Một Người Đi Xe Đạp Trong 3 Giờ

     
*Bạn đang xem: Một người đi xe đạp trong 3 giờ

Một tín đồ đi xe cộ đạp. Trong 3h đầu, từng giờ đi được 16 km; trong 2 tiếng sau, từng giờ đi được 11 km.  Hỏi trung bình từng giờ tín đồ đó đi được bao nhiêu km?


*

Người kia đi được tổng số lượng km là :

3 x 16 + 11 x 2 = 60 ( km )

Trung bình mỗi giờ đi được số cây là :

60 : ( 3 + 2 ) = 12 ( km )

Đáp số : ...

Chúc bạn học giỏi nha !!!


*

nguoi vị di duoc so ki lo met la:

3 x 1 6 + 11 x 2 = 60 ( km ) 

 trung binh moi gio di duoc so ki lo met la: 

60 : ( 3+2 ) = 12 (km )

dap so : 12 km 


nguoi vì chưng di tong so km la:

3.16-11. 2 =60(km)

trung binh moi gio di duoc so km la

6:(3+2)=12(km)

DS 12KM

dau cham la nhan


tổng số km người đó đi được là:

16+11=27km

trung bình số km người đó đi được là:

27:2=13km

đáp số:13km{dư1
Xem thêm: Vì Sao Khai Thác Khoáng Sản Là Thế Mạnh Của Tiểu Vùng Đông Bắc

một bạn đi xe đạp, trong 2 tiếng đồng hồ đầu, từng giờ đi được 10,5 km, trong 3h sau từng giờ đi được 9,25km. Hỏi trung bình từng giờ bạn đó đi được bao nhiêu km?


Một bạn đi xe đạp trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 giờ sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng đường , trung bình mỗi giờ bạn đó đi được từng nào km

Một tín đồ đi xe đạp trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 giờ sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng đường , trung bình mỗi giờ người đó đi được từng nào km


Một fan đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng đồng hồ sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng mặt đường , trung bình từng giờ bạn đó đi được từng nào km


Một bạn đi xe đạp điện trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng đồng hồ sau , mỗi giờ đi được 14,75km . Hỏi trên cả quãng đường , trung bình từng giờ bạn đó đi được từng nào km


Một tín đồ đi xe đạp trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km ; trong 2 giờ sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng con đường , trung bình mỗi giờ bạn đó đi được từng nào km ?

 


Một người ₫i xe đạp treong 3h đầu ; từng giờ đi được 12,5 km ; trong 2 giờ sau, từng giờ đi được 13,75 km. Hỏi trên cả quãng đường, trung bình từng giờ fan đó đi được bao nhiêu km ?
Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn 100Ml Hỗn Hợp Gồm Đimetylamin Và Hai Hiđrocacbon Đồng

Một tín đồ đi xe đạp , trong 2 tiếng đồng hồ đầu , từng giờ đi được 15 km , trong 4 giờ sau , mỗi giờ đi được 12 km . Hỏi trung binh mỗi giờ người kia đi được từng nào km ?


Một người đi xe đạp trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5km trong2 giờ đồng hồ sau, từng giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng con đường , trung bình từng giờ tín đồ đó đi được bao nhiêu km