Tính Chất Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

     

Kim loại có những đặc thù vật lý và hóa học gì mà lại được ứng dụng tương đối nhiều trong thực tiễn từ số đông vật nhỏ như chiếc kim giỏi lớn như máy bay, tàu ngầm,...

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của kim loại lớp 9


Chúng ta hãy cùng khám phá những đặc điểm hóa học tập của Kim loại trong bài viết này. Qua đó giúp những em nắm vững những kiến thức nền tảng thật tốt để ôn cùng thi bậc thpt sau này.


* đặc điểm hóa học tập của kim loại:

Tác dụng cùng với OxiTác dụng cùng với phi kim khácTác dụng cùng với AxitTác dụng với Muối

Chi tiết những phương trình bội phản ứng, ví dụ và bài xích tập họ cùng tò mò dưới đây;

I. đặc thù hóa học tập của kim loại

1. Chức năng với oxi

- sắt kẽm kim loại (trừ Au, Ag, Pt) tác dụng với oxi tạo oxit kim loại.

 PTPƯ: sắt kẽm kim loại + O2 → Oxit kim loại

2Mg + O2 → 2MgO

2Al + 3O2 → 2Al2O3

3Fe + 2O2 → Fe3O4

2. Tác dụng với phi kim khác

+ Tác dụng cùng với Cl2: chế tạo ra muối clorua (kim loại gồm hóa trị cao nhất)

 PTPƯ: Kim loại + Cl2 → Muối

Cu + Cl2 → CuCl2

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

- Nếu fe dư: Fedư + FeCl3 → FeCl2

+ Tác dụng với lưu huỳnh: khi đun nóng sinh sản muối sunfua (trừ Hg xảy ra ở ánh nắng mặt trời thường)

Cu + S

*
 CuS

Fe + S 

*
FeS

Hg + S → HgS

- lưu giữ ý: Thủy ngân hơi độc, không nên tiếp xúc trực tiếp với thủy ngân.

3. Tính năng với Axit

+ cùng với dụng dịch axit HCl, H2SO4 loãng

  PTPƯ: Kim nhiều loại + Axit(dd loãng) → Muối + H2↑

Fe + HCl → FeCl2 + H2↑

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2↑

+ Với axit H2SO4 đặc

2Ag + H2SO4 đặc, nóng→ Ag2SO4 + SO2↑ + 2H2O

2Al + 6H2SO4 đặc, nóng → Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

4. Chức năng với hỗn hợp muối

- sắt kẽm kim loại mạnh đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối, tạo thành muối mới và kim loại mới.

 PTPƯ: Kim loại + Muối → Muối(mới) + Kim loại↓(mới)

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Nhận xét: Cu chuyển động hóa học khỏe khoắn hơn Ag

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Nhận xét: Fe hoạt động hóa học mạnh hơn Cu

Dãy điện hoá kim loại:

K > mãng cầu > Ca > Mg > Al > Zn > sắt > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

Cách nhớ: bao giờ Cần tải Áo Záp Sắt quan sát Sang đề nghị Hỏi shop Á Pi Âu

II. Bài xích tập về đặc thù hóa học của Kim loại

Bài tập 4 trang 51 sgk hóa 9: nhờ vào tính hóa chất của kim loại, hãy viết các phương trình chất hóa học biểu diễn các chuyển hóa sau đây:

 

*
*
*
;

 

*
*

* Lời giải bài tập 4 trang 51 sgk hóa 9:

- các phương trình phản bội ứng:

1) Mg + Cl2 → MgCl2

2) 2Mg + O2 → 2MgO

3) Mg + H2SO4,loãng → MgSO4 + H2↑

4) Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag↓

5) Mg + S → MgS

Bài tập 6 trang 51 sgk hóa 9: ngâm một lá kẽm trong 20g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho tới khi phản nghịch ứng kết thúc. Tính khối lượng kẽm sẽ phản ứng với hỗn hợp trên với nồng độ phần trăm của hỗn hợp sau bội nghịch ứng.

* lời giải bài tập 6 trang 51 sgk hóa 9:

- Ta có: C% = (mct / mdd). 100%

⇒ mCuSO4 = (C%.mdd)/100 = (20.10)/100 = 2 (g).

nCuSO4 = m/M = 2/160 = 0,0125 (mol)

 Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

 1mol 1 mol 1mol 1 mol

 ? 0,0125 mol ?

- Theo PTPƯ ta có: nZn = nCuSO4 = 0,0125 (mol).

