Giải sgk tiếng anh 8 mới

     

Dưới đây là phần khởi hễ của Unit 1, nhằm reviews về chủ thể xuyên suốt cũng như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan tiền về nhà đề. Nội dung bài viết cung cấp lưu ý giải bài bác tập cùng phần dịch nghĩa nhằm giúp các bạn hiểu với làm bài tập xuất sắc hơn,


*

1. Listen and read:

Nghe và đọc

Duong and Nick: Good morning.Guide: Good morning. Can I help you ?Nick: Yes, We ‘d like to know something about the cultural groups of Viet Nam.Duong : Right. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country?Guide: Exactly.Nick: How interesting! I am curious about them now. Which group is the largest?Guide: Well, the Viet (or Kinh) have the largest number of people, accounting for about 86% of the population. 53 others are called ‘ethnic minority peoples’.Nick: và where vị they live?Guide: All over the country. Some groups lượt thích the Tay, Hmong Yao... Live mostly in the mountainous regions in the north, & the Cham, khme, Ede.... Live in the central Highland và some southern provinces.Nick: I see. & do they speak their own languages?Guide: Yes, & they have their own ways of life, and customs and traditions.Nick: That’s awesome! I’d lượt thích to find out more about them.Guide: Ok. I’ll show you around and tell you some interesting...

Bạn đang xem: Giải sgk tiếng anh 8 mới

Dịch:

Dương cùng Nick: kính chào buổi sáng.Hướng dẫn viên: xin chào buổi sáng. Tôi góp gì cho những em nào?Nick: Vâng, bọn chúng em hy vọng biết vài ba diều về những nhóm văn hóa của Việt Nam. Dương: Đúng vậy. Bao gồm thật là tất cả 54 nhóm dân tộc bản địa ở quốc gia họ không?Hướng dẫn viên: thiết yếu xác.Nick: thiệt thú vị! Em tò mò và hiếu kỳ về chúng ta đấy. đội nào là lớn nhất vậy?Hướng dẫn viên: À, người việt nam (hoặc fan Kinh) có số người lớn nhất, chiếm khoảng chừng 86% dân số. 53 đội khác được call là dân tộc bản địa thiểu số.Nick: và họ sống làm việc đâu?Hướng dẫn viên: Khắp khu đất nước. Vài đội như bạn Tày, H’mong, Dao... Sống phần đông ở những khu vực miền núi phía Bắc, và tín đồ Chăm, Khmer, Ê Đê... Sống làm việc Tây Nguyên và vài thức giấc phía Nam.Nick: Em gọi rồi. Với họ nói ngôn từ riêng của mình phải không?Hướng dẫn viên: Đúng vậy, và họ tất cả cách sống riêng rẽ của họ tương tự như phong tục và truyền thống cuội nguồn riêng.Nick: thiệt tuyệt! Em muốn mày mò hơn về họ.Hướng dẫn viên: Được. Cô vẫn dẫn các em đi vòng quanh cùng nói cho những em nghe đôi nét thú vị...

a. Find the opposite of these words in the conversation.

Tìm từ trái nghĩa với phần đa từ này trong bài xích đàm thoại

1. Boring2. Smallest3. Majority4. Northern

b. Read the conversation again and answer the questions

Đọc bài đàm thoại đợt nữa và trả lời những câu hỏi

1. Where are Duong và Nick?

They are in the Museum of Ethnology.

2. What vị they want khổng lồ know?

They want to lớn know about the ethnic groups of Vietnam.

3. How many ethnic group are there in Vietnam?

There are 54 ethnic groups.

4. Which ethnic group has the largest population?

The Viet (or Kinh) have the largest population.

5. Do the ehtnic minority peoples have their own customs and traditions?

Yes, they do.

c. Can you find the following expression in the conversation? Try lớn explain what they mean.

Xem thêm: Thông Tin Chi Tiết Và Cách Đăng Ký Vt100 Của Viettel Cho Thuê Bao Sinh Viên

Bạn có thể tìm những thành ngữ trong bài đàm thoại không?Cốgắng phân tích và lý giải chúng tất cả nghĩa gì.

1. Exacly: used as a reply, agreeing with what somebody has just said, or emphasising that it is correct.2. How interesting! How + adj/adv: used lớn show a strong reaction to lớn something.3. I see: used khổng lồ show you understand what someone said.4. That’s awesome!: Used khổng lồ express your compliments with something

d. Work in pairs. Use facts from the conversation lớn make short role – plays using the expressions in c.

Làm theo cặp.Sử dụng những vụ việc trong bài bác đàm thoại nhằm đóng đa số vai ngắn sử dụng thành ngữ vào phần c.

2. Use the words & phrases in the box to lớn label each picture.

Sử dụng những từ và cụm từ trong khung dể hotline tên mỗi bức hình.

*

*

1. Five-coloured sticky rice (xôi 5 màu)2. Terraced fields (ruộng bậc thang)3. Festival (lễ hội)4. Folk dance (điệu múa dân gian)5. Open-air market (chợ trời)6. Musical instrument (nhạc cụ)7. Costume (trang phục)8. Stilt house (nhà sàn)

3. Complete the following sentences with the words and phrases in the box.

Hoàn thành mọi câu sau với rất nhiều từ và cụm từ trong khung.

Xem thêm: Top 5 Bài Soạn " Cấp Độ Khái Quát Nghĩa Của Từ Ngữ, Cấp Độ Khái Quát Nghĩa Của Từ

1. Ethnic 2. Heritage 3. Stilt house3. Festivals 5. Member 6. Terraced fields

4. GAME: QUICK QUIZ

Work in pairs. Ask & answer, using these cues.