THƯƠNG THAY THÂN PHẬN CON RÙA

     
","product_id":0,"type":0,"date":1291554840,"date_text":"12 nu0103m","link":"/hoidap/4425/252919/giup-em-lam-de-bai-nay-chi-ra-cac-bien-phap-tu-tu-va-phan-tich-cau-ca-dao-thuong-thay-than-phan-con-rua-len-dinh-doi-hac-xuong-troi-doi-bia.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"dttham","name":"du01b0u01a1ng trung thu1ea9m","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"myloveforyou.doanh


Bạn đang xem: Thương thay thân phận con rùa

*Xem thêm: Em Hãy Nêu Trình Tự Đọc Bản Vẽ Chi Tiết, Nêu Trình Tự Đọc Bản Vẽ Lắp

Thương cầm thân phận nhỏ rùa

Lên đình team hạc xuống đình nhóm bia

nghệ thuật:

-phép đối: Lên đình team hạc

Xuống đình team bia

-từ ngữ: thương ráng --> giờ kêu thương domain authority diết

-con rùa --> hình ảnh ẩn dụ chỉ nhỏ người

hạc, bia --> hình ảnh ẩn dụ chỉ mọi khó khăn, gian khổ chồng hóa học mà con fan phải chịu đựng trong XHPK

-điệp từ: đội--> thể hiện trạng thái liên hoàn dồn dập

Đây là 1 trong những câu ca dao than thân, than về cuộc sống đời thường của bạn dân lao hễ sao lắm khổ đau, sao lắm truân chuyên, sao lắm nhũng đắng cay khổ cực? tiếng than của họ như 1 lời tố cáo dòng XHPK đất nước hình chữ s đương thời, một làng hội tàn bạo, luôn luôn chà đấm đá lên nhân phẩm con người, chà đạp lên lớp người thấp cổ bé họng

đây là bài mình tự làm chưa kiên cố đã hoàn toàn đúng, bạn tham khảo nha
Xem thêm: Lý Thuyết Mối Quan Hệ Giữa Gen Và Tính Trạng, Mối Quan Hệ Giữa Gen Và Tính Trạng

Thu01b0u01a1ng nắm thu00e2n phu1eadn nhỏ ru00f9a Lu00ean u0111u00ecnh u0111u1ed9i hu1ea1c xuu1ed1ng u0111u00ecnh u0111u1ed9i bia nghu1ec7 thuu1eadt: -phu00e9p u0111u1ed1i: Lu00ean u0111u00ecnh u0111u1ed9i hu1ea1c Xuu1ed1ng u0111u00ecnh u0111u1ed9i bia -tu1eeb ngu1eef: thu01b0u01a1ng cố kỉnh --> tiu1ebfng ku00eau thu01b0u01a1ng da diu1ebft -con ru00f9a --> hu00ecnh u1ea3nh u1ea9n du1ee5 chu1ec9 con ngu01b0u1eddi hu1ea1c, bia --> hu00ecnh u1ea3nh u1ea9n du1ee5 chu1ec9 nhu1eefng khu00f3 khu0103n, u0111au khu1ed5 chu1ed3ng chu1ea5t mu00e0 nhỏ ngu01b0u1eddi phu1ea3i chu1ecbu trong XHPK -u0111iu1ec7p tu1eeb: u0111u1ed9i--> biu1ec3u thu1ecb tru1ea1ng thu00e1i liu00ean hou00e0n du1ed3n du1eadp u0110u00e2y lu00e0 1 cu00e2u ca dao than thu00e2n, than vu1ec1 cuu1ed9c su1ed1ng cu1ee7a ngu01b0u1eddi du00e2n lao u0111u1ed9ng sao lu1eafm khu1ed5 u0111au, sao lu1eafm truu00e2n chuyu00ean, sao lu1eafm nhu0169ng u0111u1eafng cay khu1ed5 cu1ef1c? Tiu1ebfng than cu1ee7a hu1ecd nhu01b0 1 lu1eddi tu1ed1 cu00e1o cu00e1i XHPK việt nam u0111u01b0u01a1ng thu1eddi, mu1ed9t xu00e3 hu1ed9i tu00e0n bu1ea1o, luu00f4n chu00e0 u0111u1ea1p lu00ean nhu00e2n phu1ea9m bé ngu01b0u1eddi, chu00e0 u0111u1ea1p lu00ean lu1edbp ngu01b0u1eddi thu1ea5p cu1ed5 bu00e9 hu1ecdng u0111u00e2y lu00e0 bu00e0i mu00ecnh tu1ef1 lu00e0m chu01b0a chu1eafc u0111u00e3 hou00e0n tou00e0n u0111u00fang, bu1ea1n tham khu1ea3o nha ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":252919,"user":{"id":1,"login_name":"bebach","name":"Thanh Bu1ea1ch","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"thanhbach97