Tìm m để tiệm cận đứng đi qua 1 điểm

     

Cho hình chóp S.ABC bao gồm đáy ABC là tam giác đều cạnh a Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng cùng với trung điểm của cạnh BC Biết tam giác (SBC) là tam giác đều. Số đo của góc thân SA và (ABC) bằng
Bạn đang xem: Tìm m để tiệm cận đứng đi qua 1 điểm

Cho hình chóp tam giác S.ABC với SA,SB,SC song một vuông góc và SA=SB=SC=a Tính thể tích của khối chóp S.ABC


Cho hàm số y=2x−mx+2 cùng với m là tham số, m≠−4.Biết minx∈0;2fx+maxx∈0;2fx=−8.Giá trị của tham số m bằng


Cho khối lăng trụ đứng có bên cạnh bằng 5, lòng là hinh vuông gồm cạnh bằng 4. Hỏi thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình bình hành và có thể tích là V gọi M là trung điểm của SB P là điểm thuộc cạnh SD sao để cho SP=2DP khía cạnh phẳng (AMP) cắt cạnh SC trên N Tính thể tích của khối nhiều diện ABCDMNP theo V


Cho hình chóp S.ABC gồm đáy ABC là tam giác vuông cân tại A,AB=AC=2a hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm H của cạnh AB Biết SH=a khoảng cách giữa 2 con đường thẳng SA cùng BC là


Cho hàm số y=f(x) có đồ thị f’(x) như hình vẽ

*

Hàm số y=f1−x+x22−xnghịch biến đổi trên khoảng
Xem thêm: Tìm M Để Đồ Thị Hàm Số Cắt Trục Hoành Tại 3 Điểm Có Hoàng Độ Bằng 3

Cho hình chóp S.ABC trong các số đó SA,SB,SC vuông góc với nhau từng đôi một. Biết SA=a3,AB=a3.Khoảng biện pháp từ A đến (SBC) bằng


Hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

*


Cho hàm số y=f(x) có bảng đổi thay thiên như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

*


Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi, biết AA’=4a;AC=2a;BD=a Thể tích của khối lăng trụ là


Người ta buộc phải xây một bể đựng nước phân phối dạng khối hộp chữ nhật không nắp hoàn toàn có thể tích bằng 200 m3. Đáy bể là hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Chi phí để xây bể là 300 ngàn đồng/m2 (chi phí được tính theo diện tích s xây dựng, bao gồm diện tích đáy và ăn mặc tích xung quanh, kế bên chiều dày của đáy và ăn diện tích xung quanh, bên cạnh chiều dày của đáy với thành bể). Hãy xác định ngân sách thấp nhất để xây bể (làm tròn đến đơn vị chức năng triệu đồng).


Cho hàm số y=x3−3xcó trang bị thị như hình vẽ bên. Phương trình x3−3x=m2+mcó 6 nghiệm phân biệt khi và chỉ còn khi:

*
Xem thêm: Đặc Điểm Tiến Hóa Của Hệ Cơ Và Bộ Xương Là Gì ? Củng Cố Kiến Thức

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam