Tại sao con gà trống không có tay

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Sẽ có khá nhiều bạn ngơ ngác lừng khừng tại sao. Cũng có không ít ý kiến mang đến rằng: bởi gà trống có cánh rồi! Hay kê trống đã có chân cựa rồi, tất cả cái này thì mất loại kia.

Cũng nhiều người trả lời cực kỳ hóm hỉnh. Kê trống không có tay do gà mái không tồn tại … Vú…