Tìm số có 3 chữ số

     

Toán lớp 3 số có bố chữ số là việc những con được thiết kế quen với số tất cả 3 chữ số, biết cách đọc, viết, so sánh những con số với nhau.Hôm nay aquabigman.com sẽ reviews tới con dạng toán lớp 3 số có ba chữ số nhằm con hoàn toàn có thể nhận biết và núm được những kiến thức và kỹ năng như đọc, viết cùng so sánh những số với nhau.

Bạn đang xem: Tìm số có 3 chữ số

1. Giới thiệu về số có tía chữ số

1.1 Số có ba chữ số là gì?

Ví dụ: số tất cả 3 chữ số là: 134.

Số 134 là số tất cả 3 chữ số. Vào đó:1 là chữ số mặt hàng trăm, 3 là chữ sốhàng chục cùng 4 là chữ số hàng solo vị

1.2 giải pháp đọc số tất cả 3 chữ số

Khi gọi cần để ý cần tách các số theo mặt hàng từ trái sang trọng phải: trăm, chục, đơn vị chức năng để đọcChú ý một số trong những từ lúc đọc:“linh, mươi, mười, năm, lăm, một, mốt, bốn, tư” nhằm đọcDùng tự “linh” để đọc khi: số chữ 0 ở chỗ hàng chục

Ví dụ: 307: Đọc là ba trăm linh bảy

Dùng từ bỏ “mươi” nhằm đọc khi: chữ số 0 ở trong phần hàng đối chọi vị

Ví dụ: 230 hiểu là: nhì trăm tía mươi

Dùng từ bỏ “mốt” để đọc lúc cóchữ số 1 tại vị trí hàng đối chọi vị

Ví dụ: 351 hiểu là cha trăm năm mươi mốt

Dùng tự “tư” để đọc khi: chữ số 4 tại đoạn hàng solo vị

Ví dụ: 574 hiểu là năm trăm bảy tư

Dùng từ “lăm” nhằm đọc khi: chữ số 5 ở chỗ hàng đơn vị

Ví dụ: 225 gọi là nhị trăm nhì mươi lăm

1.3. Cách viết số bao gồm 3 chữ số

Để viết đúng số thoải mái và tự nhiên có bố chữ số, những con đề nghị viết đúng theo sản phẩm tự từ hàng trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị chức năng từ trái qua phải.

1.4. Sản phẩm công nghệ tự số tất cả 3 chữ số

Hàng trăm, hàng trăm và hàng đối kháng vị.

Ví dụ: 315 thì 3 là chữ số hàng trăm, 1 là chữ số hàng đối kháng vị.

1.5. So sánh số bao gồm 3 chữ số

So sánh những hàng trường đoản cú trái sang phải, số nào có mức giá trị ở cùng hàng lớn hơn vậy thì lớn hơn.

Ví dụ:231 nhỏ dại hơn 331. Ta so sánh chữ số 2 ở sản phẩm trăm trong các 231 nhỏ dại hơn chữ số 3 ở sản phẩm trăm trong các 331.

2. Những dạng bài xích tập toán lớp 3 số có bố chữ số

2.1. Dạng 1: Đọc số

2.1.1. Phương thức làm

Bước 1: tách biệt được các chữ số hàng trăm, chục, đơn vị

Bước 2: Áp dụng quy tắc phát âm từ trái qua phải, xem xét sử dụng các từ “linh, mươi, mười, năm, lăm, một, mốt, bốn, tư”

2.1.2. Bài tập

Bài 1: Đọc những chữ số sau

111, 215, 305, 410, 444, 250, 326

Bài 2. Từ phương pháp đọc cho biết chữ số đó tất cả chữ số nào?

a) Bảy trăm mười lăm

b) Chín trăm linh ba

c) Năm trăm sáu mươi

d) tứ trăm chín mươi bảy

2.1.3. Bài bác giải

Bài 1.

Số 111 được đọc là 1 trong những trăm mười một.

Số 215 được gọi là nhì trăm mười lăm.

Số 305 được gọi là ba trăm linh năm.

Số 410 được phát âm là tư trăm mười.

Số 444 được phát âm là tứ trăm tứ mươi bốn.

