BÀI 3

     
*

*

Soạn sử 7 Bài 3 ngắn nhất: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu


*

Trong bài học này Top lời giải sẽ cùng các bạn tóm lược kiến thức cơ bản của Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu trong sách giáo khoa Lịch sử 7 đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần Soạn sử 7 bài 3 ngắn nhất bằng việc trả lời toàn bộ câu hỏi trong nội dung bài. Cuối cùng sẽ là các câu hỏi mở rộng và các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Bạn đang xem: Bài 3

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:


Mục tiêu bài học

- Nguyên nhân xuất hiện và nội dung tư tưởng của phong trào Văn hoá Phục hưng.

- Nguyên nhân dẫn đến phong trào cải cách tôn giáo và những tác động của phong trào này đến xã hội phong kiến châu Âu bấy giờ.


Kiến thức lý thuyết Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu


1. Phong trào Văn hóa Phục hưng thế kỷ XIV- XVII

* Nguyên nhân:- Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội.

- Giai cấp tư sản mạnh về kinh tế, nhưng không có địa vị xã hội nên họ chống lại chế độ phong kiến, dẫn đến Phong trào Văn hóa Phục hưng thế kỷ XIV- XVII

* Văn hóa Phục hưng: là sự phục hưng tinh thần của nền văn hóa cổ Hi Lạp và Rô ma, sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản. Phong trào bắt đầu ở I-ta -li -a, sau đó lan rộng sang châu Âu.

- Ra-bơ-le là nhà văn, nhà y học.

- Đê-các-tơ: toán và triết học.

- Lê-ô-na đơ Vanh-xi là họa sĩ, kỹ sư. Những tác phẩm kinh điển của ông như Mona Lisa, Bữa ăn tối cuối cùng và Người Vitruvius là đại diện cho nghệ thuật thời Phục hưng.

*

Mona Lisa

- Cô-pec-níc là nhà thiên văn

- Sếch- xpia là soạn kịch vĩ đại.

* Tư tưởng: bằng những tác phẩm của mình, giai cấp tư sản đã:

+ Phê phán giáo hội Thiên chúa giáo và phong kiến,.

+ Đề cao giá trị con người, đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

* Biện pháp:

+ Phát động quần chúng chống phong kiến.

+ Là cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại

+ Mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa Châu Âu.

2. Phong trào Cải cách tôn giáo.

* Nguyên nhân:

- Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân, lấy kinh thánh làm cơ sở tư tưởng để thống trị nhân dân về mặt tinh thần.

- Giáo hội là thế lực cản trở sự phát triển của tư sản đang lên.

* Nội dung:

- Cải cách tôn giáo của Lu thơ (Đức):

+ Phủ nhận vai trò thống trị của Giáo Hội.

+ Đòi bãi bỏ lễ nghi phiền toái

+ Đòi quay về với giáo lý Ki tô nguyên thủy

- Cải cách của Lu-thơ nhanh chóng lan sang Thụy Sĩ, Pháp, Anh,...

* Tác động: 

+ Thúc đẩy, châm ngòi cho khởi nghĩa nông dân ở Đức - cuộc đấu tranh đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ tư sản chống phong kiến ở châu Âu.

+ Ki tô bị phân làm 2 giáo phái: đạo Tin lành(tôn giáo cải cách) và Ki tô giáo cũ. Hai giáo phái này mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau.

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 7 bài 3 ngắn nhất

Câu hỏi trang 9 Sử 7 Bài 3 ngắn nhất: Vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến?

Trả lời:

Giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống lại quý tộc phong kiến vì:

- Giai cấp tư sản: Có tiền lực về kinh tế nhưng không có địa vị về chính trị. Họ đại diện cho nền sản xuất tiến bộ, mong muốn thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển.

- Ngược lại, giai cấp quý tộc phong kiến muốn duy trì những đặc quyền phong kiến nên hạn chế sự phát triển của công thương nghiệp.

-> Để giải quyết mâu thuẫn đó, giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống lại quý tộc phong kiến.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Thành Ngữ Lực Bất Tòng Tâm Là Gì ? Lực Bất Tòng Tâm Nghĩa Là Gì

Câu hỏi trang 9 Sử 7 Bài 3 ngắn nhất: Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì?

Trả lời:

- Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả kích trật tự xã hội phong kiến.

