MỘT MẢNH VƯỜN HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI

     
*

Mảnh sân vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m và ăn mặc tích bằng 120m2. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó?


*

Chiều lâu năm mảnh vườn cửa là: (120:8=15left(m ight)) 

Chu vi mảnh vườn là: (left(8+15 ight).2=46left(m ight)) 

Đáp số: 46 m


*

Chiều lâu năm mảnh vườn cửa hình chữ nhật là:

`120:8=15(m)`

Chu vi mảnh vườn cửa hình chữ nhật là:

`(15+8) . 2 = 46(m)`

Đáp số: `46 m`


Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m và diện tích bởi 120 mét -vuông .Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó


Mảnh sân vườn hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 8m và ăn mặc tích bằng 120 m2 . Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật kia ?

Giúp mik cùng với , hu hu , cảm ơn mn nhiều . 


Mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 8m và mặc tích bởi 120 m2 . Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó ?

Giúp mik cùng với , hu hu , cảm ơn mn nhiều . 


Một căn vườn hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn là 5m, chiều dài gấp 3 lầnchiều rộng.a/Tính diện tích s của miếng vườn hình chữ nhật.b/Tính chu vi của miếng vườn hình chữ nhậtc/Một mẫu sân hình thoi gồm chu vi bởi chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó. Diện tíchcủa mẫu sân và diện tích của mảnh vườn có đều bằng nhau không

Giải chi tiết giúp mik nhé


Câu 17:(1 điểm)Mảnh vườn hình chữnhật bao gồm chiều rộng bởi 8m và ăn diện tích bởi 120m2. Tính chu vi miếng vườn hình chữnhật đó?giúp em vs ạ


Câu 1. Mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bởi 8m và diện tích bằng 160m2.

Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài

a) Tính chu vi miếng vườn hình chữ nhật đó?

b) tín đồ ta ý định trồng cây bao phủ vườn sao cho mỗi góc vườn bao gồm một cây, khoảng cách giữa nhị cây là 4m. Tính số cây đề xuất để trồng?


Bài 2. Miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 8m và mặc tích bởi 160m2 . A) Tính chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật đó? b) người ta dự định trồng cây bao phủ vườn sao cho mỗi góc vườn gồm một cây, khoảng cách giữa hai cây là 4m. Tính số cây đề xuất để trồng?


1)một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng chu vi ao cá hình vuông vắn cạnh là 105m. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất? biết chiều nhiều năm gấp 6 lần chiều rộng lớn ?2) một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 64m ,chiều rộng ngắn lại hơn chiều lâu năm 4m.Tính diện tích s mảnh vườn?3) một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chu vi bằng chu vi đám đất hình vuông có cạnh là 80m. Tính diện tích s mảnh vườn biết rằng nếu giảm chiều dài ddi 30m với tăng chiều rộng thêm 10 m thì miếng vườn đổi mới hình vuông.m.n giải hộ mk nhé m...

Xem thêm: Em Hãy Vẽ Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Thời Lý Và Nhận Xét, Vẽ Sơ Đồ Và Giải Thích Bộ Máy Nhà Nước Thời Lý


1)một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi chu vi ao cá hình vuông cạnh là 105m. Tính chiều dài cùng chiều rộng của mảnh đất? biết chiều nhiều năm gấp 6 lần chiều rộng ?

2) một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 64m ,chiều rộng ngắn hơn chiều dài 4m.Tính diện tích mảnh vườn?

3) một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi bởi chu vi đám đất hình vuông có cạnh là 80m. Tính diện tích mảnh vườn biết rằng nếu sút chiều lâu năm ddi 30m và tăng chiều rộng lớn thêm 10 m thì mảnh vườn biến hình vuông.

Xem thêm: Giải Thích Sự Xuất Hiện Các Con Đường Cố Định Co2 Ở Thực Vật C4 Và Cam

m.n giải hộ mk nhé mk đang đề xuất gấp lắm:>


1)một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chu vi bằng chu vi ao cá hình vuông vắn cạnh là 105m. Tính chiều dài với chiều rộng lớn của mảnh đất? biết chiều lâu năm gấp 6 lần chiều rộng lớn ?2) một miếng vườn hình chữ nhật có chu vi 64m ,chiều rộng ngắn lại hơn nữa chiều lâu năm 4m.Tính diện tích mảnh vườn?3) một miếng vườn hình chữ nhật có chu vi bởi chu vi đám đất hình vuông có cạnh là 80m. Tính diện tích mảnh vườn hiểu được nếu giảm chiều dài ddi 30m với tăng chiều rộng thêm 10 m thì mảnh vườn trở nên hình vuông.m.n giải hộ mk nhé

1)một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng chu vi ao cá hình vuông cạnh là 105m. Tính chiều dài với chiều rộng của miếng đất? biết chiều dài gấp 6 lần chiều rộng ?

2) một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi 64m ,chiều rộng ngắn lại hơn nữa chiều nhiều năm 4m.Tính diện tích s mảnh vườn?

3) một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi đám đất hình vuông có cạnh là 80m. Tính diện tích s mảnh vườn biết rằng nếu sút chiều lâu năm ddi 30m và tăng chiều rộng thêm 10 m thì miếng vườn biến hóa hình vuông.