So sánh điều kiện tự nhiên phương đông và phương tây

     

Câu trả lời được bảo đảm chứa thông tin đúng đắn và xứng đáng tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của bọn chúng tôi.


*

Nội dung so sánh

Các tổ quốc cổ đại phương Đông

Các đất nước cổ đại phương Tây

Điều kiện tự nhiên

- Ven những con sông lớn, tất cả đồng bằng phù sa màu sắc mỡ, tơi xốp thuận tiện cho phát triển nông nghiệp

- mối cung cấp nước đầy đủ đủ cho việc sản xuất và nước dùng trong sinh hoạt, hỗ trợ nguồn thủy sản cùng là đường gia thông quan trọng đặc biệt của khu đất nước

- có bờ biển khơi dài, những vũng vịnh sâu và bí mật gió, dễ dãi cho giao thông vận tải đường biển

- Đất đai thích hợp để trồng nho, ôliu

Kinh tế

- Nền tài chính nông nghiệp là nhà yếu, nối sát với công tác làm việc thủy lợi

- Nền tài chính công thương, mậu dịch sản phẩm hải cải cách và phát triển , giữ vai trò công ty đạo

- Ngành nông nghiệp & trồng trọt là sản phẩm yếu

Thể chế bao gồm trị

Chế độ chăm chế cổ đại hay đơn vị nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

Bộ máy nhà nước là bộ máy của quý tộc, nhà nô mang ý nghĩa dân công ty chủ nô hay cộng hòa quý tộc

Xã hội

Có hai ách thống trị thống trị (vua, quý tộc, quan liêu lại) cùng bị trị(nông dân, thợ thủ công, nô lệ) -> 1-1 nhau

Có hai giai cấp cơ phiên bản và đơn nhau: chủ nô với nô lệ

Thành tựu văn hóa tiêu biểu

- sáng tạo ra nông định kỳ (1 năm gồm 365 ngày, 12 tháng)

- sáng tạo ra chữ tượng hình, tượng ý

- Toán học: tính được số pi =3,16; những công thức tính dện tích hình tròn, tam giác…; sáng tạo ra số 0

- loài kiến trúc: xuất bản Kim từ bỏ tháp ở Ai Cập , thành Babilon ở Lưỡng Hà…

- trí tuệ sáng tạo ra lịch

- Hệ vần âm Latinh

- Số La Mã

- Toán học: các định lí nổi tiếng: Ta lét, Pitago,…

- Văn học: những tác phẩm danh tiếng như Iliat với Ôđixê

- Nghệ thuật: Tượng người vợ thần Atena, đấu trường Rô ma, tượng thần vệ phái nữ Milo…

=> Điểm tiến bộ: đối với thời kì trước thì đời sống kinh tế, thiết yếu trị, xã hội, văn hóa truyền thống của con người được cải thiện, tiến bộ hơn. Phần lớn hiểu biết khoa học đã tất cả từ mặt hàng nghìn năm ngoái từ thời cổ truyền phương Đông, mang đến thời kì các nước thượng cổ phương Tây đông đảo hiểu biết đó đã trở thành khoa học, Toán học vẫn vượt lê trên bài toán ghi chép cùng giải những bài riêng biệt, gần như thành tựu văn hóa truyền thống của các giang sơn phương Đông cùng phương Tây vẫn còn đó tồn tại, được vận dụng trong thực tế cuộc sống bây chừ (Toán học, lịch, loài kiến trúc…)