MỘT ANKAN TẠO ĐƯỢC DẪN XUẤT MONOCLO

     

Câu 294337: Một ankan tạo nên dẫn xuất monoclo trong những số đó clo chiếm phần 33,33% về khối lượng. Phương pháp phân tử của ankan đó là:

A.

Bạn đang xem: Một ankan tạo được dẫn xuất monoclo

C4H10 

B. C3H8 

C.

Xem thêm: Công Thức Cấu Tạo Của C6H12 Có Bao Nhiêu Công Thức Cấu Tạo, Công Thức Cấu Tạo Của C6H12 Và Gọi Tên

C5H12

D.

Xem thêm: Bài Toán Cổ: Yêu Nhau Cau Sáu Bổ Ba, Ghét Nhau Cau Sáu Bổ Ra Làm Mười

C2H6


Đặt bí quyết của ankan là CnH2n+2

CnH2n+2+ Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl

Ta tất cả trong dẫn xuất monoclo thì clo chỉ chiếm 33,33% về khối lượng

(\% Cl = 35,5 over 14n + 36,5.100\% = 33,33\% Rightarrow n = ?)


Giải chi tiết:

Đặt bí quyết của ankan là CnH2n+2

CnH2n+2+ Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl

Ta gồm trong dẫn xuất monoclo thì clo chỉ chiếm 33,33% về khối lượng

(eqalign và \% Cl = 35,5 over 14n + 36,5.100\% = 33,33\% cr & Rightarrow 3550 = 466,62n + 1216,545 cr & Rightarrow 466,62n = 2333,455 cr và Rightarrow n = 5 cr )

→ cách làm phân tử của ankan là C5H12.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát