NGÔN NGỮ CHAT LÀ GÌ

     
Ngôn ngữ "Chat" trong tiếng Hàn là 채팅어 là ngữ điệu được người trẻ tuổi sáng tạo, ký kết tự rất gần gũi như ㅋㅋ tức thị ke ke (cười), ㅜ.ㅜ tức thị khóc, ㅇㅇnghĩa là ừm, ㅎㅇnghĩa là hi.

Bạn đang xem: Ngôn ngữ chat là gì


Ngôn ngữ "Chat" trong tiếng Hàn là 채팅어 (chae-ting-eo)là đa số mỗi non sông đều bao gồm ngôn ngữ của chính mình nhưng chúng tất cả một điểm lưu ý chung vẫn thường xuyên được chăm chú tới: Dùng rất nhiều từ viết tắt hay biểu tượng để nạm thế, nhất là trong văn nói, lời nhắn điệnthoại...

Những sáng chế giản lược ngôn ngữ này thường khởi thủy và được để biệt yêu chuộng sử dụng trong giới trẻ với tứ duy thích hợp khám phá, thay đổi mới.

Người hàn quốc nói bình thường và người trẻ tuổi Hàn Quốc dành riêng cũng vậy. Nhiều ngôn từ do giới trẻ sáng tạo được sử dụng rộng lớn rãi, đem về sự thuận tiện và màu sắc thú vị tiếp xúc hàng ngày.

*
Một số từ vựng giờ Hàn về ngữ điệu "Chat":

ㅇㅋ (O.K): Đồng ý.

즐” = 즐거운 (cheul-keo-un): sướng nha.

“ㅈㅅ” = 죄송합니다 (jwe-song-ham-ni-ta): Xin lỗi.

“여친” = 여자친구 (yeo-ja-chin-ku): bạn gái.

“사릉훼” = 사랑해 (sa-rang-hae): I love you.

“방가방가” = 방갑습니다 (bang-kap-seum-ni-ta): rất vui được gia công quen.

“ㅎ2″ = 안녕하세요 (an-nyong-ha-se-yo): Hi (xin chào).

ㅃㅃ = 안녕히계세요 (an-nyeong-hi-kye-se-yo): lâm thời biệt.

바이바이(hoặc 88 =팔팔): Bye bye.

ㅅㄱ = 수고하세요 (su-ko-ha-se-yo): cố gắng nha.

ㅎㅎ = 하하(ha-ha): Ha ha (cười).

걍 = 그냥 (keu-nyang): từ nhiên.

ㅋㅋ = 웃음 (ut-eum): Ke ke ke (cười).

ㄱㅊㅌ = 괜찮다 (kwen-chan-ta): ko sao.

ㄳ = 감사 (kam-sa): Cám ơn nha.

ㅊㅋㅊㅋ = 축하한다(chuk-ha-han-ta): Chúc mừng nha.

기달 = 기다리세요 (ki-ta-ri-se-yo): hóng một chút.

유딩 = 유치원생 (yu-chi-weon-saeng): học viên mẫu giáo.

초딩 = 초등학생 (cho-teung-hak-saeng): học viên cấp 1 (tiểu học).

중딩 = 중학생 (jung-hak-saeng): học viên cấp 2 (THCS).

고딩 = 고등학생 (ko-teung-hak-saeng): học viên cấp 3 (THPT).

대딩 = 대학생 (tae-hak-saeng): sinh viên đại học.

직딩 = 직장인 (jik-.jang-in): nhân viên (đã đi làm).

친추 = 친구추가 (chin-ku-chu-ka): Thêm bạn(add nick).

ㅠ.ㅠ = 많이울기 (man-i-ul-ki): Khóc nhiều.

ㅇㅇ = 응 (eung): Ừm.

난주 = 나중에 (na-jung-e): Sau này, mai mốt.

ㅇㅇ = 알써 = 알았어 (al-att-eo): Biết rồi khổ lắm nói mãi.

ㅈㅅ =죄송(jwe-song):Sorry.

넘나 = 너무나 (neo-mu-na): Rất, quá, lắm.

ㅈㅈ = 저질 (jeo-jil): quality thấp.

ㅅㅂ = 시발 (si-bal): Khởi hành.

ㄴㅁ = 니미 (ni-mi): Bé, nhỏ.

ㅈㄹ = 지랄 (ji-ral): Động kinh.

Xem thêm: Bảng So Sánh Ankan Anken Ankin Ankadien ? Bảng So Sánh Ankan, Anken, Ankin, Ankadien

ㄴㄴ = 싫다는말 (sil-ta-neun-mal): Ghét, ko thích.

ㅁㅊㄴ = 미칭놈 = 남 (mi-ching-num) = (nam): Đồ điên.

완전,완죤 =완전히 (wan-heon-hi): Rất.

낼 =내일 (nae-il): Mai.

머,모,뭐 (meo, mo, mweo): Gì.

겜 =게임 (ke-im): Game.

드뎌 =드디어 (teu-ti-eo): Cuối cùng.

설 =서울 (seo-ul):Seoul.

ㅜ.ㅜ = 울기 (ul-ki): Khóc.

마니 =많이 (man-i): Nhiều.

울 =우리 (u-ri): chúng ta.

멜 =메일 (me-il): Mail.

셤 = 시험 (si-heom): Thi.

몰겠다 =모르겠다 (Mo-reu-kett-ta): không biết.

샘 =선생님 (seon-saeng-nim): Thầy cô.

아뇨 =아니오 (a-ni-o): Không.

알바 =아르바이트 (a-reu-ba-i-teu): làm thêm.

컴 = 컴퓨터 (keom-pyu-teo): máy tính.

암튼 =아무튼 (a-mu-teun): Dù gắng nào.

열공 =열심히공부 (yol-sim-hi-kong-bu): Học chuyên chỉ.

완소 =완전히소중한 (wan-jen-hi so-jung-han): rất quan trọng.

ㅎㅇ = 하이 (hai): Hi.

어솨 =어서와 (eo-seo-woa): Mời vào.

엄친아 =엄마친구아들 (eom-ma-chin-ku-a-teul): đàn ông bạn mẹ.

글구 = 그리고 (keu-ri-ko): Và.

글쿠나 =그렇구나 (keu-reo-ku-na): Ra thế.

이뿌,이뽀 =이쁘다 (i-bbeu-ta): Đẹp.

갈쳐 =가르쳐 (ka-reu-chyeo): Dạy.

엄친딸 =엄마친구딸 (eom-ma-chin-ku-ttal): phụ nữ bạn mẹ.

어케 = 어떻게 (eo-tteo-ke): Làm thay nào.

쌩얼 =생얼굴 (saeng-eol-kul): Mặt thoải mái và tự nhiên (không trang điểm).

재밌다,잼있다 =재미있다 (jae-mi-itt-ta): Thú vị.

잼없다 =재미없다 (jae-mi-eop-ta): ko thú vị.

직찍 =직접찍은사진 (jik-jeop-jjik-eun-sa-jin): Ảnh từ bỏ tay chụp.

짱나 = 짜증나 (jja-jeung-na): Bực mình.

강추 =강하게추천 (kang-ha-ke-chu-cheon): giới thiệu một giải pháp nhiệt tình.

Xem thêm: Các Câu Thơ Về Chí Làm Trai ", Bài Thơ 'Chí Làm Trai' Của Nguyễn Công Trứ

Nội dung được biên soạn thảo cùng tổng hợp bởi vì đội ngũ aquabigman.com - ngôn ngữ "Chat" tiếng Hàn là gì.