Tiếng anh lớp 7 unit 2 communication

     

Tiếng Anh lớp 7 new Unit 2: Communication trang 21

Loạt bài bác soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 7 mới Unit 2 Communication để giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học sinh lớp 7 dễ dàng sẵn sàng bài nhằm học xuất sắc môn giờ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 2 communication

*

Communication (phần 1 → 5 trang 21 SGK giờ đồng hồ Anh 7 mới)

1. Work in pairs. Discuss & write F (fact) or M (myth) for each statement (Làm theo cặp. Bàn luận và viết F (sự thật - Fact) hoặc M (chuyện hoang con đường - Myth) cho từng câu.)

1. F2. M3. F4. F5. M6. M

Hướng dẫn dịch

thực sự hay chuyện hoang con đường về mức độ khỏe?1. tín đồ mà mỉm cười nhiều hơn nữa thì hạnh phúc hơn.

2. Ngủ vào ngày cuối tuần giúp bạn phục sinh sau 1 tuần bận rộn.

3. Ăn cá tươi, như Sushi, và bạn sẽ khỏe hơn.

4. Ngồi gần tv sẽ tạo tổn hại mang đến mắt.

5. Nhặt cấp tốc thức ăn uống mà các bạn làm rơi, thức ăn sẽ an ninh để chúng ta ăn.

6. Người ăn uống chay không có đủ vitamin trong thức nạp năng lượng của họ.

2. Listen lớn the radio show about health facts or myths and kiểm tra your answers in 1. (Nghe lịch trình phát thanh về những sự thật hay chuyện hoang con đường về sức mạnh và đánh giá câu trả lời của người sử dụng trong phần 1.)

Bài nghe:

A: So, can we smile more to live longer?

B: Yes, that’s absolutely true.

A: Does sleeping in help your recover?

B: No, false. Waking up at the same time is better.

A: Should we eat more fresh fish, like sushi?

B: No. Sushi is great. But we shouldn’t eat too much.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Nhân Vật Mị Châu Trong Truyện An Dương Vương Và Mị Châu Trọng Thủy

A: and sitting too close lớn the TV?

B: No, it’s not how close you sit. It’s how long you watch TV for.

A: How about picking up food we drop. It is OK?

B: No, that’s a myth! You shouldn’t eat it, ever!

A: OK, last one. Bởi vì vegetarians get less vitamins?

B: No, that’s false. You don’t need meat khổng lồ get your vitamins.

Hướng dẫn dịch

A: Vậy, bạn cũng có thể cười nhiều hơn nữa để sống lâu hơn không?

B: Vâng, điều này hoàn toàn đúng.

A: Ngủ giúp bạn phục hồi phải không?

B: Không, sai rồi. Thức dậy cùng một lúc là tốt hơn.

A: bọn họ có nên ăn uống nhiều cá tươi hơn, như sushi không?

B: Không. Sushi vô cùng tốt. Nhưng bọn họ không nên nạp năng lượng quá nhiều.

A: và ngồi quá gần TV?

B: Không, đó chưa phải là cách các bạn ngồi. Chúng ta xem TV bao thọ rồi.

A: Làm nạm nào về việc gắp thức ăn họ rơi. Không vấn đề gì chứ?

B: Không, điều đó là ko được! Bạn tránh việc ăn nó, lúc nào hết!

A: OK, cuối cùng. Người không ăn mặn có không nhiều vitamin hơn không?

B: Không, điều đó là sai. Các bạn không buộc phải thịt để đưa vitamin.

3. Discuss the following in groups (Thảo luận phần lớn câu sau vào nhóm.)

"Eat more fresh fish, like sushi, and you will be healthier". I am really surprised by this sentence because I never eat fresh fish. I think we can only eat fish after we cook it. If we eat fish without cooking, we can have stomachache. I think so but it"s not true. It"s amazing."

Hướng dẫn dịch

"Hãy ăn uống nhiều cá sống, như sushi chẳng hạn, và các bạn sẽ khỏe mạnh khỏe hơn". Tớ thực sự bất thần về câu này cũng chính vì tớ chưa bao giờ ăn cá sống. Tớ nghĩ bọn họ chỉ có thể ăn cá sau khi chúng ta nấu chín nó. Nếu bọn họ ăn cá mà lại không đun nấu chín, bạn cũng có thể bị nhức bụng. Tớ suy nghĩ vậy nhưng điều ấy không đúng. Thiệt là lạ."

4. Work in groups. Think of some ideas about health that are true. Then think of some that are false. (Làm theo nhóm. Suy nghĩ về những phát minh về sức khỏe mà đứng thực sự. Sau đó nghĩ về vài dòng không đúng.)

1. You can avoid some disease by keeping yourself clean. (This is true.)

Bạn có thể tránh vài ba bệnh bằng cách giữ bạn dạng thân không bẩn sẽ.

2. You will turn orange when you eat a lot of oranges. (This is false.)

Bạn sẽ trở thành màu da cam khi chúng ta ăn nhiều cam.

5.

Xem thêm: 10 Lợi Ích Của Trà Hoa Cúc Vàng Có Tác Dụng Gì, Cúc Hoa Vàng

Test another group to see how many of your health myths they can sport. (Kiểm tra team khác xem bao nhiêu chuyện hoang đường về mức độ khỏe của khách hàng mà họ hoàn toàn có thể tìm được.)