MỘT MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI LÀ

     

Câu vấn đáp được tuyệt đối chứa thông tin chính xác và xứng đáng tin cậy, được xác thực hoặc vấn đáp bởi những chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Bạn đang xem: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là

Đáp án:

Giải thích công việc giải:

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật đó là: 26:4=6,5(m) ( chắc bàn sinh hoạt số thập phân rồi nhỉ)

diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là:

6,5x26= 169( $m^2$ )

Coi mảnh đất nền hình chữ nhật chính là 100%

diện tích đất làm nhà là

169:100x62,5=105,625( $m^2$ )

Đáp số:105,625 $m^2$

(chúc bạn học tốt!)


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
Xem thêm: Trong Làn Nắng Ửng Khói Mơ Tan, 2 Đề Đọc Hiểu Mùa Xuân Chín

mảnh khu đất nhà bác bỏ lan hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 26m, chiều rộng bằng 3/8 chiều dài, diện tích s đát chưng Lan xây nhà ở chiếm 85% diện tích mảnh đất. Tính diện tích s đất bac Lan làm nhà?


Xem thêm: Nêu Cơ Chế Trao Đổi Khí Ở Phổi Và Tế Bào ?? Trao Đổi Khí Ở Phổi Và Tế Bào

*

Đây là câu trả lời đã được xác thực

Câu vấn đáp được đảm bảo chứa thông tin chính xác và xứng đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên hàng đầu của bọn chúng tôi.


Đáp án chi tiết :

Bài giải

Chiều rộngmảnh đất hình chữ nhật đó là: 26 : 4 = 6,5 (m)

Diện tíchmảnh khu đất hình chữ nhật đó là:

6,5 x 26= 169 (m2" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">m2 )

Coi mảnh đất nền hình chữ nhật chính là 100%

diện tích đất làm nhà là :

169 : 100 x 62,5 = 105,625 (m2" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">m2 )

Đáp số : 105,625m2" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">m2