Lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga thơ

     

Lục Vân Tiên cứu vãn Kiều Nguyệt Nga (trích Hồi 3 “Truyện Lục Vân Tiên”)

Việt nam / Lớp 9 » Nguyễn Đình ChiểuNội dungVân Tiên ké lại bên đàng,Bẻ cây có tác dụng gậy nhằm mục tiêu làng xông vô.Kêu rằng: “Bớ đảng hung đồ,Chớ quen làm thói hồ đồ<1> sợ hãi dân.”Phong Lai<2> mặt đỏ phừng phừng:“Thằng nào dám cho tới lẫy lừng<3> vào đây.Trước gây vấn đề dữ tại mầy<4>,Truyền quân tư phía đậy vây bịt bùng.”Vân Tiên tả bỗng hữu xông<5>,Khác làm sao Triệu Tử phá vòng Đương Dang<6>.Lâu la tứ phía vỡ tan,Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay.Phong Lai trở chẳng kịp tay,Bị Tiên một gậy thác rày thân vong<7>.Dẹp rồi người quen biết kiến chòm om,Hỏi: “Ai tỉ ti ở trong xe này?”Thưa rằng: “Tôi thiệt người ngay,Sa cơ phải mới lầm tay hung đồ.Trong xe chật hạn hẹp khôn phô<8>,Cúi đầu trăm lạy cứu vãn cô tôi cùng.”Vân Tiên nghe nói đụng lòng,Đáp rằng: “Ta đã trừ cái lâu la.Khoan khoan ngồi đó chớ ra,Nàng là phận gái, ta là phận trai.Tiểu thơ con gái nhà ai,Đi đâu phải nỗi mang tai bất kì<9>?Chẳng xuất xắc tên bọn họ là chi?Khuê môn phận gái<10> việc gì cho đây?Trước sau chưa hãn dạ nầy<11>,Hai nữ ai tớ ai thầy nói ra?”Thưa rằng: “Tôi Kiều Nguyệt Nga,Con này tì tất<12> thương hiệu là Kim Liên.Quê nhà ở quận Tây Xuyên,
Cha làm tri bao phủ ở miền Hà Khê.Sai quân lấy bức thơ về,Rước tôi qua đó định bề nghi gia.Làm con đâu dám biện hộ cha,Ví dầu ngàn dặm đàng xa cũng đành.Chẳng qua là sự bất bình<13>,Hay vầy<14> cũng chẳng đăng trình<15> có tác dụng chi.Lâm nguy chẳng chạm mặt giải nguy,Tiết trăm năm cũng loại bỏ đi một hồi<16>.Trước xe cộ quân tử<17> tạm ngồi,Xin cho tiện thiếp lạy rồi đã thưa.Chút tôi<18> liễu yếu hèn đào thơ<19>,Giữa con đường lâm phải bụi dơ đã phần<20>.Hà Khê qua đó cũng gần,Xin theo thuộc thiếp đền rồng ơn mang lại chàng.Gặp trên đây đương dịp giữa đàng,Của chi phí chẳng có, bạc đãi vàng cũng không.Gẫm câu báo đức thù công<21>,Lấy bỏ ra cho phỉ<22> tấm lòng thuộc ngươi”.Vân Tiên nghe nói ngay thức thì cười:“Làm ơn há dễ trông fan trả ơn.Nay đà rõ đặng nguồn cơn,Nào ai tính thiệt so hơn làm gì.Nhớ câu loài kiến nghĩa bất vi<23>,Làm fan thế ấy cũng phi anh hùng”.

Bạn đang xem: Lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga thơ


<1> hồ đồ: lơ mơ ko rõ, thiếu căn cứ rõ ràng. Ở trên đây chỉ thói làm cho càn, không chính đáng.<2> Phong Lai: thương hiệu của kẻ cầm đầu bầy cướp.<3> Lẫy lừng: vang dội, lừng danh, mọi nơi số đông biết. Ở đây sử dụng nghĩa cổ, tức là dữ dội, hung hăng tạo sự.<4> Mầy: mi (tiếng miền Nam).<5> Tả đột nhiên hữu xông (hữu xung): tiến công vào mặt trái, xông thẳng bên phải, ý nói thế dữ thế chủ động tung hoành lúc lâm trận.<6> Triệu Tử phá vòng Đương Dang (Đương Dương): Triệu Vân, tên chữ là Tử Long, một tướng trẻ em của giữ Bị thời Tam Quốc. Khi lưu giữ Bị bị quân Tào tấn công đuổi, chạy đến Đương Dương (nay ở trong tỉnh hồ nước Bắc, Trung Quốc), đề nghị bỏ cả bà xã con chạy về phía nam. Triệu Vân 1 mình phá vòng vây của Tào Tháo, bảo đảm A Đẩu, con bé dại của lưu lại Bị.<7> Thân vong: ý nói chết bỏ mình (thân: thân xác, vong: mất).<8> Khôn phô: khó khăn nói, khó khăn mà phân bua được hết.<9> có tai bất kì: bất ngờ, thình lình gặp tai nạn.<10> Khuê môn: cửa ngõ phòng của tín đồ con gái. Khuê môn phận gái: phận bọn bà con gái ở vùng phòng the, ko đi ra ngoài – theo luân lí phong loài kiến ngày xưa.<11> chưa hãn dạ này (tiếng miền Nam): lòng này chưa tỏ, chưa biết chắc hẳn rằng (hãn: rõ)<12> Tì tất: đầy tớ gái.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 3: Viết Đoạn Văn Về Ngày Đầu Tiên Đi Học ❤️️ 15 Mẫu Hay

<13> Sự bất bình: việc không bình thường, không may xảy ra ngoài ý mong muốn của mình, ý nói ngạc nhiên bị bầy cướp bắt.<14> xuất xắc vầy (tiếng miền Nam): biết như vậy này.<15> Đăng trình: lên lối đi xa.<16> Ý cả câu: dòng trinh tiết, phẩm giá mà người con gái giữ gìn cả một đời tự dưng chốc bị phá hỏng.<17> Quân tử: tiếng người thiếu nữ tôn điện thoại tư vấn người đàn ông có tài, gồm đức thời xưa.<18> Chút tôi: chiếc tôi nhỏ bé, một biện pháp nói khiêm tốn để chỉ mình khi xưng hô với những người khác.<19> Liễu yếu hèn đào thơ: nói thể hóa học của thiếu nữ mềm mại, yếu đuối ớt.<20> Đã phần: đang là phần của tôi, ý nói giữa đường gặp phải lũ cướp, lâm vào hoàn cảnh xấu.<21> Báo đức thù công: báo trả ơn đức, đền rồng đáp công lao.<22> Phỉ: thoả đáng, xứng đáng, thoả lòng.

Xem thêm: A Đứng Một Mình Nên Hay Không Nên, Cách Viết Văn Nghị Luận Xã Hội

<23> kiến nghĩa bất vi: thấy bài toán nghĩa ko làm. Cả nhì câu thơ ý nói thấy bài toán nghĩa mà làm lơ không làm cho thì không phải là bạn anh hùng.