Tìm số phức z thỏa mãn

     

Đặt $z = a + bi$ , tính $left| z ight|$ kế tiếp thay vào phương trình $left| z ight| + z = 0$. Từ đó tìm kiếm được $a$ cùng $b$


Phương pháp giải một vài bài toán liên quan tới điểm biểu diễn số phức thỏa mãn nhu cầu điều kiện mang đến trước --- Xem đưa ra tiết

Đặt $z = a + bi Rightarrow left| z ight| = sqrt a^2 + b^2 $

Ta có: $left| z ight| + z = 0 Leftrightarrow sqrt a^2 + b^2 + a + bi = 0 + 0i$

$ Rightarrow left{ eginarraylb = 0\sqrt a^2 + b^2 + a = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylb = 0\left| a ight| + a = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylb = 0\a le 0endarray ight.$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho số phức $z$ thỏa mãn $left( 1 + i ight)z = 3-i$. Hỏi điểm màn biểu diễn của $z$ là điểm nào trong những điểm $M,N,P,Q$ sinh sống hình bên ?


*

Cho số phức $z$ thỏa mãn $left( 2-i ight)z = 7-i$ . Hỏi điểm màn trình diễn của $z$ là điểm nào trong số điểm $M,N,P,Q$ sinh hoạt hình dưới.

Bạn đang xem: Tìm số phức z thỏa mãn


*

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm (M) là vấn đề biểu diển của số phức (z) (như mẫu vẽ bên). Điểm nào trong hình vẽ là vấn đề biểu diển của số phức (2z)?


*

Cho số phức $z$thỏa mãn $left| z ight| = dfracsqrt 2 2$ cùng điểm $A$ trong hình mẫu vẽ bên là vấn đề biểu diễn của $z$. Hiểu được trong mẫu vẽ bên, điểm biểu diễn của số phức $w = dfrac1iz$ là 1 trong tứ điểm $M,N, P, Q$. Lúc ấy điểm biểu diễn của số phức $w$là


*

Trong khía cạnh phẳng phức hotline $A,B,C$ thứu tự là những điểm biểu diễn của những số phức (z_1 = 3 + 2i;z_2 = 3 - 2i;z_3 = - 3 - 2i). Khẳng định nào sau đó là sai?


Gọi (A) cùng (B) lần lượt là điểm biểu diễn của số phức (z_1 = 3 - 2i) với (z_2 = 1 + 4i). Trung điểm của đoạn thẳng (AB) bao gồm tọa độ là:


*

Gọi (A) là vấn đề biểu diễn của số phức (z = - 1 + 6i) và (B) là điểm biểu diễn của số phức (z" = - 1 - 6i). Mệnh đề nào sau đấy là đúng?


Gọi $M$ cùng $N$ lần lượt là điểm biểu diễn của những số phức $z_1;z_2$ không giống $0$. Lúc đó xác minh nào sau đây sai?


Hỏi tất cả bao nhiêu số phức thỏa mãn nhu cầu đồng thời các điều kiện $left| z - i ight| = 5$ với (z^2) là số thuần ảo?


Cho cha điểm $A,B,C$ lần lượt biểu diễn các số phức sau (z_1 = 1 + i;,z_2 = z_1^2;,z_3 = m - i). Tìm những giá trị thực của $m$ làm sao để cho tam giác $ABC$ vuông tại $B$.


Cho các số phức $z$ thỏa mãn $left| z + 1 - i ight| = left| z - 1 + 2i ight|$. Tập hợp những điểm biểu diễn những số phức $z$ trên mặt phẳng tọa độ là một trong những đường thẳng. Viết phương trình đường thẳng đó


Cho số phức $z$ vắt đổi, luôn có $left| z ight| = 2$ . Lúc đó tập hợp điểm màn biểu diễn số phức $ mw = (1 - 2i)overline z + 3i$ là


Cho những số phức $z$ thỏa mãn nhu cầu $left| z ight|=4$ . Hiểu được tập hợp các điểm màn trình diễn số phức $w = left( 3 + 4i ight)z + i$ là 1 trong những đường tròn. Tính nửa đường kính $r$ của mặt đường tròn đó.


