NGÀY NGÀY MẶT TRỜI ĐI QUA TRÊN LĂNG THẤY MỘT MẶT TRỜI TRONG LĂNG RẤT ĐỎ BIỆN PHÁP TU TỪ

     

Câu 345406: Xác định với nêu công dụng của những biện pháp tu từ trong nhị câu thơ sau:

Ngày ngày mặt trời trải qua trên lăng

Thấy một mặt trời vào lăng hết sức đỏ

(Viễn Phương, Viếng lăng Bác, Ngữ văn 9, tập 2)
Bạn đang xem: Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ biện pháp tu từ

Giải đưa ra tiết:

- nhị câu thơ áp dụng phép tu từ:

+ Nhân hóa: thấy

+ Ẩn dụ qua từ bỏ “mặt trời”.

- Tác dụng:

+ phương diện trời tự nhiên và thoải mái cũng đề xuất ghé mình ngắm nhìn sự bậm bạp của Người.

+ diễn tả sự lớn tưởng kì vĩ của Bác. Bác cũng như vầng dương của trường đoản cú nhiên, soi sáng, soi đường chỉ lối, đưa về sự sống, sự phục sinh cho dân tộc bản địa Việt Nam.

+ Câu thơ trở đề xuất sinh động, hấp dẫn. 


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:


Xem thêm: Hai Khu Đất Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Bằng Nhau Khu A Có Diện Tích

1800.6947
*

*Xem thêm: Cho Ví Dụ Về Vòng Phản Xạ Là Gì ? Vòng Phản Xạ Là Gì? Phân Biệt?

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát