Một Lớp Học Có 45 Học Sinh

     
*

Một lớp học gồm 45 học viên gồm 3 loại:giỏi,khá,trung bình.Số học viên trung bình chỉ chiếm 2/9 số học sinh cả lớp và 75% số học sinh khá là 12 em.Tính số học sinh giỏi.

Bạn đang xem: Một lớp học có 45 học sinh


*

Số học sinh trung bình lớp đó gồm là:

45 x 2/9 = 10 (học sinh)

Số học viên khá lớp đó gồm là:

12 : 75% = 16 (học sinh)

Số học sinh giỏi lớp đó gồm là:

45 - 10 - 16 = 19 (học sinh)

Đáp số: 19 học viên giỏi


*

Số học sinh trung bình lớp đó gồm là:

45 x 2/9 = 10 (học sinh)

Số học viên khá lớp đó gồm là:

12 : 75% = 16 (học sinh)

Số học sinh giỏi lớp đó bao gồm là:

45 - 10 - 16 = 19 (học sinh)

Đáp số: 19 học viên giỏi


so hoc sinh trung binh cua lop vày la:

45x2/9=10(hoc sinh)

so hoc sinh kha cua lop bởi vì la:

12:75%=16(hoc sinh)

so hoc sinh gioi la:

dap so :19 hoc sinh gioi


Số hs vừa phải là :

45 x (frac29)= 10 ( hs )

Số hs khá là :

12 : 75% = 16 ( hs )

Số hs tốt là :

45 - 10 - 16 = 19 ( hs )

Đáp số : 19 hs


Giải

Số học sinh trung bình của lớp chính là :

45 x (frac29)= 10 ( học sinh )

Số học sinh khá lớp chính là :

12 : 75% = 16 ( học sinh )

Số học sinh giỏi lớp chính là :

45 - 10 - 16 = 19 ( học sinh )

Đáp số : 19 học sinh giỏi


Số học sinh trung bình là:

45 x 2/9 = 10 (hs)

Số học viên khá là:

12 : 75% = 16 (hs)

Số học sinh giỏi là:

45 - 10 - 16 = 19 (hs)

Đáp số: 19 hs giỏi


Một lớp học gồm 45 học sinh gồm 3 loại:giỏi,khá,trung bình.Số học viên trung bình chỉ chiếm 2/9 số học sinh cả lớp cùng 75% số học sinh khá là 12 em.Tính số học viên giỏi.


Kết quả học tập kì I của lớp 6A xếp thành 3 loại:giỏi,khá,trung bình.Số học tập sinh tốt chiếm (dfrac13) số học viên của lớp,số học sinh khá chiếm 40% số học viên của lớp,số học sinh trung bình là 12 em.Tính số học sinh lớp 6A với tỉ số tỷ lệ của học sinh xuất sắc so với học sinh cả lớp


Một lớp học bao gồm 40 học tập sinh bao gồm 3 loại:giỏi,khá và trung bình.Số học tập sinh tốt chiếm 20% cả lớp.Học sinh trung bình chiếm phần 3/8 số học viên còn lại.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn 100Ml Hỗn Hợp Gồm Đimetylamin Và Hai Hiđrocacbon Đồng

a)Tính số học sinh mỗi loại.

b)Số học viên khá chiếm từng nào phần trrawm cả lớp?

c)Tính tỉ thân học sinh giỏi và học tập sing trung bình.

Xem thêm: Thuận Lợi Và Khó Khăn Khi Sống Ở Nông Thôn Bằng Tiếng Anh? Cuộc Sống Trong Làng

Giúp tui vs ạ

 


một lớp có 45 học sinh ba loại gồm: giỏi, khá, trung bình. Số học viên trung bình chiếm phần 1/9 số học viên cả lớp và 75% số học viên khá là 12 em. Kiếm tìm số học xuất sắc của lớp?


một lớp học bao gồm 45 học sinh gồm :giỏi khá trung bình số học sinh trung bình chỉ chiếm 2/9 số học viên cả lớp 75%số học sinh khá là 12 em kiếm tìm số học sinh tốt của lớp 


một lớp bao gồm 45 học sinh gồm 3 nhiều loại : tốt , tương đối , vừa đủ . Số học viên trung bình chiếm 2 phần 9 số học viên cả lớp và 75% số học viên khá là 12 em 

a , kiếm tìm số học tập sinh tốt của lớp 

b , search tỉ số % của hs tương đối so với hs cả lớp 

hlep mi 

 


lớp 6b có 40 học viên gồm 3 loại:giỏi,khá,trung bình.Số học sinh giỏi chiếm 20% số học viên cả lớp;số học viên khá chiếm 2/5 số học viên cả lớp.Tính số học viên mỗi loại


 một lớp học bao gồm 45 học tập sinh bao gồm ba loại:giỏi , tương đối , trung bình. Số học sinh khá chỉ chiếm 5/9 số học viên cả lớp,số học viên trung bình bằng một nửa số học sinh khá.

a)tính số học sinh giỏi của lớp

b)số học sinh tốt chiếm bao nhiêu % số học viên cả lớp


một lớp có 36 học sinh bao hàm ba loại:giỏi,khá với trung bình.số học viên trung bình chiếm 1/4 số học sinh cả lớp.số học viên khá bằng 4/9 số học viên còn lại