MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI 16M

     
*

một hình chữ nhật gồm chiều dài là 16m và chiều rộng là 10m. Một bao gồm chu vi bởi chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích hình vuông vắn đó

 


*

Một hình chữ nhật gồm chiều dài là 16m và chiều rộng lớn là 10m. Một hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích hình vuông đó.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài 16m

 


*

Chu vi hình vuông đó là :

( 16+10 ). 2= 52 (m)

Cạnh hình vuông vắn đó là :

52 : 4 = 13 (m)

Diện tích hình vuông vắn đó là :

13 x 13 = 169 (m2)

Đáp số : 169 m2.


Chu vi hình vuông đó là :

( 16+10 ). 2= 52 (m)

Cạnh hình vuông đó là :

52 : 4 = 13 (m)

Diện tích hình vuông đó là :

13 x 13 = 169 (m2)

Đáp số : 169 m2.


Một hình chữ nhật gồm chiều rộng 12 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng

a. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

b. Một hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích hình vuông vắn đó.


a. Chiều lâu năm hình chữ nhật là

12 x 2 = 24 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là

(12 + 24) x 2 = 72 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là

12 x 24 = 288 (cm2)

b. Cạnh hình vuông vắn là

72 : 4 = 18 (cm)

Diện tích hình vuông là

18 x 18 = 324 (cm2)

Đáp số: a. 72 cm, 288 cm2 /b. 324 cm2


một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng là 16m và có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 24m .tính chiều nhiều năm của hình chữ nhật đó 


Chu vi hình vuông: 24 x 4= 96m

Theo đề bài, chu vi HCN bởi chu vi hình vuông

(Rightarrow)Chu vi HCN=96m

Nửa chu vi HCN: 96:2=48m

Chiều lâu năm HCN: 48-16=32m

Đ/S........

HOKTOTヾ(•ω•`)o


Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 3/5m, chiều rộng lớn là 2/7m.

a) Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật đó?

b) Một hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật đó. Tính diện tích s hình vuông.

 


Bài 1: Một hình vuông vắn có chu vi là 160m.a. Em hãy tìm cạnh hình vuông.b. Một hình chữ nhật có chiều dài bằng cạch hình vuông, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 10m. Em hãy tính chu vi hình chữ nhật. Bài 2: Một hình chữ nhật có chiều rộng lớn là 10m và có chu vi bằng chu vi hình vuông là 16m. Em hãy tìm chiều dài của hình chữ nhật Bài 3: M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.a. Đoạn thẳng AB dài 18cm thì đoạn trực tiếp AM dài ... Cmb. Đoạn thẳng AB dài 18cm thì đoạn trực tiếp AB dài ... CmLưu ý nhỏ: mỗi cá nhân làm 1...
Đọc tiếp

Bài 1: Một hình vuông có chu vi là 160m.

Xem thêm: Phần Mềm Là Gì? Có Mấy Loại Phần Mềm Có Mấy Loại Phần Mềm Máy Tính:

a. Em hãy tìm kiếm cạnh hình vuông.

b. Một hình chữ nhật có chiều dài bằng cạch hình vuông, chiều rộng ngắn lại hơn chiều dài 10m. Em hãy tính chu vi hình chữ nhật.

 

Bài 2: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng là 10m và có chu vi bởi chu vi hình vuông là 16m. Em hãy tìm kiếm chiều lâu năm của hình chữ nhật

 

Bài 3: M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

a. Đoạn thẳng AB lâu năm 18cm thì đoạn thẳng AM lâu năm ... Cm

b. Đoạn thẳng AB nhiều năm 18cm thì đoạn trực tiếp AB lâu năm ... Cm

Lưu ý nhỏ: mọi người làm 1 bài bác mình biết (không tuyệt nhất thiết làm cho hết bài)


Xem đưa ra tiết
Lớp 3Toán
2
1
GửiHủy

Bài 1:

a) Cạnh hình vuông đó là:

(160:4=40m)

b) Chiều rộng hình chữ nhật là:

(40-10=30m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(left(40+30 ight) imes2=140m)

Vậy ...


