nhật là 25cm.

Lời giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là 400 / 25 = 8 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là 25 + 8 = 33 (cm).

Xem thêm: Dàn Ý Và Bài Văn Thuyết Minh Về Nồi Cơm Điện Siêu Hay, Thuyết Minh Về Nồi Cơm Điện Bài Văn Mẫu Lớp 8, 9

Ví dụ 5: Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài và chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng lên 436m2. Tính nửa chu vi lúc đầu của hình chữ nhật đó.

Lời giải

Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích thuở đầu và diện tích sau khi tăng lên của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì lúc tăng chiều dài với chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tăng lên 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2 chiều + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( bởi chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Hy vọng cùng với những kỹ năng và kiến thức mà shop chúng tôi vừa share có thể giúp các bạn nhớ được phương pháp tính nửa chu vi hình chữ nhật để vận dụng vào làm bài xích tập nhé