BÀI 16: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ( 1921

     

Bài 16: Liên Xô tạo ra chủ nghĩa buôn bản hội (1921 - 1941)

I. Lý thuyết

1. Cơ chế kinh tế mới và công việc khôi phục kinh tế tài chính (1921 - 1925)

* hoàn cảnh lịch sử:

- Sau 7 năm cuộc chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị hủy diệt nghiêm trọng.

Bạn đang xem: Bài 16: liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1921

- tình hình chính trị không ổn định. Những lực lượng phản giải pháp mạng điên loạn chống phá khiến bạo loàn ở những nơi.

- chính sách cộng sản thời chiến sẽ lạc hậu kìm hãm nền kinh tế, khiên quần chúng. # bất bình.

=> Nước Nga Xô viết rơi vào tình thế khủng hoảng.

- tháng 3/1921 Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện cơ chế mới bởi Lê-nin đề xướng.

* Nội dung:

- vào nông nghiệp phát hành thuế nông nghiệp.

- trong công nghiệp: công ty nước khôi phục công nghiệp nặng, tứ nhân hóa những xí nghiệp sản xuất dưới trăng tròn công nhân. Khuyến khích nước ngoài chi tiêu vào nước Nga.

=> thực ra là gửi nền kinh tế do công ty nước sản phẩm hiếm sang nền tài chính hàng hóa các thành phần vì nhà nước kiểm soát.

* chức năng - ý nghĩa

- Thúc đẩy kinh tế tài chính quốc dân chuyển biến rõ rệt, giúp quần chúng Xô viết vượt qua khó khăn, kết thúc khôi phục kinh tế.

- Là bài xích học đối với công cuộc kiến tạo của một vài nước thôn hội công ty nghĩa.

* Liên bang Xô viết thành lập

- mon 12/1922 Đại hội Xô viết toàn Nga đã tuyên bố ra đời Liên Bang cộng hòa xã hội công ty nghĩa Xô viết (Liên Xô)

- có 4 nước cộng hòa, cho năm 1940 bao gồm thêm 11 nước.

*

II. Công cuộc sản xuất chủ nghĩa làng hội sinh sống Liên Xô (1925 – 1941)

* trong công nghiệp: tiến hành công nghiệp hóa làng mạc hội chủ nghĩa.

Xem thêm: Công Thức Tính Năng Lượng Ion Hóa, Năng Lượng E, Ion Hóa

- Sau việc làm khôi phục tài chính Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp & trồng trọt lạc hậu. Kinh tế tài chính bị bao vây, kỹ thuật, thiết bị chịu ảnh hưởng nước kế bên Đảng cộng sản đưa ra nhiệm vụ công nghiệp hóa làng mạc hội công ty nghĩa.

- Mục đích: Đưa Liên Xô trở nên một nước công nghiệp bao hàm ngành công nghiệp công ty chốt.

- Biện pháp:

+ Ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nặng.

+ có mục tiêu ví dụ cho từng kế hoạch dài hạn (1928 - 1932) cùng (1933 - 1937).

- Kết quả: Năm 1937 sản lượng công nghiệp chỉ chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.

+ vào nông nghiệp: Ưu tiên bè bạn hóa nông nghiệp, gửi 93% số nông hộ với 90% diện tích s đất canh tác vào nền nông nghiệp trồng trọt tập thể hóa.

* văn hóa - giáo dục: thanh toán giao dịch nạn mù chữ, cải tiến và phát triển mạng lưới giáo dục và đào tạo phổ thông, thịnh hành tiểu học trong cả nước, phổ cập trung học cửa hàng thành phố.

* xóm hội: Cơ cấu giai cấp thay thay đổi xã hội chỉ với 2 ách thống trị lao rượu cồn là công nhân, nông dân với trí thức thôn hội.

- từ năm 1937 Liên Xô tiếp tục thực hiện planer 5 năm lần ba, sang tháng 6/1941 Đức tiến công Liên Xô, công cuộc xây cất chủ nghĩa buôn bản hội bị gián đoạn.

* quan hệ tình dục ngoại giao của Liên Xô

- Liên Xô đã từng bước xác lập quan hệ giới tính ngoại giao với một số trong những nước láng giềng châu Á, châu Âu.

Xem thêm: Bệnh Phêninkêtô Niệu Ở Người, Bệnh Phenylketo Niệu Có Biểu Hiện Gì

+ Năm 1933 để quan hệ ngoại giao với Mĩ.

Xem tiếp: định hướng sử 8 bài xích 17: Châu Âu giữa hai trận chiến tranh trái đất (1918 - 1939)