TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 4 OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

     

Dưới đây là phần khởi động của Unit 4, nhằm giới thiệu về chủ đề xuyên suốt cũng tương tự giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan về công ty đề. Bài viết cung cấp gợi nhắc giải bài xích tập và phần dịch nghĩa nhằm mục tiêu giúp các bạn hiểu và làm bài xích tập giỏi hơn,


*

1. Listen and read.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 4 our customs and traditions

Nghe cùng đọc

A lesson on customs & traditions

Teacher:Today we’re going khổng lồ learn about customs and traditions. Bởi vì you think they’re the same?Mi:I think they’re different, but it’s hard to lớn explain how.Nick:In my opinion, a custom is something that has become an acceptedway of doing things. Và a tradition is something we vì that is specialand is passed down through the generations.Teacher:Yes, spot on! Give me an example of a custom.Mai:My family has this custom of eating dinner at 7 p.m. Sharp.Teacher:Really?Mai:Yes, we have lớn be at the dinner table on time.Teacher:That’s interesting! How about a tradition, Phong?Phong:We have a family tradition of visiting the pagoda on the first day of every lunar month.Nick:You’re kidding!Phong:No, no. We’ve followed this tradition for generations.Teacher:You’ve mentioned family, but what about social customs & traditions, Nick?Nick:Well, in the UK there are lots of customs for table manners. For example, we have to use a knife và fork at dinner. Then, there’s a British tradition of having afternoon tea at 4 p.m.Teacher:Sounds lovely! Now, for homework, you should find information about a custom or tradition. You’re doing mini presentations next week...

Dịch:

Giáo viên: hôm nay chúng ta đã học về đông đảo phong tục và truyền thống. Các em tất cả nghĩ bọn chúng giống nhau không?Mi: Em nghĩ bọn chúng khác nhau. Dẫu vậy thật nặng nề để phân tích và lý giải như gắng nào.Nick: Theo ý em, một phong tục là dòng gì này mà trở thành một biện pháp làm điều được chấp nhận. Với một truyền thống là điều nào đấy mà họ làm thật đặc trưng và được truyền trải qua không ít thế hệ.Giáo viên: Đúng vậy, chính xác! Hãy mang lại cô một ví dụ như về phong tục nào!Mai: mái ấm gia đình em gồm phong tục bữa ăn lúc 7 tiếng đúng.Giáo viên: thật à?Mai: Vâng, mái ấm gia đình em phải xuất hiện vào bàn ăn uống đúng giờ.Giáo viên: thiệt thú vị! Vậy một truyền thống lịch sử thì thế nào vậy Phong?Phong: chúng em tất cả một truyền thống gia đình là thăm viếng chùa vào trong ngày đầu mon Âm Lịch.Nick: Cậu nghịch à?Phong: Không. Bọn chúng mình bắt buộc theo truyền thống lâu đời đó rất nhiều thế hệ đấy.Giáo viên: các em đã đề cập mang lại gia đình, tuy nhiên còn phong tục và truyền thống xã hội thì sao Nick?Nick: À, ở Anh có rất nhiều phong tục về phép tắc nạp năng lượng uống. Ví dụ, chúng em bắt buộc dùng dao và nĩa vào bữa tối. Kế tiếp có truyền thống lịch sử của người Anh là dùng trà chiều thời gian 4 giờ.Giáo viên: Nghe dễ thương và đáng yêu thật! Bây giờ, bài xích tập về nhà, các em buộc phải tìm thông tin về một phong tục và truyền thống. Những em sẽ có tác dụng một bài bác thuyết trình ngắn vào tuần tới...

a. Find a word/phrase that means:

Tìm một tự hoặc các từ mà có nghĩa:

1. Agreed: accepted2.grandparent,parents,and children: generations3.Totally correct: Spot on4. Exactly on time: sharp5. Relating khổng lồ human society: Social6. A polite way of eating at the dinner table: Table manners

b. TRUE OR FALSE

Đánh dấu lựa chọn đúng (T) tốt sai (F)

1. Nick’s explaination of customs & traditions is correct

T

2. Only families have customs & traditions

F

3. In the UK there’s a tradition of having afternoon tea

T

4. In the UK there is no accepted way of behaving at the dinner table

F

c .Answer the following questions.

Trả lời những câu hỏi sau

1. What is Mai’s family custom? Phong tục mái ấm gia đình của Mai là gì?

It’s eating dinner at 7 p.m .

2. How does Nick feel When Phong talks about one of his family traditions? Nick cảm nhận ra sao khi Phong nói tới truyền thống mái ấm gia đình cậu ấy?

He’s surprised

3. What’s the similarity between a custom & a tradition?Điểm tương đương giữa một phong tục với một truyền thống?

They both refer to vì something that develops over time.

4. What is the different between them? Sự khác nhau giữa chúng là gì?

A custm is something accepted. A tradition is something special & is passed down through generations.

Xem thêm: Cách Viết Thư Phàn Nàn Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Cách Viết Thư Phàn Nàn Bằng Tiếng Anh

5. What should the students bởi for the home work? Học sinh nên làm cái gi với bài xích tập về nhà?

They should find information about a custom or tradition.

d. Find the sentences in the conversation và fill in the missing words.

Tìm phần đông câunàytrongbài đàmthoại vàđiềnvào đầy đủ từ còn thiếu.

What vày you think these sentences mean?

1. We ………have to…………….be at the dinner table on time. (Chúng tôi phải xuất hiện ở bàn nạp năng lượng lúc 7 giờ đúng.2. You ………should…………find information about a custom or tradition. (Bạn đề xuất tìm thông tin về một phong tục hoặc truyền thống

2a. Match the pictures with the customs & traditions in the box.

Nối những bức hình với phong tục và truyền thống trong khung

1 - g: Smiling khổng lồ accept a compliment2 - c: Worshipping ancestors3 - f : Wrapping gifts in colourful paper4 - h: Having lunch together on the second dayof Tet5 - e: Placing the chopsticks on đứng top of the ricebowl when finishing a meals6 –a: Children in the family standing in a row khổng lồ greet guests7 – b: Wearing ao dẻo on special ocassions8 – d: Giving children lucky money at Tet

2.b. Write C (customs) or T (tradition) under each picture in a. In pairs, compare your answers.

Xem thêm: Apple Macbook Air 11 Inch Giá Bao Nhiêu, Apple Macbook Air Md712 11Inch, Core I5

Viếtc (custom -phong tục) hoặc T (truyền thống) bên dưới mỗi bức hình trong phần a. Theo cặp, đối chiếu câu vấn đáp của bạn.

1. C2. C or T3. C4. T5. C6. T7. T8. T or C

3. GAME: CUSTOMS và TRADITIONS EXPERTS

Trò chơi: chuyên viên phong tục với truyền thống

This is Thien Mu Pagoda at HueAnd here is Truc Lam Yen Tu PagodaThe Third is Bai Dinh PagodaAnd Hang Pagoda in Binh Dinh is this picture