HOÁ HỌC 9 BÀI 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

     

Tính chất hóa học của Phi kim. Lấy một ví dụ và bài xích tập

Vậy phi kim tất cả những tính chất hoá học đặc thù nào? Chúng ta hãy cùng khám phá chi tiết về tính hóa học hoá học tập của phi kim, vận dụng các tính chủ yếu chất hoá học tập này để giải một số bài tập điển hình về phi kim qua bài viết này.

Bạn đang xem: Hoá học 9 bài 25: tính chất của phi kim

* tính chất hóa học của phi kim:

Tác dụng cùng với kim loạiTác dụng với HyđroTác dụng cùng với Oxi

Tính hóa chất của Phi kim. Ví dụ và bài tập thuộc phần: CHƯƠNG III: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Dưới trên đây là chi tiết về đặc thù hóa học của Phi kim, chúng ta hãy thuộc tìm hiểu.

*
tính chất hóa học của phi kim hóa lớp 9

I. đặc điểm hóa học của Phi kim:

1. Tác dụng cùng với kim loại

a) Nhiều phi kim tác dụng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối:

 PTPƯ: Phi kim + Kim loại → Muối

 Ví dụ: 2Na + Cl2 → 2NaCl

 Fe + S → FeS

b) Oxi tác dụng với kim loại tạo thành oxit:

 PTPƯ: Oxi + Kim loại → Oxit

 Ví dụ: 2Cu + O2 → 2CuO

 2Mg + O2 → 2MgO

2. Tác dụng với hyđro

a) Oxi tác dụng khí hyđro tạo thành hơi nước

 PTPƯ: Oxi + H2 → H2O

Ví dụ: 2H2 + O2 → 2H2O

b) Clo tác dụng khí hyđro sinh sản thanh khí hiđro clorua

 Ví dụ: H2 + Cl2 → 2HCl

 H2 + Br2 → 2HBr

- nhiều phi kim không giống (C, S, Br2,...) phản ứng với khí hyđro tạo ra thành hợp hóa học khí.

3. Chức năng với oxi

- những phi kim tính năng với khí oxi sản xuất thành oxit axit

 Ví dụ: S + O2 → SO2

 4P + 5O2 → 2P2O5

4. Mức độ hoạt động hóa học tập của phi kim

- nấc độ vận động hóa học táo tợn hay yếu hèn của phi kim thường được xét căn cứ vào kĩ năng và mức độ phản ứng của phi kim kia với kim loại và hyđro.

- Flo, Oxi, Clo là phần đa phi kim vận động mạnh (flo là phi kim chuyển động mạnh nhất). Lưu lại huỳnh, Photpho, Cacbon, Silic là đều phi kim vận động yếu hơn.II. Bài tập về đặc điểm hóa học tập của Phi kim

II. Bài bác tập về đặc thù hóa học tập của Phi kim

Sau khi tò mò về đặc điểm hóa học tập của phi kim, ta sẽ đi làm một số bài xích tập về đặc thù hóa học tập của phi kim để áp dung triết lý vào bài.

Bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9: mang đến sơ đồ vật biểu diễn biến hóa sau:

 Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối sunfat tung → muối sunfat ko tan.

a) Tìm công thức những chất phù hợp để chũm cho tên chất trong sơ đồ.

b) Viết những phương trình hóa học trình diễn chuyển hóa trên.

* lời giải bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9:

a) Chất thích hợp là S, ta gồm sơ đồ sau:

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4.

b) Phương trình làm phản ứng:

S + O2 

*
 SO2

2SO2 + O2  2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

Bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9: Nung lếu hợp có 5,6g sắt và 1,6g lưu huỳnh trong môi trường không tồn tại không khí thu được tất cả hổn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản bội ứng toàn vẹn với A thu được tất cả hổn hợp khí B.

a) Hãy viết những phương trình hóa học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đang tham gia làm phản ứng.

* lời giải bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9:

- Theo bài bác ra ta có: nFe = 5,6/56 = 0,1 (mol); nS = 1,6/32 = 0,05 (mol);

a) Phương trình phản nghịch ứng:

Fe + S → FeS (1)

- Theo PTPƯ: nFe pư = nS = 0,05 mol ⇒ nFe dư = 0,1 – 0,05 = 0,05mol

nFeS = nS = 0,05 mol

- yêu cầu hỗn hợp chất rắn A gồm Fe dư với FeS

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (3)

b) Dựa vào phương trình phản nghịch ứng (2) và (3), ta có:

⇒ nHCl = 2.nFe + 2.nFeS = 2. 0,05 + 2. 0,05 = 0,2 mol

⇒ VHCl = n/CM = 0,2/1 = 0,2 lít.

Bài 10 trang 81 sgk hóa 9: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1M để tính năng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). độ đậm đặc mol của các chất sau phản nghịch ứng là bao nhiêu? mang thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

* Lời giải bài 10 trang 81 sgk hóa 9:

Theo bài ra, ta có: nCl2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol.

Phương trình phản bội ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Theo PTPƯ: nNaOH = 2.nCl2 = 2. 0,05 = 0,1 (mol)

VNaOH = n/CM = 0,1/1 = 0,1 lít

nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,05 mol.

CM (NaCl) = centimet (NaClO) = 0,05 / 0,1 = 0,5 M.