Xem thêm: "Điểm Mặt" Top 8 Khu Du LịCh Lã Ng YếN, TiềN Giang Đẹp Nhất

Số 250 được đọc là nhị trăm năm mươi.

Số 326 được phát âm là bố trăm nhị mươi sáu.

Bài 2.

a) Bảy trăm mười lăm là: 715

b) Chín trăm linh ba: 903

c) Năm trăm sáu mươi: 560

d) tư trăm chín mươi bảy: 497

2.2. Dạng 2: Viết số

2.2.1. Cách thức làm

Bước 1: Đọc kĩ yêu mong đề bài

Bước 2: xác minh đúng đâu là mặt hàng trăm, chục, solo vị. Viết các số theo thiết bị tự từ trái qua phải

2.2.2. Bài xích tập

Bài 1: Dựa vào biện pháp đọc viết giải pháp số từ bỏ nhiên

a) Bảy trăm nhì mươi chín

b) tứ trăm linh một

c) Năm trăm hai mươi mốt

d) Một trăm tứ mươi bốn

Bài 2: Chọn câu vấn đáp đúng: cách đọc “chín trăm tám mươi ba” được viết thành số tự nhiên là

A. 938

B. 983

C. 839

D. 893

2.2.3. Đáp án

Bài 1

a) 729

b) 401

c) 521

d) 144

Bài 2.

B

2.3. Dạng 3: đối chiếu điền vết “>” “

2.3.1. Phương pháp làm

*

2.3.2. Bài bác tập

Bài 1. Sử dụng những dấu “>”; “

a) 342 … 253

b) 743 … 746

c) 579 … 579

d) 193 … 281

2.3.3. Đáp án

Bài 1

a) đối chiếu số thuộc hàng trăm ngàn của nhị số ta tất cả 3 > 2 yêu cầu 342 > 253

b) đối chiếu số thuộc hàng nghìn và chục của nhị số ta thấy 74 = 74 cần ta xét đến hàng đơn vị chức năng do 3

c) đối chiếu ta thấy 579 = 579

d) vì 1

2.4. Dạng 4: bố trí thứ tự các dãy số

2.4.1. Phương pháp làm

Bước 1: Xếp những chữ số vào từng phạm vi

Bước 2: So sánh các chữ số với nhau, vận dụng quy tắc so sánh số bao gồm 3 chữ số

Bước 3: thu xếp theo yêu ước của đề bài

2.4.2. Bài bác tập

Bài 1. sắp tới xếp những chữ số trong hàng sau theo máy tự:

a)từ phệ tới bé: 473, 758, 362, 108, 821

b)từ bé bỏng tới lớn: 928, 726, 982, 573, 373, 109

2.4.3. Bài giải

Bài 1.

a) thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ to tới bé: 821, 758, 473, 362, 108

b) thu xếp theo sản phẩm tự từ bé xíu tới lớn ta có: 109, 373, 573, 726, 928, 982

2.5. Dạng 5: search số bự nhất, nhỏ nhất trong dãy số

2.5.1. Cách thức làm

Bước 1: So sánh các chữ số trong hàng số đề bài xích cho, sử dụng các quy tắc so sánh số có cha chữ số.

Bước 2: chắt lọc số béo nhất, nhỏ tuổi nhất trong dãy số vừa đối chiếu đó, kết luận theo yêu cầu đề cho.

2.5.2. Bài xích tập

Bài 1: tìm số lớn số 1 trong dãy số sau

563, 589, 378, 896, 866, 746, 876, 864

Bài 2: kiếm tìm số nhỏ tuổi nhất trong dãy số sau:

435, 670, 204, 684, 118, 112, 102

2.5.3. Bài bác giải

Bài 1.

Số lớn số 1 là 896.

Bài 2.

Số nhỏ dại nhất là 102.

Xem thêm: Hãy Tóm Tắt Bài Tức Nước Vỡ Bờ Ngắn Nhất, Tóm Tắt Đoạn Trích Tức Nước Vỡ Bờ

Học tốt toán lớp 3 số có ba chữ sốlà nền tảng gốc rễ để bé học toán ở những bậc học cao hơn. Tham khảo các khóa học toán trên aquabigman.com để giúp con rèn luyện và nâng cấp kiến thức toán học.