NƯỚC KHÔNG CÓ ĐẶC TÍNH NÀO SAU ĐÂY

     
Trắc nghiệm Sinh học 10 bài xích 14 (có đáp án): Enzim với vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa !!
*