Tính Diện Tích Của Hình Tam Giác Có Đáy Là 23 Cm Chiều Cao Là 3 Dm

     

Tính diện tích s hình tam giác có:a) Độ lâu năm đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.b) Độ lâu năm đáy là 2,3dm và độ cao là 1,2dm.Tính diện tích tam giác.

Bạn đang xem: Tính diện tích của hình tam giác có đáy là 23 cm chiều cao là 3 dm


Tổng hợp đề thi học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ các môn

Toán - giờ đồng hồ Việt - tiếng Anh bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết


Tính diện tích s hình tam giác có:

a) Độ lâu năm đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b) Độ lâu năm đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích s hình tam giác là:

(dfrac8 imes 62=24 ;(cm^2))

b) diện tích hình tam giác là:

(dfrac2,3 imes 1,22= 1,38 ;(dm^2)) 


Tính diện tích s hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 5m và độ cao là 24dm;

b) Độ lâu năm đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích s hình tam giác ta mang độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi phân chia cho 2.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Đổi (5m = 50dm)

Diện tích tam giác đó là:

(displaystyle 50 imes 24 over 2 = 600,left( dm^2 ight))

b) diện tích s tam giác kia là: 

(displaystyle 42,5 imes 5,2 over 2 = 110,5,left( m^2 ight))

aquabigman.com


Lý thuyết

Diện tích hình tam giác

Quy tắc: ý muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi chia cho $2$.

Xem thêm: Tìm M Để Tiệm Cận Đứng Đi Qua 1 Điểm, Tìm M Để Hàm Số Có Tiệm Cận Đứng


*

Chú ý: Muốn tính diện tích s tam giác vuông ta lấy độ lâu năm hai cạnh góc vuông nhân cùng nhau (cùng một đơn vị đo) rồi phân tách cho (2).

Ví dụ 1: Tính diện tích s hình tam giác tất cả độ dài đáy là (13cm) và chiều cao là (8cm).

Cách giải:

Diện tích hình tam giác kia là:

(13 imes 8:2 = 52(cm^2))

Đáp số: (52cm^2).

Ví dụ 2: Tính diện tích hình tam giác gồm độ dài đáy là (2m) và chiều cao là (15dm).

Cách giải:

Đổi (2m = 20dm)

Diện tích hình tam giác đó là:

(20 imes 15:2 = 150(dm^2))

Đáp số: (150cm^2).

3) một số dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích tam giác khi biết độ lâu năm đáy với chiều cao

Phương pháp: Áp dụng công thức: (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2)

((S) là diện tích, (a) là độ lâu năm đáy, (h) là chiều cao)

Dạng 2: Tính độ lâu năm đáy khi biết diện tích và chiều cao

Phương pháp: Từ bí quyết tính diện tích (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta bao gồm công thức tính độ nhiều năm đáy như sau: (a = dfracS imes 2h) hoặc (a = S imes 2:h).

Xem thêm: Các Loại Hoa Đơn Tính Và Đơn Tính1, Sự Khác Biệt Giữa Hoa Đơn Tính Và Lưỡng Tính

Dạng 3: Tính chiều cao khi biết diện tích và độ dài đáy

Phương pháp: Từ bí quyết tính diện tích s (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta có công thức tính chiều cao như sau: (h = dfracS imes 2a) hoặc (h = S imes 2:a).