- Đề cao giá trị con người, con người phải được tự do phát triển.

- Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

Câu hỏi trang 10 Sử 7 Bài 3 ngắn nhất: Vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo?

Trả lời:

Nguyên nhân xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo là:

- Trong suốt hơn 1000 năm, giai cấp phong kiến Châu Âu đã lấy kinh thánh của đạo Ki – tô làm cơ sở tư tưởng chính thống của mình và dựa vào giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần.

- Vì thế giai cấp tư sản đang lên coi giáo hội làm cản trở bước tiến của trong quá trình đấu tranh với quý tộc phong kiến.

=> Vì vậy, họ đòi thay đổi và “cải cách” tổ chức Giáo hội đó.

Câu hỏi trang 10 Sử 7 Bài 3 ngắn nhất: Em hãy nêu nội dung tư tưởng cải cách của Lu-thơ và Can-vanh?

Trả lời:

- M. Lu Thơ (Đức): Ông kịch liệt lên án những hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoàng, chỉ trích những giáo lý giả dối của Giáo hội, đòi bãi bỏ những thủ tục nghi lễ phiền toái mà quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thủy.

- Can - vanh (Thụy Sĩ): hình thành một giáo phái mới gọi là đạo Tin lành đối lập với Ki-tô giáo cũ.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 7 bài 3 ngắn nhất

Bài 1 trang 10 Sử 7 Bài 3 ngắn nhất: Nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa Phục hưng. Nội dung tư tưởng của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?

Trả lời:

- Nguyên nhân xuất hiện:

+ Giai cấp tư sản: Có tiềm lực về kinh tế nhưng không có địa vị về chính trị. Họ đại diện cho nền sản xuất tiến bộ, mong muốn thúc đẩy nền kinh tế công thương phát triển.

+ Ngược lại, giai cấp quý tộc phong kiến muốn duy trì những đặc quyền phong kiến nên hạn chế sự phát triển của công thương nghiệp.

=> Để giải quyết mâu thuẫn đó, giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống lại quý tộc phong kiến. Nhưng không thể đối đầu trực tiếp bằng vũ lực nên họ lựa chọn con đường đấu tranh bằng con đường văn hóa.

=> Xuất hiện phong trào văn hóa Phục hưng.

- Nội dung tư tưởng:

+ Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả kích trật tự xã hội phong kiến.

+ Đề cao giá trị con người, con người phải được tự do phát triển.

Bài 2 trang 10 Sử 7 Bài 3 ngắn nhất: Phong trào Cải cách tôn giáo đã có tác động như thế nào đến xã hội châu Âu thời bấy giờ?

Trả lời:

Tác động:

- Những tư tưởng cải cách của Lu-thơ, Can-vanh nhanh chóng lan rộng ra các nước châu Âu. Ra đời các giáo phái cải cách được họi là Tân giáo, đối đầu và mâu thuẫn với Cựu giáo.

- Cuộc cải cách tôn giáo còn làm thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh rộng lớn của nông dân ở Đức. => Đây được coi là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống phong kiến ở châu Âu.

Câu hỏi củng cố kiến thức Sử 7 bài 3

Câu 1: Vì sao trong thời kì trung đại ở châu Âu, giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống lại quý tộc phong kiến ?

Trả lời

Trong thời kì trung đại ở châu Âu, giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống lại quý tộc phong kiến vì giai cấp tư sản có thế lực kinh tế những không có địa vị xã hội. Họ luôn bị các thế lực phong kiến kìm hãm, cản trở sự phát triển kinh tế. Do đó, để giải quyết mâu thuẫn, giành địa vị xã hội, giai cấp tư sản đứng lên chống chế độ phong kiến ?

Câu 2: Tại sao giai cấp tư sản lại chọn văn hóa làm cuộc mở đường cho đấu tranh chống phong kiến ?

Trả lời

Giai cấp tư sản lại chọn văn hóa làm cuộc mở đường cho đấu tranh chống phong kiến vì những giá trị văn hóa cổ đại sẽ góp phần tác động, tập hợp lực lượng đông đảo quần chúng để chống lại phong kiến

Câu 3: Kể tên một số nhà văn hóa, khoa học tiêu biểu trong thời kì Văn hóa phục hưng mà em biết ?

