Star

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đã xem: Một đơn vị bộ đội sẵn sàng đủ gạo mang đến 70 người ăn trong 30 ngày


Bạn đang xem: Star

*

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 70 người ăn trong 30 ngày. Sau thời điểm ăn được 6 ngày thì 10 fan chuyển đi vị trí khác. Hỏi số gạo sót lại đó đơn vị chức năng ăn thêm được bao nhiêu ngày nữa đối với dự con kiến ban đầu? 
Xem thêm: Vận Tốc Truyền Âm Trong Nước Là Bao Nhiêu ? Vận Tốc Truyền Âm Trong Không Khí Là

*

Số phần ăn đã chuẩn bị là:

70 x 30 = 2100

Sau 6 ngày thì số phần ăn đã nạp năng lượng là:

70 x 6 = 420

Số phần ăn còn lại:

2100 - 420 = 1680 

Số người sót lại là:

70 - 10 = 60

1680 : 60 = 28

Tổng số ngày nạp năng lượng được là:

6 + 28 = 34

Số gạo còn lại đơn vị ăn thêm số ngày là:

34 - 30 = 4

Đáp số: 4 ngày
Xem thêm: "I Look Forward To Meeting You Soon, Looking Forward To Seeing You In Business Writing

*

Số suất ăn dành riêng cho 70 ăn uống trong 30 ngày là : 70 x 30 = 2100 ( suất nạp năng lượng )

Số suất ăn dành riêng cho 70 ăn trong 6 ngày là : 70 x 30 = 420 ( suất ăn uống )

Số suất ăn còn lại là : 2100 - 420 = 1680 ( suất ăn uống )

Số gạo kia đủ ăn trong : 1680 : ( 70 - 10 ) = 28 ( ngày )

Sau khi nạp năng lượng được 6 ngày thì còn số ngày là:

30-6=24(ngày)

có tổng số gạo lúc đầu là:

70*30=2100(kg)

Sau khi ăn uống được 6 ngày thì còn số gạo là:

24*70=1680(kg)

Số gạo còn sót lại đủ ăn cho số tín đồ còn lại trong các ngày là:

1680:(70-10)=28(ngày)

Số gạo sót lại đủ cho đơn vị chức năng ăn thêm số ngày là:

28-24=4(ngày)

Đáp số:4 ngày.

Số phần ăn đã chuẩn bị là: 70 x 30 = 2100

Sau 6 ngày thì số phần ăn đã ăn uống là: 70 x 6 = 420

Số phần ăn uống còn lại: 2100 - 420 = 1680 

Số người còn lại là: 70 - 10 = 60  

Tổng số ngày ăn uống được là: 6 + 28 = 34

Số gạo còn lại đơn vị ăn uống thêm số ngày là: 34 - 30 = 4

Đáp số: 4 ngày

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo mang lại 70 người ăn uống trong 30 ngày. Sau khi ăn được 6 ngày thì 10 fan chuyển đi vị trí khác. Hỏi số gạo sót lại đó đơn vị chức năng ăn thêm được bao nhiêu ngày nữa so với dự kiến thuở đầu ?

Một đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị đủ gạo mang đến 70 người ăn trong 30 ngày. Sau khoản thời gian ăn được 6 ngày thì 10 người chuyển đi địa điểm khác. Hỏi số gạo còn lại đơn vị đó ăn thêm được từng nào ngày nữa? hiểu được mức nạp năng lượng của mọi người trong một ngày là như nhau

1 đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị đủ gạo mang lại 70 người nạp năng lượng trong 30 ngày.Sau khi ăn được 6 ngày thì 10 fan chuyển đi khu vực khác.hỏi số gạo sót lại đơn vị nạp năng lượng được thêm bao nhiêu ngày đối với dự kiến ban sơ ?

giải chi tiết giúp bản thân với.

 

Một đơn vị chức năng bộ đội sẵn sàng đủ gạo mang đến 70 ng` ăn trong 30 ngày.Sau lúc ăn đc 6 ngày thì 10 ng` đưa đi chỗ khác.Hỏi số gạo sót lại đó đơn vị được ăn thêm bn ngày nữa so với dự con kiến ban đầu?? ( MỨC ĂN CỦA MỖI NGƯỜI NHƯ NHAU ) 

Một đối kháng ị cỗ đội sẵn sàng gạo đến 70 người ăn trong 30 ngày. Sau khoản thời gian ăn được 6 ngày, có 10 người chuyển đi nơi khác. Hỏi số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa ? biết rằng khẩu phần ăn của mọi cá nhân là như nhau.

1 đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị đủ gạo mang lại 70 người ăn uống trong 30 ngày. Sau khi ăn được 6 ngày , có 10 fan được điều đi địa điểm khác. Hỏi số gạo còn sót lại đủ cho đơn vị ăn từng nào ngày nữa ( mức nạp năng lượng của mọi cá nhân như nhau)

Một đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị gạo đến 30 người nạp năng lượng trong 15 ngày , mức ăn mọi người trong một ngày la tương đồng . Sau khoản thời gian ăn được 3 ngày thì bao gồm 10 tín đồ chuyển đi nơi khác . Hỏi đơn vị chức năng đó ăn uống số gạo còn sót lại trong từng nào ngày ?

Một đơn vị bồ đội sẵn sàng gạo đủ mang lại 70 người ăn trong 30 ngày . Sau khoản thời gian ăn được 6 ngày , gồm 10 bạn chuyển đi khu vực khác . Hỏi số gạo đó đủ trong từng nào ngày nữa ,( hiểu được mức nạp năng lượng của từng người đồng nhất )

Một đơn vị chức năng bồ đội sẵn sàng gạo đủ mang đến 70 người nạp năng lượng trong 30 ngày . Sau khi ăn được 6 ngày , tất cả 10 tín đồ chuyển đi khu vực khác . Hỏi số gạo đó đủ trong bao nhiêu ngày nữa ,( biết rằng mức nạp năng lượng của mỗi người đồng nhất )