Một Thanh Ab Đồng Chất Tiết Diện Đều

     
*Bạn đang xem: Một thanh ab đồng chất tiết diện đều

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12
đồ dùng lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học 12


Xem thêm: Ví Dụ Về Phản Xạ Có Điều Kiện Và Không Điều Kiện, Phản Xạ Có Điều Kiện Là Gì

Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ Anh 11 thiết bị lí 11

Câu hỏi Một thanh AB đồng chất, tiết diện đều, có khối lượng không đáng kể, lâu năm 1,2 m. Hai đầu A,B được treo những vật m1 có trọng lượng P1 = 80N, vật m2 có trọng lượng P2 = 20N. Trên điểm C bên trên thanh AB, bí quyết A 0,5m, treo thêm thiết bị m3 gồm trọng lượng P3 = 30N. Hãy xác định vị trí đặt trục con quay O trên thanh AB, O phương pháp A một đoạn từng nào để thanh cân đối nằm ngang?

A 0,1mB 0,2mC 0,3mD 0,4m

Phương pháp giải:

Điều kiện cân bằng: Tổng tế bào men của những lực có tác dụng vật quay thuộc chiều kim đồng hồ bằng tổng mô men của các lực có tác dụng vật quay ngược hướng kim đồng hồ.

Mô men lực: M = F.d
Xem thêm: Hai Vật Có Khối Lượng M1=1Kg Và M2=3Kg Hay Nhất

Lời giải đưa ra tiết:

Giả sử O nằm trong đoạn BC

Gọi d1, d2, d3 thứu tự là khoảng cách từ giá bán của trọng lực các đồ dùng m1, m2, m3 cho O

Điều kiện cân bằng: MP1 + MP3 = MP2

Hay: (P_1. m OA + P_3.OC = P_2.OB Leftrightarrow P_1.OA + P_3.left( OA - 0,5 ight) = P_2.left( 1,2-OA ight) Rightarrow OA = 3m)

Vậy điểm O nằm giữa A với C, giải pháp A một quãng 0,3m

 


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép aquabigman.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.