MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỒNG HÓA VÀ DỊ HÓA

     

- Tỉ lệ giữa đồng hoá với dị hoá trong khung người ở phần lớn độ tuổi và trạng thái khác nhau biến hóa như vậy nào?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


* So sánh đồng bộ và dị hóa:

- giống nhau: Đều xảy ra trong tế bào

- khác nhau:

Đồng hóa

Dị hóa

- Tổng hợp các chất hữu cơ 

- Tích luỹ năng lượng

- Phân giải những chất hữu cơ 

- giải hòa năng lượng

- quan hệ giữa đồng điệu và dị hóa:

+ sản phẩm của đồng bộ là vật liệu của dị hóa và ngược lại

+ vì đó, năng lượng được tích luỹ sinh hoạt đồng hoá sẽ được giải phóng trong quá trình dị hoá để cung cấp trở lại cho chuyển động tổng thích hợp của đồng hoá. Hai quá trình này trái ngược nhau, mâu thuẫn nhau dẫu vậy thống tốt nhất với nhau.

Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa

+ Nếu không tồn tại đồng hoá thì không tồn tại nguyên liệu đến dị hoá cùng ngược lại không tồn tại dị hoá thì không tồn tại năng lượng mang đến hoạt dộng đồng hoá.

Xem thêm: Nguyên Nhân Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế 1929 Đến 1933 Nguyên Nhân Hậu Quả

Tỉ lệ thân đồng hoá với dị hoá ở cơ thể (khác nhau vể độ tuổi và trạng thái) là không giống nhau và phụ thuộc vào vào:

- Lứa tuổi: Ở con trẻ em, khung người đang lớn, quá trình đồng hoá to hơn dị hoá, ngược lại ở người già, quy trình dị hoá lại to hơn đồng hoá.

Xem thêm: Cho Tam Giác Abc M Là Trung Điểm Của Bc. Trên Tia Đối Của Tia Ma Lấy Điểm E Sao Cho Me=Ma

- Vào thời khắc lao động, dị hoá lớn hơn đồng hoá, trái lại lúc ở đồng hoá dũng mạnh hơn dị hoá.