Sổ Tay Công Thức

     

UNIT 9: LANGUAGE - NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM BUỔI 2 - 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

giờ Anh (mới)


*

*

Môn Lý - Lớp 9

Câu hỏi:

Viết cách làm tính điện trở dây dẫn? lý giải các đại lượng cùng nêu solo vị các đại lượng vào công thức?

Lời giải chi tiết:

Công thức: (1 điểm)

R = p.l/S

Giải thích ký kết hiệu và nêu đối chọi vị

+ p : là năng lượng điện trở suất đơn vị tính bởi (Ωm) (0,25 điểm)

+ l : là chiều nhiều năm dây dẫn đơn vị tính bằng (m) (0,25 điểm)

+ S : là huyết diện dây dẫn đơn vị chức năng tính bằng (m2) (0,25 điểm)

+ R : là điện trở của dây dẫn (Ω) ( 0,25 điểm)

Quảng cáo


*

*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - coi ngay


*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Bạn đang xem: Sổ tay công thức

Create an account


những công thức thứ lí lớp 9 :

CHƯƠNG 1: ĐIỆNHỌC

$Điện trở của dây dẫn :

_Công thức : I = U/RTrong đó: Ilà Cường độ mẫu điện

Ulà hiệu điện thế

Rlà điện trở

$Định công cụ ôm:

_Công thức: R = U/I

_Đơn vị năng lượng điện trở là ôm ()

1Ω= 1V/1A ;1K Ω = 1000 ; 1MΩ= 1000000

$Đoạn mạch nối tiếp:

_Cường độ dòng điện; I = I 1 = I 2 = .....= In _Hiệu điện cố gắng : U = U1 + U2+ ....... + Un

_Điện trở tương tự của đoạn mạch : Rtđ = R1 + R2+......+ Rn

$Đoạnmạch tuy vậy song :

_Cường độ chiếc điện : I = I 1 + I 2 + .....+ In _Hiệu điện nỗ lực :U = U1 = U2 =.......= Un

_Điện trở tương đương của đoạn mạch : 1/R = 1/R1 + 1/R2+.......+ 1/Rn

$Sự phụthuộc vào vào chiều dài,tiết diện của dây dẫn và cấu tạo từ chất dây dẫn :

_Công thức : R = p.l/S (Ω) trong những số đó : R là năng lượng điện trở (Ω)

phường làđiện trở suất (Ωm)

l là chiều dài (m)

S làtiết diện dây dẫn (m2)

_Bảng năng lượng điện trở suất nghỉ ngơi 20’C của một số chất :

Kim loại

p (Ω.m)

thích hợp kim

p (Ω.m)

Bạc

1,6 .10-8

Nikelin

0,40.10-6

Đồng

1,7.10-8

Manganin

0,43.10-6

Nhôm

2,8.10-8

Constantan

0,50.10-6

Vofam

5,5.10-8

Nicrom

1,10.10-6

Sắt

12,0.10-8

$Côngsuất điện :

_Công thức : P = U . I ( W) trong đó : I là Cường độ dòng điện (A)

Ulà hiệu điện nắm (V)

P là năng suất (w)

_Công thức đoạn mạch tất cả điện trở R: phường = I2 . R = U2/R

$Công củadòng điện :

_Công thức : A= P . T = U.I.t

$Định công cụ Jun - Lenxơ :

_Công thức : Q = I2. R . T = t .U2/R trong đó : Q là nhiệtlượng (J)

R là năng lượng điện trở dây dẫn(Ω)

I là Cường độ chiếc điện (A)

T là thời hạn chạy qua(S)

NHỮNG ĐIỂM NGỮ PHÁP quan liêu TRỌNG(TIẾNG ANH LỚP 9)

1. THÌ lúc này ĐƠN

S + V(es,s)+ O

DO/DOES + S+ V(inf) + O ?

S +DON’T/DOESN’T + V(inf) + O

* lưu ý : I , THEY , WE ,YOU + V (INF)

SHE , HE , IT +V(S,ES)

I, THEY , WE , YOU mượn trợ hễ từ DO

SHE, HE , IT mượn trợ đụng từ DOES


- ta thêm "es" saucác cồn từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH, Y(Trước Y bắt buộc là phụ âm thì đổi Y thành I + ES)

Cách dùng:

+ Thì hiện tại đơn diễn tảmột chân lý , một thực sự hiển nhiên.Ex: The sun ries in the East.Tom comes from England.+ Thì bây giờ đơn biểu đạt 1 thói quen , một hành động xảy ra thường xuyên ởhiện tại.Ex: Mary often goes khổng lồ school by bicycle.I get up early every morning.+ Thì hiện tại đơn miêu tả năng lực của con người :Ex : He plays badminton very well+ Thì lúc này đơn còn diễn đạt một kế hoạch bố trí trước trong tương lai hoặcthời khoá biểu , đặc biệt dùng với những động từ di chuyển.Từ dìm biết: : Always, usually, often, sometimes ,generally, seldom, etc., (a fact, habit, or repeated action), every time, as arule, every day (every other day), once (a month), once in a while

2.THÌ hiện TạITIếP DIễN

S+ BE (AM/ IS/ ARE) + V_ing + O

BE (AM/ IS/ARE) + S + V_ing + O?