Đúng 1

Bình luận (0)

Bài 1: Một hình vuông vắn có chu vi là 160m.

a. Cạnh hình vuông vắn là:

160:4=40(m)

Đ/s:40 m

b. Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài bằng cạch hình vuông, chiều rộng ngắn hơn chiều nhiều năm 10m. Em hãy tính chu vi hình chữ nhật

Vì chiều lâu năm hình chữ nhật băng cạnh hình vuông nên chiều dài =40 m

Chiều rộng lớn là:

40-10=30(m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(40+30)x2=140(m)

Đ/s:140m

 

Bài 2: Một hình chữ nhật có chiều rộng lớn là 10m và tất cả chu vi bằng chu vi hình vuông là 16m. Em hãy tra cứu chiều lâu năm của hình chữ nhật

Sửa đề:Có chu vi bằng chu vi hình vuông vắn có cạnh là 16 m

Chu vi hình vuông vắn là:

16x4=64(m)

Vì chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông nên chu vi hình chữ nhật là: 64m

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

64:2=32(m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

32-10=22(m)

Đ/s:32 m

Bài 3: M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.

a. Đoạn trực tiếp AB nhiều năm 18cm thì đoạn trực tiếp AM dài

18:2=9(cm)

b. Đoạn trực tiếp AB dài 18cm thì đoạn trực tiếp AB dài 18 cm


Đúng 1
Bình luận (1)

một hình vuông vắn có cạnh là đôi mươi cm . Một hình chữ nhật tất cả chu vi bởi chu vi bằng chu vi hình vuông vắn và tất cả chiều rộng bằng 3/5 chiều lâu năm . Tính diện tích s hình chữ nhật đó 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
7
0
GửiHủy

giúp minh với 


Đúng 0

Bình luận (0)

chu vi hinh chữ nhật là

20x4=80(cm)

tổng số phần trăm là

3+5=8(lần

nhak


Đúng 0
Bình luận (0)

Chu vi hình vuông: 20*4=80 (cm)

Nửa chu vi: 80/2=40 (cm)

Tổng số phần bằng nhau: 3+5=8 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật: 40/8*5=25 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật: 40/8*3= 15 (cm) hoặc 40-25=15 (cm)

Diện tích hình chữ nhật: 25*15=150 (cm2)

Đ/S: 150 cm2


Đúng 0
Bình luận (0)

một hình chữ nhật có chiều rộng là (frac13)mét chiều dài gấp 5 lần chiều rộng lớn . A) tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật đó.b) một hình vuông có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật đó . Tính diện tích hình vuông đó .

Xem thêm: Đố Ai Đếm Được Lá Rừng Tác Giả Là Ai, Đố Ai Đếm Được Lá Rừng Đố Ai


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là : 1/3 x 5 = 5/3 ( m )

a , Chu vi hình chữ nhật là : ( 5/3 + 1/3) x 2 = 4 ( m )

diện tích s hình chữ nhật là : 5/3 x 1/3 = 5/9 ( mét vuông )

b, Cạnh hinh vuông là : 4:4=1 ( m )

Diện tích hình vuông vắn là : 1 x 1 = 1 (m2)

Nếu mình đúng thì cho doanh nghiệp **** nhé


Đúng 0

Bình luận (0)

một hình vuông vắn có diện tích là 36 dm một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng chu vi của hình vuông đó và chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 2 dm tính diện tích s hình chữ nhật đó


Xem bỏ ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
8
0
GửiHủy

Do chu vi của hình vuông = chu vi hình chữ nhật

Nên hình chữ nhật bao gồm chu vi là 36 dm.

Nửa chu vi là: 36 : 2 = 18 (dm)

Chiều lâu năm là: (18 + 2) : 2 = 10 (dm)

Chiều rộng lớn là: 18 - 10 = 8 (dm)

Diện tích là: 10 * 8 = 80 (dm2)


Đúng 1

Bình luận (0)

Vì : 36 = 6 x 6 cần cạnh của hình vuông vắn là 6dm

Chu vi hình vuông là :

6 x 4 = 24 ( dm )

Chu vi hình chữ nhật bởi chu vi hình vuông vắn => Chu vi hình vuông vắn là 24cm 

Chiều dài hình chữ nhật là : 

( 24 + 2 ) : 2 = 13 ( dm )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

24 - 13 = 11 ( dm )

Diện tích hình chữ nhật là :

13 x 11 = 143 ( dm2 )

Đáp số : 143 dm2


Đúng 0
Bình luận (0)

Đáp số là : 143 dm2


Đúng 0
Bình luận (0)

Một khu đất nền hình chữ Nhật bao gồm chiều rộng bởi 3/5 chiều nhiều năm .nếu tăng chiều rộng 10m và giảm chiều lâu năm 10m thì hình chữ Nhật có diện tích to hơn diện tích hình chữ Nhật thuở đầu là 200m vuông . Tính chu vi và diện tích hình chữ Nhật ban đầu


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Độ nhiều năm cạnh AB là:

200:10=20 (m)

2/5 chiều dài khu đất nền là:

20+10=30(m)

chiều nhiều năm khu đất là:

30:2x5=75(M)chiều rộng khu đất là:

75x3/5=45(M)

Chu vi khu đất nền là:

( 75 + 45 ) x 2= 240 ( m)

Đ/S: 240m


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)