Bài 11 trang 81 sgk hóa 9: Cho 10,8g kim loại M có hóa trị III tác dụng với clo dư thì nhận được 53,4g muối. Hãy xác định kim nhiều loại M đã dùng.

* giải thuật bài 11 trang 81 sgk hóa 9:

Gọi M là trọng lượng mol của kim loại (do sắt kẽm kim loại hóa trị III nên lúc phản ứng cùng với Clo thì sản xuất thành muối MCl3), ta gồm PTPƯ sau:

2M + 3Cl2 → 2MCl3

10,8 g 53,4 g

Theo PTPƯ: nM = nMCl3 ⇒ 10,8/M = 53,4/(M + 35,5.3)

⇒ M = 27 (g). Vậy M là nhôm (Al)

Bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9: Hãy xác định thành phần xác suất về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO và CO2, biết những số liệu thực nghiệm sau:

– Dẫn 16 lít các thành phần hỗn hợp CO cùng CO2 qua nước vôi vào dư thu được khí A.

– Để đốt cháy A nên 2 lít khí oxi. Những thể tích khí đo được làm việc cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

* giải mã bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9:

- Dẫn hỗn hợp khí teo và CO2 qua nước vôi trong dư nhận được khí A là khí CO, trong cùng điều kiện về sức nóng độ, áp suất thì tỉ lệ thành phần thể tích cũng bởi tỉ lệ về số mol.

- Phương trình phản nghịch ứng đốt cháy khí A:

2CO + O2 → 2CO2.

Xem thêm: Tóm Tắt Quá Trình Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước, Tóm Tắt Quá Trình Tìm Đường Cứu Nước Của Bác

- từ bỏ PTPƯ ta có: nCO = 2.nO2

⇒ VCO = 2.VO2 = 2.2 = 4 (l). (tỉ lệ mol cũng đó là tỉ lệ thể tích)

- tự phương trình trên ta thừa nhận thấy: VCO = 4 (l).

⇒ Vậy VCO2 = 16 – 4 = 12 (l).

⇒ % VCO2 = (12/16).100% = 75%;

⇒ %VCO = 100% – 75% = 25%.

Bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) sinh sản thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa trị cháy gồm dung dịch đựng 980g H2SO4 tác dụng không còn với dung dịch NaHCO3.

* lời giải bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9:

- Theo bài xích ra, ta có: nH2SO4 = 980/98 = 10 (mol).

- PTPƯ: 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

- Theo PTPƯ: nCO2 = 2.nH2SO4 = 10.2 = đôi mươi (mol).

⇒ VCO2 = n.22,4 = 20.22,4 = 448 lít.

Bài 5 trang 103 sgk hoá 9: a) Hãy xác minh công thức của một một số loại oxit sắt, biết rằng khi mang đến 32g oxit sắt này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 22,4g hóa học rắn.

b) Chất khí hình thành được hấp thụ hoàn toàn trong hỗn hợp nước vôi trong tất cả dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

* lời giải bài 5 trang 103 sgk hoá 9:

a) Gọi bí quyết của oxit fe là: FexOy

- Phương trình hoá học của làm phản ứng:

FexOy + yCO → xFe + yCO2 (1)

1 mol y mol x mol y mol

0,4/x 0,4 mol

- Theo bài ra thì: nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol).

- Theo PTPƯ: nFexOy = 0,4/x (mol)

⇒ mFexOy = (56x + 16y). 0,4/x = 32 ⇒ x : y = 2 : 3

⇒ CT của oxit sắt tất cả dạng (Fe2O3)n

⇒ Chỉ có n = 1 phù hợp, vậy ta bao gồm CTHH oxit sắt là: Fe2O3.

b) Khí hiện ra CO2

- PTPƯ (1) được viết lại như sau:

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)

1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

- Theo PTPƯ (1): nCO2 = (3/2).nFe = (0,4.3)/2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ (2) ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol).

⇒ mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g).

Bài 6 trang 103 sgk hoá 9: Cho 69,6g MnO2 tác dụng với hỗn hợp HCl đặc dư thu được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml hỗn hợp NaOH 4M thu được hỗn hợp A. Tính mật độ mol của những chất trong hỗn hợp A. Giả thiết rằng thể tích dung dịch sau bội phản ứng đổi khác không đáng kể.

* lời giải bài 6 trang 103 sgk hoá 9:

- Ta có: nMnO2 = 69,6/87 = 0,8 (mol).

VNaOH = 500ml = 0,5 lít ⇒ nNaOH = CM. V= 0,5.4 = 2 (mol).

- Phương trình phản ứng:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O.

- Theo PTPƯ: nCl2 = nMnO2 = 0,8 mol.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

Xem thêm: Hợp Đồng Hôn Nhân Việt Nam, Ở Việt Nam Có Công Nhận Hợp Đồng Hôn Nhân Không

- Ta tất cả tỉ lệ: 0,8/1 Hóa 9 được soạn theo SGK bắt đầu và được đăng trong mục Soạn Hóa 9 và giải bài tập Hóa 9 gồm các bài Soạn Hóa 9 được hướng dẫn biên soạn bởi đội ngũ cô giáo dạy xuất sắc hóa support và những bài xích Hóa 9 được aquabigman.com trình bày dễ dàng hiểu, dễ áp dụng và dễ tìm kiếm, giúp bạn học xuất sắc hóa 9. Nếu như thấy xuất xắc hãy share và phản hồi để nhiều bạn khác tiếp thu kiến thức cùng.