O3 + Ki + Hồ Tinh Bột

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Giải thích tại sao khi cho Ozôn vào dung dịch muối KI có tan 1 ít hồtinh bột thì thấy dung dịch chuyển sang màu xanh lam (viết phươngtrình phản ứng minh họa).

Bạn đang xem: O3 + ki + hồ tinh bột


*

Khi cho O3 vào dd KI có tan 1 ít hồ tinh bột thì dd chuyển sang màu xanh do tinh bột hấp thụ I2

\(PTHH:2KI+O_3+H_2O\rightarrow2KOH+I_2+O_2\)


*

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO và Fe trong dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Cũng m gam X trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 7,84 lít SO2 (đktc) và dung dịch A.

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính m?.

 


*

Đốt cháy 6,72g bột sắt trong oxi, thu được hỗn hợp A gồm sắt từ oxit và sắt dư. Cho hỗn hợp A tan hết trong dung dịch HCl ( có dư ) thì có 0,448 lít khí sinh ra ( đktc ) đồng thời thu được dung dịch B.

Xem thêm: Nghị Luận Về Bài Thơ Viếng Lăng Bác, Nghị Luận Bài Thơ Viếng Lăng Bác Lớp 9 Ngắn Gọn

a. Tính % khối lượng sắt chuyển hóa thành sắt từ oxit.

b. Tính số mol mỗi muối trong dung dịch B.

MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ CHO MÌNH! CẢM ƠN RẤT NHIỀU!


Để 11,2 gam sắt ngoài không khí thu được 14,4 gam chất rắn X gồm sắt và các oxit. Hòa tan hoàn toàn chất rắn X đó vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được bao nhiêu gam muối ?


sau khi hòa tan 8,45 gam oleum X vào nước được dung dịch Y , để trung hòa dung dịch Y cần 200ml dung dịch NaOH 1M .công thức của X là


hòa tan 2,52g 1 kim loại bằng dd H2SO4 loãng dư, cô cạn dung dịch thu được 6,84g muối khan. Kim loại đó


Tỉ khối của một hỗn hợp khí Ozon và Oxi với heli là 10 .nếu cho từ từ hỗn hợp qua dung dịch KI dư thì thu được 0,5 mol khí . xác định số mol O2 và O3 trong hỗn hợp ban đầu
Hòa tan m kim loại R trong dd HCl dư thu đc dd A và 1,12 lít H2 (đktc). Cô can dung dịch dd A thu đc 9,95 gam muối B duy nhất. Nếu thêm từ từ KOH đến dư vào dd A rồi lọc kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng ko đổi thu đc (m+1,2) gam chất rắn D. Hòa tan D trong dd H2SO4 loãng, vừa đủ đc dd E. Cô cạn dd E thu đc 14,05 gam muối G duy nhất. Xác định công thức R,B,G

Hòa tan m kim loại R trong dd HCl dư thu đc dd A và 1,12 lít H2 (đktc). Cô can dung dịch dd A thu đc 9,95 gam muối B duy nhất. Nếu thêm từ từ KOH đến dư vào dd A rồi lọc kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng ko đổi thu đc (m+1,2) gam chất rắn D. Hòa tan D trong dd H2SO4 loãng, vừa đủ đc dd E. Cô cạn dd E thu đc 14,05 gam muối G duy nhất. Xác định công thức R,B,G


Đốt nóng hỗn hợp X gồm bột Fe và S trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn A. Cho A tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl thu được sản phẩm khí Y có tỷ khối hơi so với H2 là 13. Lấy 2,24lit khí Y(đktc) đem đốt cháy rồi cho sản phẩm cháy đó qua 100ml dung dịch H2O2 5,1% (khối lượng riêng d = 1gam/ml), sau phản ứng thu được dung dịch B. Cho rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàna. Viết các phương trình hóa học xảy rab. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong...

Xem thêm: Cho Hỗn Hợp X Gồm Etilen Và H2 Có Tỉ Khối So Với, H2 Bằng 4,25


Đốt nóng hỗn hợp X gồm bột Fe và S trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn A. Cho A tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl thu được sản phẩm khí Y có tỷ khối hơi so với H2 là 13. Lấy 2,24lit khí Y(đktc) đem đốt cháy rồi cho sản phẩm cháy đó qua 100ml dung dịch H2O2 5,1% (khối lượng riêng d = 1gam/ml), sau phản ứng thu được dung dịch B. Cho rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra

b. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X

c. Xác định nồng độ phần trăm các chất trong hỗn hợp B


1. Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp X gồm bột Al và Mg trong bình đựng khí oxi vừa đủ. Sau phản ứng thu được 13,1 gam chất rắn.a, Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp Xb, Tính thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứngc, Trộn 7,5 gam hỗn hợp X với 6,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (ko có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan Y trong V1 lít dd HCl 0,5M vừa đủ thấy có V2 lít khí thoát ra (đktc). Tính V1 và V2

1. Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp X gồm bột Al và Mg trong bình đựng khí oxi vừa đủ. Sau phản ứng thu được 13,1 gam chất rắn.

a, Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X

b, Tính thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng

c, Trộn 7,5 gam hỗn hợp X với 6,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (ko có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan Y trong V1 lít dd HCl 0,5M vừa đủ thấy có V2 lít khí thoát ra (đktc). Tính V1 và V2