Tìm m để tiệm cận đứng đi qua 1 điểm

     

Cho hình chóp tam giác S.ABC với SA,SB,SC đôi một vuông góc cùng SA=SB=SC=a Tính thể tích của khối chóp S.ABC

Bạn đã xem: kiếm tìm m để tiệm cận đứng đi qua 1 điểm

Cho hình chóp S.ABC bao gồm đáy ABC là tam giác phần lớn cạnh a Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng cùng với trung điểm của cạnh BC Biết tam giác (SBC) là tam giác đều. Số đo của góc giữa SA cùng (ABC) bằng

Cho hình chóp S.ABC tất cả đáy ABC là tam giác vuông cân tại A,AB=AC=2a hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên khía cạnh phẳng (ABC) trùng cùng với trung điểm H của cạnh AB Biết SH=a khoảng cách giữa 2 con đường thẳng SA cùng BC là

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị f’(x) như hình vẽ
Bạn đang xem: Tìm m để tiệm cận đứng đi qua 1 điểm

*

Hàm số y=f1−x+x22−xnghịch biến hóa trên khoảng

Hàm số y = f(x) gồm đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?


*

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành và hoàn toàn có thể tích là V gọi M là trung điểm của SB P là vấn đề thuộc cạnh SD sao để cho SP=2DP mặt phẳng (AMP) giảm cạnh SC trên N Tính thể tích của khối đa diện ABCDMNP theo V

Cho khối lăng trụ đứng có ở kề bên bằng 5, lòng là hinh vuông gồm cạnh bằng 4. Hỏi thể tích khối lăng trụ là:

Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ gồm đáy là hình thoi, biết AA’=4a;AC=2a;BD=a Thể tích của khối lăng trụ là

Cho hàm số y=2x−mx+2 với m là tham số, m≠−4.Biết minx∈0;2fx+maxx∈0;2fx=−8.Giá trị của tham số m bằng

Cho hình chóp S.ABC trong đó SA,SB,SC vuông góc cùng nhau từng song một. Biết SA=a3,AB=a3.Khoảng cách từ A đến (SBC) bằng

Cho hàm số y=f(x) có bảng trở nên thiên như hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?


*

Tìm tất cả giá trị của thông số m nhằm phương trình x3−3x2−m3+3m2=0 có ba nghiệm phân biệt?

Cho hàm số y=x3−3xcó thiết bị thị như hình mẫu vẽ bên. Phương trình x3−3x=m2+mcó 6 nghiệm rành mạch khi còn chỉ khi:
Xem thêm: Cấu Tạo Của Máy Biến Áp Tự Ngẫu 1 Pha, Cấu Tạo Của Máy Biến Áp Tự Ngẫu

*

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam


Follow Us


Có gì mới
Xem thêm: Dàn Ý Cảm Nhận Về Nhân Vật Đăm Săn Trong Đoạn, Cảm Nhận Về Nhân Vật Đăm Săn Hay Nhất

Trending