Tập hợp những điểm trong phương diện phẳng tọa độ màn trình diễn số phức $z$ thoả mãn điều kiện (2left| z - i ight| = left| z - overline z + 2i ight|) là hình gì?


Trên phương diện phẳng tọa độ (Oxy), search tập hợp các điểm biểu diễn các số phức (z) thỏa mãn điều kiện (left| z - 2 ight| + left| z + 2 ight| = 10).

Xem thêm: Tuyển Lái Xe B2 Tại Bình Thuận Mới Nhất, Tuyển Lái Xe Tại Bình Thuận


Cho các số phức (z_1 = 3 - 2i,) (z_2 = 1 + 4i) với (z_3 = - 1 + i) có màn trình diễn hình học trong mặt phẳng tọa độ Oxy theo lần lượt là các điểm (A,B,C). Diện tích tam giác ABC bằng:


Cho số phức (z = left( m + 3 ight) + left( m^2 - m - 6 ight)i) cùng với (m in mathbbR.) điện thoại tư vấn (left( phường ight)) là tập phù hợp điểm trình diễn số phức (z) trong khía cạnh phẳng tọa độ. Diện tích s hình phẳng giới hạn bởi (left( p. ight)) với trục hoành bằng


Trên khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy,) gọi (M) là vấn đề biểu diễn hình học tập của số phức (z = - 1 + 2i) cùng (alpha ) là góc lượng giác bao gồm tia đầu (Ox,) tia cuối (OM.) Tính ( an 2alpha .)


Cho nhị số phức (z_1,z_2) thỏa mãn (left| z_1 ight| = 6,left| z_2 ight| = 2). điện thoại tư vấn (M,N) lần lượt là các điểm trình diễn của số phức (z_1) cùng số phức (iz_2). Biết (widehat MON = 60^0). Tính (T = left| z_1^2 + 9z_2^2 ight|).


Cho nhị số phức (z_1 = 3 + i,)(z_2 = - 1 + 2i). Trong phương diện phẳng tọa độ, điểm biểu diễn cho số phức (w = 2z_1 - z_2) là:


Trong phương diện phẳng phức, call A, B, C, D lần lượt là những điểm biểu diễn các số phức (z_1 = - 1 + i,) (,,z_2 = 1 + 2i,)(z_3 = 2 - i,)(z_4 = - 3i). Gọi S diện tích s tứ giác ABCD. Tính S.

Xem thêm: Cách Giảm Lag Liên Quân Trên Ios Yếu, Hướng Dẫn Fix Lag Liên Quân Mobile Mùa 18 Ios


Cho các số phức (z_1 = 2,z_2 = - 4i,z_3 = 2 - 4i) bao gồm điểm biểu diễn tương xứng trên mặt phẳng tọa độ Oxy là A, B, C. Diện tích tam giác ABC bằng


Cho những số phức z thỏa mãn nhu cầu |z|= 2 với điểm A vào hình vẽ là vấn đề biểu diễn của z. Hiểu được trong hình vẽ, điểm màn biểu diễn số phức (w = dfrac - 4z) là 1 trong bốn điểm M, N, P, Q

*

Khi kia điểm trình diễn của số phức w là


Biết rằng tập hợp điểm biểu diễn những số phức (z) vừa lòng (left| left( 1 + i ight)z + 5 - i ight| = 1) là đường tròn chổ chính giữa (Ileft( a;b ight)). Tính (a + b.)


Cho số phức (z) thỏa mãn nhu cầu (left| z + i ight| = 1). Hiểu được tập hợp các điểm màn biểu diễn số phức (w = left( 3 + 4i ight)z + 2 + i) là một đường tròn tâm (I), điểm (I) bao gồm tọa độ là $I(a;b)$, tính $a-b$


Trong phương diện phẳng tọa độ, tập hợp những điểm M trình diễn của số phứczthỏa mãn(left| z + 1 + 3i ight| = left| z - 2 - i ight|) là phương trình con đường thẳng gồm dạng (ax+by+c=0). Lúc ấy tỉ số(dfracab) bằng:


Trong khía cạnh phẳng phức, tập hợp những điểm biểu diễn các số phứczthỏa mãn (z.ar z = 1) là đường tròn có bán kính là:


Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.