LÃNH ĐỊA PHONG KIẾN

     

B. Vùng đất rộng lớn của các tướng lĩnh quân sự

C. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến

D. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa cùng nông nô.

Bạn đang xem: Lãnh địa phong kiến

Lời giải

Đáp án: C

Giải thích chi tiết

* Lãnh địa phong kiến:là một đơn vị bao gồm trị cùng kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu.

* Đời sống ghê tế vào lãnh địa:

- Lãnh địa là cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất chất tự nhiên, tự cấp, tự túc, không tồn tại sự trao đổi bán buôn với mặt ngoài.

- Nông nô là người sản xuất chính trong số lãnh địa. Họ bị gắn chặt với ruộng đất với lệ thuộc vào lãnh chúa.

* Đời sống chủ yếu trị vào lãnh địa:

- Mỗi lãnh địa là một đơn vị thiết yếu trị độc lập.

- những lãnh chúa có quyền cai trị lãnh địa của mình như một ông vua, tất cả quân đội, toà án, pháp luật riêng, chế độ thuế khoá, tiền tệ riêng, có chế độ thuế khóa, tiền tệ, cân nặng đong đo lường riêng.

- Một số lãnh chúa lớn còn buộc đơn vị vua ban cho doanh nghiệp quyền “miễn trừ” ko can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa. Như vậy, công ty vua thực chất cũng là một lãnh chúa lớn.

Xem thêm: Màn Hình Thuộc Bộ Phận Nào Sau Đây Thuộc Bộ Nhớ Ngoài? A Những Bộ Phận Nào Sau Đây Thuộc Máy Tính

- trong số lãnh địa, lãnh chúa sống cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa. Họ sống sung sướng bên trên sự bóc lột sơn thuế và sức lao động của nông nô.

*

Kiến thức mở rộng

1. Khái niệm lãnh địa phong kiến.

-Phong kiếnlà cấu trúc xóm hội xoay quanh những mối quan hệ xuất phạt từ việc sở hữu đất đai để đổi lấy lao động. Tạichâu Âu, chế độ này là một tổng hợp những tục lệ pháp luật và quân sự nở rộ vào giai đoạn từthế kỷ 9tới15.

-Về mặt thuật ngữ, chế độphong kiến(phong tước, kiến địa) là một từ gốc Hán-Việt:封建, xuất phạt từ hệ tư tưởng bao gồm trị thờiTây Chu,Trung Quốc. Vào thời này, vua Chu ra chế độ đem đất đai phong cho bà bé để kiến lập những nước chư hầu gọi là "phong kiến thân thích". Do chế độ này giống chế độ phong đất mang đến bồi thần ởChâu Âunên người ta đã dùng chữ "phong kiến" để dịch chữféodalitétừ tiếng Pháp. Mặc dù vậy cả hai chữ này chỉ mới phản ánh hình thức phân phong đất đai chứ chưa phản ánh bản chất của chế độ đó. Trong những ngôn ngữ châu Âu,féodalitébắt nguồn từ chữfeodtrongtiếng Latinhnghĩa là "lãnh địa phụ vương truyền nhỏ nối".

-Phong kiến phản ánh hình thức truyền nối với chiếm hữu đất đai củachế độ quân chủthời xưa, vào thờiquân chủ siêng chế. Trong nhiều trường hợp, những thời kỳquân chủtrước tê cũng được gọi là thời kỳ phong kiến. Tuy nhiên, trong thời hiện tại, thể chế về chế độ quân chủ thời nay là chế độquân chủ lập hiến, cho nên phong kiến chỉ phản ánh một giai đoạn, một thời kỳ giỏi là một hình hài của chế độ quân chủ.

Xem thêm: Cách Đánh Số Thứ Tự Trong Bảng Word 2007, 2010, 2013 Chi Tiết

- Lãnh địa là một quần thể đất rộng lớn: ở đó bao gồm cả đất trồng trọt. Trong quần thể đất của lãnh chúa gồm những lâu đài, dinh thự, công ty thờ, công ty kho, chuồng trại... Bao gồm hào sâu, tường cao, tạo thành những pháo đài kiên cố.