⇒ mZn = 0,0125. 65 = 0,8125 (g).

nZnSO4 = 0,0125 (mol)

⇒ mZnSO4 = 0,0125. 161 = 2,0125 (g)

- Theo PTPƯ nCu = nCuSO4 = 0,0125 (mol) ⇒ mCu= 64. 0,0125 = 0,8 (g).

⇒ mdd sau phản bội ứng = mZn + mCuSO4 - mCu = 0,8125 + 20 – 0,8 = 20,0125 (g)

⇒ C%ZnSO4 = (mct / mdd). 100% = (2,0125/20,0125). 100% = 10,056%

⇒ Kết luận: mZn = 0,8125 (g); C%ZnSO4 = 10,056%

Bài tập 7 trang 51 sgk hóa 9: Ngâm một lá đồng trong trăng tròn ml dung dịch bạc đãi nitrat cho tới khi đồng cần yếu tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm cho khô và cân thì thấy trọng lượng lá đồng tăng thêm 1,52 g. Hãy khẳng định nổng độ mol của dung dịch bội bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ lượng bội nghĩa giải phóng bám hết vào lá đồng).

* giải mã bài tập 7 trang 51 sgk hóa 9:

- Ta gồm PTPƯ:

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

- Theo PTPƯ: Thì 1 mol Cu phản bội ứng vừa đủ với AgNO3 sẽ tạo ra 2 mol Ag

⇒ Khối lượng tương ứng (do bạc tình bám vào, đồng tung ra) tăng là: 108.2 - 64 = 152g.

- Theo bài, trọng lượng tăng 1,52g ⇒ nCu pư = 1,52/152 = 0,01 (mol).

- Theo PTPƯ nAgNO3 = 2.nCu = 2. 0,01 = 0,02 mol

⇒ Nồng độ hỗn hợp AgNO3: cm AgNO3 = n/V = 0,02/0,02 = 1(M).

Bài tập 6 trang 58 sgk hóa 9: Để xác minh phần trăm cân nặng của tất cả hổn hợp A tất cả nhôm cùng magie, bạn ta triển khai hai phân tách sau:

– thí điểm 1: cho m gam tất cả hổn hợp A công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư, nhận được 1568ml khí ở đk tiêu chuẩn.

– thử nghiệm 2: đến m gam tất cả hổn hợp A chức năng với hỗn hợp NaOH dư thì sau bội nghịch ứng thấy sót lại 0,6g hóa học rắn.

Tính phần trăm trọng lượng của mỗi hóa học trong hỗn hợp A.

* Lời giải bài bác tập 6 trang 58 sgk hóa 9:

- Ở thí điểm 2: vì chưng NaOH dư buộc phải Al sẽ tính năng hết với NaOH, còn Mg không phản ứng nên khối lượng chất rắn sót lại là Mg, mMg = 0,6g.

⇒ nMg = 0,6/24 = 0,025 mol

Ta gọi số mol của Al là x(tức nAl = x); PTPƯ

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑ ( 1)

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑ (2)

- Theo PTPƯ (2) nH2 = nMg = 0,025 mol

- Theo PTPƯ (1) nH2 = (3/2). NAl = (3/2). X mol

⇒ tổng cộng mol H2 là nH2 = 0,025 + 3x/2 mol (∗)

- Theo đề bài ta có: VH2 = 1568ml = 1,568 (l).

Xem thêm: Nhiệt Độ Ngoài Trời Hiện Tại Hà Nội, Thời Tiết Hiện Tại Ở Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

⇒ nH2 = 1,568/22,4 = 0,07 mol (∗∗)

- trường đoản cú (∗) và (∗∗) ⇒ 0,025 + 3x/2 = 0,07

- Giải ra ta tất cả : x = 0,03 mol ⇒ mAl = 0,03 x 27 = 0,81g

⇒ mhỗn vừa lòng A = 0,81 + 0,6 = 1,41 g

⇒ % mAl = (0,81 x 100%)/1,41 = 57,45%

⇒ % mMg = 100% - 57,45% = 42,55%.

Bài tập 5 trang 60 sgk hóa 9: Ngâm bột sắt dư trong 10ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A với dung dịch B.

a) Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau làm phản ứng.

b) Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1M toàn diện để kết tủa trọn vẹn dung dịch B.

* lời giải bài tập 5 trang 60 sgk hóa 9: 

a) Ta có PTPƯ: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu (1)

Do fe dư, yêu cầu chất rắn A gồm sắt dư với đồng, dung dịch B là FeSO4.