Trả lời

Trong thời kì Văn hóa phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta thường gọi là "Những con người khổng lồ" như Ra-bơ-le là nhà văn, nhà y học; R.Đê-các-tơ- nhà toán học, nhà triết học xuất sắc; Lê-ô-na đơ Vanh-xi - họa sĩ đồng thời là kĩ sư nổi tiếng; N.Cô-pec-ních là nhà thiên văn học; U.Sếch-xpia - nhà soạn kịch vĩ đại ...

Câu 4: Em hãy giới thiệu đôi nét về Lê-ô-na đơ Vanh-xi ?

Trả lời

Lê-ô-na đơ Vanh-xi sinh năm 1452 và mất năm 1519. Mọi từ điển bách khoa, danh nhân, lịch sử thế giơi, lịch sử mĩ thuật khi nói đến Lê-ô-na đơ Vanh-xi đều bắt đầu bằng những câu khẳng định : Ông là " một trong những người vĩ đại, ông là linh hồn của thời kì Phục hưng, một nghệ sĩ toàn diện, lỗi lạc, một nhà bác học và phát minh được xem là khuôn mặt đặc sắc nhất của thời đại"

Lê-ô-na đơ Vanh-xi sinh ra ở Thành phố Vanh-xi, gần Phi-ren-xê (I-ta-li-a), xuất thân trong một gia đình trung lưu và đã có sự say mê về hội họa ngay từ nhỏ. Tranh của ông thường thiên về mô tả tính cách và hoạt động nội tâm nhân vật, một số tác phẩm tiểu biểu như : Bữa tiệc cuối cùng, Đức mẹ đồng trinh trong hang đá, Nàng La-giô-công, Ma-đô-na bên cửa sổ.

Câu 5: Quan sát bức tranh hình 5 SGK trang 8 "Ma-đô-na bên cửa sổ", em có nhận xét gì về tài năng nghệ thuật của Lê-ô-na đơ Vanh-xi ?

Trả lời

Bức tranh đạt đến sự hài hòa giữa các mảng mầu sáng - tối, cùng độ đậm - nhạt, tôn sự nhẹ nhàng, huyền ảo, sinh động đã lột tả được những sâu lắng trong nội tâm của nhân vật. Là người luôn chú ý đến sự cân đối của hình khối bức tranh, ông đa gọi đây là "linh hồn hồi họa"

Câu 6: Ai là người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo và cho biết nội dung cải cách của ông ?

Trả lời

Người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo là M.Lu-thơ (1483-1546), một tu sĩ ở Đức. Ông kịch liệt lên án những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng, chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội, đòi bãi bỏ những thủ tục, nghi lễ phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thủy.

Trong giáo lí của mình, Lu-thơ chủ trương " cứu vớt con người bằng lòng tin" điều đó có nghĩa là phủ nhận vai trò thống trị của Giáo hội.

Câu 7: Phong trào cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp như thế nào đến xã hội châu Âu thời bấy giờ ?

Trả lời

- Phong trào cải cách tôn giáo đã nhanh chóng lan rộng sang các nước châu Âu. Nó tấn công trực tiếp vào Giáo hội Thiên Chúa và chế độ phong kiến.

- Phong trào đã thúc đẩy, châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa nông dân, rộng lớn nhất ở Đức mà sử sách thường gọi là cuộc "chiến tranh nông dân Đức". Đây có thể coi là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống phong kiến ở châu Âu

Câu 8: Em hãy cho biết thực chất của phong trào văn hóa Phục hưng và phong trào cải cách tôn giáo ?

Trả lời

- Thực chất của phong trào văn hóa Phục hưng là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản với giai cấp phong kiến đã suy tàn. Nó có vai trò tích cực trong việc phát động quần chúng chống lại chế độ cũ.

Xem thêm: 5 Clever Ways To Say “Nice To Meet You” In Writing, Hello, Nice To Meet You

- Các tư tưởng cải cách tôn giáo không tách rời tư tưởng cải cách xã hội và tư tưởng nhân văn (đề cao giá trị con người)

- Cả hai phong trào trên đều tấn công trực tiếp vào giáo hội thiên chúa và chế độ phong kiến, làm bùng nổ các cuộc đấu tranh.

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 Bài 3

Câu 1: Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của đạo nào?