S + BE (AM/IS/ ARE) + NOT + V_ing + O

*CHÚ Ý NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

V-ing (Doing): Độngtừ +ING) visiting going, ending, walking, ...Khi thêm -ing sau cồn từ, bao gồm trường hợp sệt biệtsau:a/ trường hợp như đông từ bỏ tận cùng bằng một chữ E: họ bỏ chữ E đóđi rồi mới thêm -ing. ex: Ride - Riding (lái - đang lái)b/ Nếu động từ tận cùng có 2 chữ EE, ta thêm-ing

bình thường, không quăng quật E. Ex: See - Seeing. (nhìn - vẫn nhìn).

c/ Nếu hễ từ tận cùng là IE, họ đổiIE thành Y rồi bắt đầu thêm -ingex: Die - Dying. (chết - đang... ).

d/ Nếu hễ từ1 am tiet sống cuối bao gồm phụ âm, cùng trước phụ âm mà gồm một nguyên âm U-E-O-A-I (UỂOẢI),, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêmING: cut - cutting run - running

ex: Stop - ở đây ta bao gồm O là 1 trong những nguyên âm, đứng trước phụ âm phường ởtận cùng của câu, vì chưng thế bọn họ gấp song phụ âm p lên. Tiếp nối thêm -ing.Stop - Stopp - StoppingCác trường vừa lòng khác ta thêm -ingsau cồn từ bình thường.CÁCH DÙNG:

1. Mô tả một hành vi đang xẩy ra ở thời điểm đang nói.

ex: I am reading. ( Tôi sẽ đọc)

2. Một hành vi xảy ra cótính hóa học tạm thời.

ex: She is working (cô ấy đang làm cho việc)

3. Một hành động lúc nàocũng xẩy ra liên tục. (thường gồm thêm usually, always... Trong câu).ex: I am usually thinking of you (tôi thường xuyên nghĩ về bạn).

a. Chỉ mộtviệc đã xảy ra ngay khi nói chuyện/hiện hành.

Ví dụ: I am reading an English book now.

b.Chỉ việc xảy ratrong tương lai (khi gồm trạng từ chỉ tươnglai).

Ví dụ: I am going to call on Mr. John tom / I ammeeting her at the cinema tonight.

Xem thêm: Một Gen Có 120 Chu Kì Xoắn

Những ĐT Ko chia ởHTTD

- know -understand - keep - be - see -hear - hope

- wish - smell - seem -need - consider - expect -sound

- agree - notice - look - start -begin - finish - stop

- taste - enjoy - love/ like- want - prefer -fall wonder

- have to - feel .....

Từ dấn biết: Right now , at the moment , at present , now , shhh! , listen! ,look! , this semester . At the time = at this time = at present (hiện nay)- at the present -do you hear?

- keep silent ! = Be quiet! - pay attention to lớn !

- don’t make noise: - today

- hurry up! - still

- don’t talk in class - where + be + s ?...........

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

S + HAVE/HAS + V3 + O

S + HAVEN’T/HASN’T + V3 + O

HAVE/ HAS +S + V3 + O?

* chú ý : I, THEY ,WE, YOU + HAVE +V3

SHE, HE, IT + HAS+ V3

* giải pháp dùng:

- thì lúc này hoàn thànhdiễn tả hành động đã xẩy ra hoặc chưa lúc nào xảy ra sinh hoạt 1 thời hạn không xácđịnh trong thừa khứ. - Thì hiện tại xong cũng được dùng vớisince cùng for.- Since + thời gian bắt đầu (1995, Iwas young, this morning etc.) Khi người nói sử dụng since, bạn nghe buộc phải tínhthời gian là bao lâu.

- For + khoảng thời gian (từ thời gian đầutới bây giờ) Khi fan nói cần sử dụng for, người nói nên tính thời gian là bao lâu.

- điễn tả hợp đồng đã xẩy ra trong vượt khứ, vẫn kéo dài đếnhiện tại (có thể mang lại tương lai).

- điễn tả hđ xảy ra trong vượt khứ nhưng lại không đề cậpđến thời gian cụ thể.

- điễn tả hđ xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần trong qknhưng ko đề cập mang đến thời gian.

- miêu tả hđ xảy ra trong quá khứ còn kết quả ở hiệntại.

Từ thừa nhận biết:

Never, ever, in the lastfifty years, this semester (summer,year…) , since, for, so far, up to now, upuntil , just, now, up to the present, yet, recently, lately, in recent years,many times, once, twice, and in his/her whole life , Already, the first time, the second times, the thirdtimes…

Chú ý: s + have/ has + never/ever/ already /just… + v3

4. Thì thừa Khứ Đơn:

v Khaúng ñònh:S + V2 / V-ed ……

v Phuû ñònh : S +didn’t + V1 ….

v Nghi vaán : Did +S + V1…..?

Use

w Dieãn taû haønh ñoäng xaûy ra vaø chaám döùt taïi moätthôøi ñieåm hoaëc khoaûng thôøi gian xaùc ñònh vào quaù khöù

* Dấuhiệu dấn biết

- Yesterday,ago, last (night, week, month, year..), from… lớn .

- In + năm trong thừa khứ (vd: in 1995, 1999), in theold days

5. Thì quá Khứ tiếp diễn (Pastcontinuous)

v Khaúng ñònh: S +were / was + V-ing…….

v Phuû ñònh : S+ were / was + not + V-ing ……

v Nghi vaán : Were / Was + S + V-ing ……?

Lưu ý: I, THEY, WE , YOU + WERE + V-ing

SHE, HE, IT + WAS+ V-ing

Use

wDieãn taû haønh ñoäng ñang xaûy ra taïi thôøi ñieåm xaùc ñònh trong quaù khöù .

Ex: What were you doing at 8.00 last night ? Iwas watching television .

w - diễn đạt một hành động đang ra mắt thì bị hànhđộng khác xen vào trong vượt khứ

Ex: While I was having a bath, the phone rang .

w diễn đạt haihaønh ñộng ñang ra mắt cuøng mộtluùc.

Xem thêm: Một Xe Máy Đi Từ A Lúc 8 Giờ 37 Phút, Trường Học Toán Pitago

Ex: Iwas learning my lesson while my parents were watching TV at 8.30 last night.