MỘT BỂ KÍNH NUÔI CÁ DẠNG HÌNH HỘP CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI 1 M CHIỀU RỘNG 50 CM CHIỀU CAO 60 CM

     
c) nút nước trong bể cao bằng3/4chiều cao của bể. Tính thể tích nước vào bể kia (độ dày kính không xứng đáng kể).


Bạn đang xem: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1 m chiều rộng 50 cm chiều cao 60 cm

*

c) Số lít nước có trong bể cá là: 300 x
*
= 225 (l)

Bạn ơi nhờ bạn giải giùm mình với , bản thân cảm ơn bạn: đơn vị Hải có một chiếc bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 0,8m chiều cao 0,6m. Tính : a) diện tích s kính dùng làm bể đó, biết bể không có nắp. B) Thể tích dòng bể đó. C) trong bể bao gồm bao nhiêu lít nước, biết mực nước cao bằng 2/3 độ cao bể (biết 1dm = 1 lít nước)

Bạn ơi nhờ bạn giải giùm bản thân với , bản thân cảm ơn bạn: đơn vị Hải có một cái bể nuôi cá hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1m, chiều rộng 0,8m độ cao 0,6m. Tính : a) diện tích kính cần sử dụng làm bể đó, biết bể không có nắp. B) Thể tích cái bể đó. C) trong bể gồm bao nhiêu lít nước, biết mực nước cao bởi 2/3 chiều cao bể (biết 1dm = 1 lít nước)


Xem thêm: Vua Nào Mặt Sắt Đen Xì Vua Nào Trong Thửa Hàn Vi Ở Chùa, Vua Nào Trong Thủa Hàn Vi Ở Chùa


Bạn ơi nhờ bạn giải giùm bản thân với , bản thân cảm ơn bạn: đơn vị Hải có một cái bể nuôi cá hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 1m, chiều rộng lớn 0,8m độ cao 0,6m. Tính : a) diện tích kính sử dụng làm bể đó, biết bể không tồn tại nắp. B) Thể tích dòng bể đó. C) trong bể có bao nhiêu lít nước, biết mực nước cao bằng 2/3 độ cao bể (biết 1dm = 1 lít nước)
Bạn ơi nhờ bạn giải giùm bản thân với , bản thân cảm ơn bạn: bên Hải có một cái bể nuôi cá hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 1m, chiều rộng 0,8m độ cao 0,6m. Tính : a) diện tích kính cần sử dụng làm bể đó, biết bể không có nắp. B) Thể tích mẫu bể đó. C) trong bể bao gồm bao nhiêu lít nước, biết mực nước cao bằng 2/3 chiều cao bể (biết 1dm = 1 lít nước)
Bạn ơi nhờ bạn giải giùm mình với , bản thân cảm ơn bạn: bên Hải có một cái bể nuôi cá hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1m, chiều rộng 0,8m chiều cao 0,6m. Tính : a) diện tích kính cần sử dụng làm bể đó, biết bể không có nắp. B) Thể tích chiếc bể đó. C) vào bể có bao nhiêu lít nước, biết mực nước cao bởi 2/3 độ cao bể (biết 1dm = 1 lít nước)

mk vote mang đến Nhi, hung123454, chị Phương nữa, chờ mk ra cau hỏi ai nhanh nhất tui vote một trong các 2 người
Xem thêm: Iot Tác Dụng Với Hồ Tinh Bột, Thí Nghiệm 4: Phản Ứng Của Tinh Bột Với Iot

Giới thiệu| câu hỏi thường gặp| Kiểm tra| Học nhưng chơi| Tin tức| phương pháp sử dụng| cơ chế bảo mật| Góp ý - liên hệ
*