Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dd hcl 1m

     
: nhỏ dại từ tự từng giọt cho đến khi kết thúc 30 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M cùng NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là


Bạn đang xem:
Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dd hcl 1m

Đáp án B

HD: ☆ dạng bài: cho từ từ H+ vào hỗn hợp CO32– và HCO3– ⇝ xẩy ra lần lượt các phản ứng: ◈ Đầu tiên: HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3.Giả thiết: nHCl = 0,03 mol; nNa2CO3 = 0,02 mol ⇒ HCl còn dư. ◈ liên tiếp xảy ra: HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O.nHCl dư = 0,01 mol; ∑nNaHCO3 = 0,04 mol ⇒ nCO2 = 0,01 mol. ❒
*

Hồ Thanh Duy phụ thuộc tỉ lệ pt thôi eCO3 2- +H+ => HCO3 -tức là trường hợp nH+ HCO3- +H+ => CO2+H2Ovậy 1 mol CO3 2- pứ cùng với 2mol H+ thì sẽ tạo khí với 1 mol HCO3- pứ 1 mol H+ sẽ tạo khí=> nếu như nH+ > 2nCO3 2-+nHCO3- thì toàn thể C vào muối đưa thành CO2vậy giả dụ nH+ nằm trong tầm 2 giá trị trên đang còn dư HCO3- và tạo CO2 ^^
Hồ Thanh Duy e chưa hiểu ở chỗ nào e ^^


Xem thêm: Bài 3: Quê Hương Mỗi Người Chỉ Một, Đọc Hiểu Quê Hương Mỗi Người Chỉ Một

Lê quang đãng Huy a hu hu gọi kĩ cái giải mã của anh Hoàng nhưng chẳng phát âm gì, mn ơi góp mình với
Kali Xyanua Dạ :( dở hơi khổ thật
*

*
En Quy Ti Đi thi ĐH có phân biệt kiến thức này lớp 10 , 11 tốt 12 không em ? Chừng nào có phân biệt thì hẵng phân biệt nha Thật ra dạng này lớp 9 đã học rồi
Kali Xyanua PT Ion thu gọn đầu 11 học...còn em nhớ không lầm thì dạng bài nhỏ tuổi từ tự H+ vào muối bột CO3 2- chỉ gồm mấy thánh 11 siêng hoặc lên 12 mới gặp mặt mà Sao tụi em ngây thơ non ngốc 2k2 đã gặp gỡ rồi


Xem thêm: Khí Áp Là Gì? Tại Sao Có Khí Áp Là Gì? Tại Sao Có Khí Áp? Khí Áp Là Gì Lớp 6

Huy Trần ► đề cập lại: khi đến TỪ TỪ H⁺ vào dung dịch hỗn hợp chứa CO₃²⁻ và HCO₃⁻ thìphản ứng xẩy ra theo sản phẩm tự: H⁺ + CO₃²⁻ → HCO₃⁻. Nếu H⁺ còn dư sẽ xảy ra tiếp phản ứng:H⁺ + HCO₃⁻ → CO₂ + H₂O ► Áp dụng vào giải bài xích toán:nH⁺ = 0,03 mol; nCO₃²⁻ = 0,02 mol; nHCO₃⁻ = 0,02 mol● giải pháp 1: viết từng bội nghịch ứng ra: H⁺ + CO₃²⁻ → HCO₃⁻ ||⇒ H⁺ dư 0,01 mol; ∑nHCO₃⁻ = 0,04 molH⁺ + HCO₃⁻ → CO₂ + H₂O ||⇒ H⁺ hết, HCO₃⁻ dư ⇒ nCO₂ = nH⁺ = 0,01 mol ⇒ lựa chọn B.● giải pháp 2: nhanh hơn nhưng phụ thuộc kinh nghiệm ^_^ trong những bài toán này thì THƯỜNG sẽ rơi vào hoàn cảnh trường đúng theo H⁺ làm phản ứng hết với CO₃²⁻ và còn dư phản ứng với một trong những phần HCO₃⁻ (Hoặc rất có thể kiểm tra bằng cách xem nH⁺ gồm thỏa: nCO₃²⁻ khi đó thì nCO₂ = nH⁺ - nCO₃²⁻ ||⇒ áp dụng: nCO₂ = 0,03 - 0,02 = 0,01 mol ⇒ lựa chọn B
Liên hệ

aquabigman.com