So sánh luận cương chính trị và cương lĩnh chính trị

     

– Đều khẳng định tính hóa học của cách mạng trong tiến độ trước mắt là bốn sản dân quyền, kế tiếp bỏ qua giai đoạn TBCN, tiến thẳng lên XHCN và công ty nghĩa cùng sản


– Đều xác minh nhiệm vụ của giải pháp mạng tư sản dân quyền là kháng đế quốc, chống phong kiến, 2 nhiệm vụ này có mối dục tình khăng khít cùng với nhau

– Đều xác định lãnh đạo là thống trị công nhân trải qua Chính đảng tiên phong, cách mạng việt nam là 1 cỗ phận, gồm quan hệ mật thiết, gắn bó với bí quyết mạng núm giới.

Bạn đang xem: So sánh luận cương chính trị và cương lĩnh chính trị


II. Không giống nhau

1. Tính chất xã hội

– cương cứng lĩnh chủ yếu trị đầu tiên: xóm hội nước ta là xóm hội ở trong địa nửa phong kiến, bao hàm 2 mâu thuẫn, đó là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc vn với đế quốc Pháp xâm chiếm và xích míc giữa quần chúng lao hễ (chủ yếu hèn là nông dân) cùng với địa nhà phong kiến, trong đó, xích míc cơ phiên bản nhất, nóng bức nhất là xích míc giữa toàn thể dân tộc việt nam với đế quốc Pháp và bọn tay sai.


– Luận cương thiết yếu trị 10/1930: làng mạc hội Đông Dương bao gồm 2 mâu thuẫn dân tộc với giai cấp, trong đó mâu thuẫn ách thống trị là cơ phiên bản nhất

2. đặc điểm cách mạng.

-Cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên: bí quyết mạng trải qua 2 giai đoạn: bí quyết mạng tư sản dân quyền và cách mạng thổ địa nhằm tiến lên chũ nghĩa cộng sản. Nhì giai đoạn sau đó nhau, không bức tường nào ngăn cách.

– Luận cương bao gồm trị 10/1930: biện pháp mạng Đông Dương ban đầu là bí quyết mạng bốn sản dân quyền, sau khi thắng lợi tiến trực tiếp lên XHCN không qua giai đoạn cải cách và phát triển TBCN. Kết thúc thắng lợi của giai đoạn này new làm tiếp tiến trình khác.


3. Kẻ thù cách mạng

-Cương lĩnh chính trị đầu tiên: Đế quốc Pháp, vua quan liêu phong kiến và bốn sản phản giải pháp mạng. Cưng cửng lĩnh đã xác minh rõ quân thù không phải cục bộ là phong loài kiến và tứ sản

– Luận cương chính trị 10/1930: Đế quốc với phong kiến, luận cương không minh bạch rõ trong hàng ngũ ách thống trị phong con kiến còn có phần tử tiến bộ, Luận cương cứng cũng không nói đến bộ phận tư sản mại bản.

4. Nhiệm vụ cách mạng


-Cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên: Đánh đổ đế quốc Pháp, lũ phong kiến và bốn sản phản giải pháp mạng, tạo cho nước vn độc lập. Dựng lên cơ quan chỉ đạo của chính phủ công nông binh, tổ chức ra quân đội công nông, tịch thu không còn sản nghiệp của đế quốc, trưng thu ruộng đất,… chia cho dân nghèo, tiến hành cải tân ruộng đất.

Xem thêm: Top 4 Ứng Dụng Đo Nhiệt Độ Phòng Bằng Điện Thoại Thông Minh Của Bạn

– Luận cương bao gồm trị 10/1930: Đánh đổ quyền năng phong kiến, đánh đổ ách áp bức bóc lột bốn bản, thực hành thực tế cách mạng thổ địa cùng đánh đổ đế quốc Pháp, tạo cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

5. Mục đích lãnh đạo

-Cương lĩnh thiết yếu trị đầu tiên: thống trị công nhân trải qua đội đón đầu là Đảng cùng Sản Việt Nam.

– Luận cương thiết yếu trị 10/1930: giai cấp vô sản cùng với đội đi đầu là Đảng cộng sản Đông Dương

6. Lực lượng biện pháp mạng

-Cương lĩnh chính trị đầu tiên. ách thống trị công nhân, dân cày là động lực là gốc của giải pháp mạng rất cần được liên minh với giai cấp tiểu bốn sản, tứ sản dân tộc, trung cùng tiểu địa chủ.

– Luận cương chính trị 10/1930. Chỉ tất cả công nhân cùng nông dân, không nói tới các ách thống trị khác.

III. Nhấn xét

– Về cách thức cách mạng và mối quan hệ giữa cách mạng việt nam và nuốm giới, cả cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất và Luận cương chính trị 10/1930 đều khẳng định giống nhau.

– tuy vậy hạn chế lớn số 1 của Luận cương chủ yếu trị 10/1930 chưa vạch rõ được xích míc chủ yếu của 1 xã hội trực thuộc địa buộc phải k nêu cao được sự việc dân tộc lên bậc nhất mà nặng nề về vụ việc đấu tranh giai cấp, chưa xác định được xích míc dân tộc giỏi mâu thuẫn giai cấp là chủ yếu, kẻ thù nào là công ty yếu. Đánh giá chỉ k đúng năng lực cách mạng của kẻ thống trị tiểu tư sản, trung cùng tiểu địa chủ…. Và kĩ năng liên minh với ách thống trị tư sản dân tộc; ko thấy được năng lực phân hóa và cuốn hút 1 cỗ phận kẻ thống trị địa công ty trong cách mạng giải hòa dân tộc.

Xem thêm: Thuê Bao Trả Sau Viettel Không Gửi Được Tin Nhắn Tổng Đài, Lỗi Sim Viettel Không Gửi Được Tin Nhắn

– Sự đúng mực của cương cứng lĩnh thiết yếu trị thứ nhất thể hiện ở việc xác định đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, xác minh đúng lực lượng và quân địch cách mạng, đây là 1 cưng cửng lĩnh phương pháp giải phóng dân tộc chính xác và sáng chế của Đảng đang soi đường chỉ lối cho cách mạng việt nam trong cuộc đấu tranh cho chủ quyền tự do.