THẾ NÀO LÀ VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG

     

Vận chuyển bị động là phương thức vận chuyển những chất qua màng sinh hóa học mà không tiêu hao năng lượng.

Bạn đang xem: Thế nào là vận chuyển thụ động


- Vận chuyển bị động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu hao năng lượng. Kiểu vận động này dựa theo nguyên lí khuếch tán của những chất từ bỏ nơi gồm nồng độ dài đến nơi có nồng độ thấp. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng sinh hóa học được gọi là sự thẩm thấu.


- những chất tan hoàn toàn có thể khuếch tán màng sinh chất bằng 2 biện pháp : khuếch tán thẳng qua lớp phôtpholipit kép, khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng tế bào (hình 11.1 a,b).

*

Hình 11.1. Sơ đồ các kiểu vận chuyển những chất qua màng

a) Khuếch tán trực tiếp;

b) Khuếch tán qua kênh;

c) Vận chuyển chủ động.

Các dạng môi trường xung quanh trong cơ thể:

Các chất tất cả khuếch tán được qua màng sinh hóa học vào phía bên trong tế bào hay không còn tùy ở trong vào sự chênh lệch về nồng độ thân môi trường phía bên trong và phía bên ngoài tế bào cũng giống như các đặc tính lí hóa học của chúng.

Xem thêm: 15 Bài Văn Mẫu, Dàn Ý Tả Con Đường Từ Nhà Em Đến Trường Lớp 6 ❤️️15 Bài Văn Hay

- Nếu môi trường phía bên ngoài tế bào gồm nồng độ hóa học tan to hơn nồng độ của chất tan vào tế bào thì môi trường xung quanh đó được điện thoại tư vấn là môi trường ưu trương. Khi đó, hóa học tan rất có thể di chuyển từ môi trường bên phía ngoài vào môi trường bên phía trong tế bào.

- Nếu môi trường phía bên ngoài tế bào bao gồm nồng độ hóa học tan bằng nồng độ hóa học tan bao gồm trong tế bào thì môi trường xung quanh đó được call là môi trường đẳng trương.

- Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ hóa học tan thấp hơn so với nồng độ chất tan tất cả trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường nhược trương. Lúc đó, các chất tan bên ngoài tế bào cần thiết khuếch tán vào bên phía trong tế bào được.

Đặc điểm các chất thẩm thấu qua màng:

- các chất ko phân rất và bao gồm kích thước nhỏ tuổi như CO2,O2… có thể dễ dàng khuếch tán qua lớp phôtpholipit của màng sinh chất. Những chất phân rất hoặc những ion cũng tương tự các chất có size phân tử khủng như glucôzơ chỉ hoàn toàn có thể khuếch tán được vào bên phía trong tế bào qua các kênh prôtêin xuyên màng. Những prôtêin vận chuyển hoàn toàn có thể đơn thuần là những prôtêin bao gồm cấu trúc cân xứng với các chất đề nghị vận chuyển hoặc là các cổng chỉ mở cho các chất được vận chuyển trải qua khi có các chất tín hiệu dính vào cổng.

Xem thêm: Nghị Luận Văn Học: So Sánh Tràng Giang Và Đây Thôn Vĩ Dạ Hay Nhất


- các phân tử nước cũng được thẩm thấu vào trong tế bào nhờ vào một kênh prôtêin đặc biệt quan trọng được gọi là aquaporin.