So Sánh Các Giai Đoạn Của Hô Hấp Tế Bào

     

1. Đường phân: Đường phân xẩy ra trong bào tương. Kết thúc quá trình con đường phân, phân tử glucôzơ (6 cacbon) bị tách thành 2 phân tử axit piruvic (3 cacbon).

Bạn đang xem: So sánh các giai đoạn của hô hấp tế bào


1. Đường phân

Đường phân xẩy ra trong bào tương. Chấm dứt quá trình con đường phân, phân tử glucôzơ (6 cacbon) bị bóc thành 2 phân tử axit piruvic (3 cacbon). Trong quy trình này tế bào nhận được 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH (nicôtinamit ađênin đinuclêôtit).

Thực ra, con đường phân tạo ra 4 phân tử ATP, mà lại do bao gồm 2 phân tử ATP được áp dụng để hoạt hoá glucôzơ trong quá trình đầu của đường phân buộc phải tế bào chỉ thu được 2 phân tử ATP. Quy trình đường phân có thể được cầm tắt bằng sơ vật dụng hình 16.2.

*
Hình 16.2. Sơ đồ tóm tắt quá trình đường phân

2. Quy trình Crep

Sau khi được chế tạo ra thành từ quy trình đường phân, 2 phân tử axit piruvic sẽ tiến hành chuyển vào hóa học nền của ti thể. Ở đó, bọn chúng được biến đổi thành các phân tử bé dại hơn hotline là axêtyl-CoA. Thiết yếu phân tử axêtyl-CoA này sẽ lấn sân vào chu trình Crep.

Ngoài ra, thừa trình biến đổi 2 phân tử axit piruvic còn tạo thành 2 phân tử NADH với giải phóng 2 phân tử CO2. Kết thúc chu trình Crep, những phân tử axêtyl-CoA sẽ ảnh hưởng phân giải hoàn toàn tới CO2.

Ngoài CO2, chu trình Crep còn tạo ra được các phân tử NADH,FADH2, (flavin ađênin đinuclêôtit) và ATP (hình 16.3).

Xem thêm: Ưu Trương Nhược Trương Đẳng Trương, Dung Dịch Đẳng Trương Là Gì

*

 

Hình 16.3. Sơ vật tóm tắt chu trình Crep

3. Chuỗi chuyền electron hô hấp

Chuỗi chuyền êlectron hô hấp diễn ra ở màng trong của ti thể. Trong quá trình này, những phân tử NADH cùng FADH2, được chế tạo ra ra trong số những giai đoạn trước sẽ bị ôxi hóa thông sang 1 chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử. Trong làm phản ứng cuối cùng, ôxi có khả năng sẽ bị khử tạo nên nước.

Năng lượng được hóa giải từ quá trình ôxi hoá các phân tử NADH và FADH2 này sẽ được sử dụng nhằm tổng hợp các phân tử ATP. Đây chính là giai đoạn giúp tế bào thu được nhiều ATP nhất.


Hô hấp tế bào là quy trình chuyển năng lượng của các vật liệu hữu cơ thành tích điện của ATP.

Hô hấp tế bào gồm rất nhiều phản ứng, thông qua đó năng lượng của vật liệu hô hấp được giải phóng dần dần từng phần. Vận tốc của quá trình hô hấp tế bào nhờ vào vào nhu cầu tích điện của tế hào.

Xem thêm: Mô Tả Thuật Toán Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất Trong 3 Số Nguyên Dương A B C

Hô hấp tế bào rất có thể được phân thành 3 tiến độ chính: con đường phân, quy trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp. Vào đó, chuỗi chuyền electron hô hấp chế tạo ra được rất nhiều ATP nhất.