- Theo bài bác ra: nCuSO4 = CM .V = 1. 0,01 = 0,01 (mol)

- Theo PTPƯ: nCu = nCuSO4 = 0,01 mol

- lúc cho A chức năng với dung dịch HCl chỉ tất cả Fe bội nghịch ứng (Cu ko phản ứng) yêu cầu ta có PTPƯ sau:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

- khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng với HCl chỉ có Cu

⇒ mCu = 0,01 x 64 = 0,64g.

b) hỗn hợp B chỉ có FeSO4:

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4 (3)

Theo PTPƯ (1) thì nFeSO4 = nCuSO4 = 0,01 mol

Theo PTPƯ (3) thì nNaOH = 2.nFeSO4 = 2.0,01 = 0,02 mol

⇒ VNaOH = n/CM = 0,02/1 = 0,02 lít.

Bài 6 trang 69 sgk hóa 9: dìm một lá fe có trọng lượng 2,5 gam vào 25 ml dung dịch CuSO4 15% có cân nặng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời hạn phản ứng, fan ta đem lá sắt thoát khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm cho khô thì khối lượng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ xác suất của các chất trong hỗn hợp sau phản ứng.

* giải thuật bài 6 trang 69 sgk hóa 9:

a) Phương trình hoá học:

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

b) Theo PTPƯ cứ 1 mol fe phản ứng chế tạo ra thành 1 mol Cu thì trọng lượng thanh Fe tăng thêm là : 64 – 56 = 8 (g)

- điện thoại tư vấn số mol fe tham gia bội phản ứng là x

- Theo bài ra số gam tăng lên sau khi lấy lá thép ra là: 2,58 – 2,5 = 0,08 (g)

⇒ x = (0,08.1)/8 = 0,01 (mol).

⇒ nFeSO4 = 0,01 mol ⇒ mFeSO4 = 0,01.152 = 1,52 (g).

⇒ mdd CuSO4 = D . V = 1,12.25 = 28 (g).

⇒ mCuSO4 = mdd.C% = 28.(15/100) = 4,2 (g)

⇒ nCuSO4 = 4,2/160 = 0,02625 (mol)

⇒ CuSO4 dư và nCuSO4 dư = 0,02625 – 0,01 = 0,01625 (mol)

- hóa học sau làm phản ứng là: FeSO4 và CuSO4 dư

⇒ mCuSO4 dư = 0,01625.160 = 2,6 (g).

⇒ mdd sau pư = 28 +2,5 – 2,58 = 27,92 (g).

⇒ C% FeSO4 = (1,52/27,92). 100 = 5,4441 (%)

⇒ C% CuSO4 dư = (2,6/27,92). 100 = 9,3123 (%)

Bài tập 7 trang 69 sgk hóa 9: Cho 0,83g lếu hợp có nhôm và sắt công dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng chiếm được 0,56 lít khí làm việc đktc.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính thành phần tỷ lệ theo cân nặng của mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

Xem thêm: Phần Mềm Dịch Tiếng Trung Quốc Sang Tiếng Việt Nam, Dịch Tiếng Trung Quốc Trên App Store

* lời giải bài tập 7 trang 69 sgk hóa 9: 

a) PTPƯ:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑ (1)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ (2)

b) Khí nhận được là Hyđro, theo bài bác ra ta có:

 nH2 = 0,56 /22,4 = 0,025 mol.

 Gọi số mol của Al và Fe thứu tự là x và y

Theo PTPƯ (1) thì nH2 = (3/2). NAl = (3/2). X mol

Theo PTPƯ (2) nH2 = nFe = y mol

Như vậy ta có: nH2 = 

*
= 0,025 mol. (*)

Theo bài xích ra, ta có: mhh = 27x + 56y = 0,83. (**)

Giải hệ phương trình (*) với (**) ta được: x =0,01; y= 0,01

⇒ mAl = 0,01 x 27 = 0,27g

⇒ mFe = 0,01 x 56 = 0,56g

Vậy %mAl = 0,27/0,83 x 100% = 32,53% ⇒ %mFe = 67,47%

Bài tập 1: cho 5,60 gam Fe tính năng với dung dịch HCl hoàn toản thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tính năng với dung dịch AgNO3 thì nhận được m gam kết tủa. Biết những phản ứng là hoàn toàn, cực hiếm của m là