THỂ TÍCH NƯỚC BROM 3

     

a) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng làm điều chế 4,4 gam tribromanilin.

Bạn đang xem: Thể tích nước brom 3

b) Tính cân nặng anilin có trong dung dịch A. Biết khi cho A tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng.

Giả thiết rằng công suất phản ứng của tất cả hai trường phù hợp trên là 100%.

Xem thêm: Bài 1 Mây Và Bông Trên Trời Mây Trắng Như Bông, Bài Thơ: Mây Và Bông (Ngô Văn Phú)


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) C6H5NH2 + 3 Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3 HBr (1)

480 330 gam

x 4,4 gam

=> x= 4,4.480/330 = 6,4 gam

=>mddBr2 3%= 6,4.100/3=213,33 gam

VddBr2 3%= mddBr2 3%/D = 213,33/1,3 = 164,1 (ml).

Xem thêm: So Sánh Thế Giới Quan Duy Vật Và Thế Giới Quan Duy Tâm, Thế Giới Quan Duy Tâm Là Gì

b) C6H5NH2 + 3 Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3 HBr (2)

93 330 gam

y 6,6 gam

=> y = 6,6.93/330 = 1,86 gam

aquabigman.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp aquabigman.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện aquabigman.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép aquabigman.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.