Tỉ Số Của Hai Số Là 7/12

     

Tổng của nhì số là (376). Số thứ hai bằng (dfrac35) số sản phẩm nhất. Tìm nhì số đó.

Bạn đang xem: Tỉ số của hai số là 7/12

a) Số thứ nhất là 141

Số sản phẩm công nghệ hai là 235

b) Số thứ nhất là 235

Số máy hai là 141

Câu 2. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Hiệu nhì số là 240. Tỉ số giữa hai số là (dfrac712). Tìm nhị số đó.

A. 330 cùng 570

B. 336 với 576

C. 348 với 588

Câu 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

Một ô tô đi vào 5 giờ được 225km. Hỏi ô tô đó đi trong 8 giờ được từng nào ki-lô-mét?

a) 320km

b) 345km

c) 360km

Câu 4. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

Một tổ công nhân bao gồm 4 fan làm hoàn thành một các bước trong 12 ngày. Nếu như chỉ tất cả 3 bạn thì có tác dụng xong công việc đó trong mấy ngày? (năng suất làm của những người hệt nhau và không nuốm đổi).

a) 200 ngày

b) 18 ngày

c) 16 ngày

Câu 5. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

Một miếng vườn hình chữ nhật có chu vi là 120m, chiều rộng bởi (dfrac23)chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn cửa đó.

A. 800m2

B. 864 m2

C. 3456 m2

Câu 6. Mẹ mang lại hai anh em 40 cái kẹo. Số kẹo của em vội vàng rưỡi số kẹo của anh. Hỏi mẹ cho từng người từng nào cái kẹo?

Câu 7. Dùng một số trong những tiền để sở hữ gạo tẻ với giá 6000 đồng/1kg thì download được 30kg. Cùng với số chi phí đó sở hữu gạo nếp với mức giá 900 đồng/1kg thì được từng nào ki-lô-gam?

Câu 8. Mua 5m vải không còn 120 000 đồng. Hỏi mua 15m vải như thế hết bao nhiêu tiền?


Lời giải

Câu 1. 

Phương pháp:

 Tìm hai số theo hình thức toán tìm nhì số khi biết tổng với tỉ số của hai số đó.

Cách giải:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng thể phần cân nhau là:

(3 +5=8) (phần)

Số thứ nhất là:

(376 : 8 imes 5 =235)

Số lắp thêm hai là:

(376 - 235 = 141)

Đáp số: Số sản phẩm công nghệ nhất: (235);

Số thiết bị hai: (141).

Vậy ta có công dụng như sau:

a) S; b) Đ

Câu 2. 

Phương pháp:

 Tìm nhì số theo dạng toán tìm hai số khi biết hiệu cùng tỉ số của hai số đó.

Cách giải:

Tỉ số giữa hai số là (dfrac712) bắt buộc nếu coi số nhỏ nhắn gồm (7) phần đều nhau thì số lớn bao gồm (12) phần như thế.

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

(12 -7=5) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

(240: 5 imes 7 =336)

Số khủng là:

(336 + 240= 576)

Đáp số: Số bé: (336);

Số lớn: (576).

Chọn B.

Câu 3. 

Phương pháp:

Có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị:

- tra cứu số ki-lô-mét ô tô đi được vào (1) tiếng ta đem số ki-lô-mét ô tô đi được vào (5) giờ chia cho (5).

- Tìm số ki-lô-mét xe hơi đi được trong (8) giờ ta đem số ki-lô-mét xe hơi đi được trong (1) tiếng nhân với (8).

Cách giải:

Trong (1) giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

(225:5 =45;(km))

Trong (1) giờ xe hơi đi được số ki-lô-mét là:

(45 imes 8 = 360;(km))

Đáp số: (360km).

Xem thêm: Em Hãy Vẽ Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Thời Lý Và Nhận Xét, Vẽ Sơ Đồ Và Giải Thích Bộ Máy Nhà Nước Thời Lý

Vậy ta có kết quả như sau:

a) S; b) S; c) Đ.

Câu 4. 

Phương pháp:

Càng bao gồm ít bạn thì số ngày trả thành quá trình càng nhiều. Đây là câu hỏi về tình dục tỉ lệ.

Để giải câu hỏi về quan hệ tình dục tỉ lệ, ta có thể dùng cách thức "rút về đối kháng vị" hoặc phương pháp "tìm tỉ số".

Cách giải:

(1) người làm xong các bước đó trong số ngày là:

(12 imes 4 = 48 ) (ngày)

Nếu chỉ gồm 3 bạn thì làm cho xong các bước đó trong các ngày là:

(48:3 =16) (ngày)

Đáp số: (16) ngày.

Vậy ta có kết quả như sau: a) S; b) S; c) Đ.

Câu 5. 

Phương pháp:

- Tính nửa chu vi (=) chu vi ( :2).

- kiếm tìm chiều dài, chiều rộng theo phương thức toán tìm hai số lúc biết tổng với tỉ số của nhị số đó.

- Tính diện tích (=) chiều lâu năm ( imes ) chiều rộng.

Cách giải:

Nửa chu vi mảnh vườn kia là:

(120:2=60;(m))

Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều bằng nhau là:

(2 +3=5) (phần)

Chiều rộng mảnh vườn kia là:

(60 : 5 imes 2 =24;(m))

Chiều dài mảnh vườn đó là:

(60 - 24 =36 ;(m))

Diện tích mảnh vườn đó là:

(36 imes 24 = 864 ;(m^2))

Đáp số: (864m^2.)

Chọn B.

Câu 6. 

Phương pháp:

- Số kẹo của em cấp rưỡi số kẹo của anh có nghĩa là số kẹo của em bằng (dfrac32) số kẹo của em.

- tra cứu số kẹo của mọi cá nhân theo dạng toán tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó.

Cách giải:

Số kẹo của em vội rưỡi số kẹo của anh có nghĩa là số kẹo của em bằng (dfrac32) số kẹo của em.

Ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, toàn bô phần bằng nhau là:

(3 + 2 =5) (phần)

Số kẹo của em là:

(40 : 5 imes 3 = 24)(cái)

Số kẹo của anh ý là :

( 40 - 24 = 16)(cái)

Đáp số: Em: (24) cái ;

Anh: (16) cái.

Câu 7.

Phương pháp:

- kiếm tìm tổng số chi phí ta lấy giá tiền download (1kg) gạo tẻ nhân với số ki-lô-gam gạo tẻ.

- kiếm tìm số ki-lô-gam gạo nếp sở hữu được ta rước tổng số tiền chia cho giá tiền thiết lập (1kg) gạo nếp.

Cách giải:

Có tổng số tiền là:

(6000 imes 30 = 180,000) (đồng)

Mua được số ki-lô-gam gạo nếp là:

(180,000:9000 = 20;(kg))

Đáp số: (20kg).

Câu 8.

Phương pháp:

 Càng mua các vải thì số chi phí càng nhiều. Đây là việc về quan hệ tỉ lệ.

Xem thêm: “I Don'T Think John Will Come”, Said Bill => Bill Doubted

Để giải việc về quan hệ tỉ lệ, ta rất có thể dùng phương thức "rút về đơn vị" hoặc phương pháp "tìm tỉ số".