Làm Việc Với Tệp Trong Pascal

     
Tệp là một trong dãy các phần tử cùng giao diện được sắp xếp một biện pháp tuần tự. Tệp dữ liệu được tàng trữ ở bộ lưu trữ ngoài dưới một tên nào đó.

Bạn đang xem: Làm việc với tệp trong pascal


Tệp tập thích hợp trong nó một số bộ phận dữ liệu tất cả cùng cấu tạo giống như mảng mà lại khác mảng là số phần tử của tệp không được xác định.
1. Tệp văn bản:Dùng để tàng trữ dữ liệu dưới dạng các ký trường đoản cú của bảng mã ASCII, những ký từ bỏ này được lưu giữ thành từng dòng, độ dài các dòng rất có thể khác nhau. Lấy ví dụ 2008 (kiểu word) lúc ghi vào tệp văn bản cần 4 Byte (không đề xuất 2 Byte).
3. Tệp ko kiểu: Tệp không kiểu là 1 loại tệp không cần cân nhắc kiểu tài liệu ghi trên tệp. Tài liệu ghi vào tệp không bắt buộc chuyển đổi.
 Tác dụng lớn nhất của kiểu dữ liệu tệp là ta rất có thể lưu trữ những dữ liệu nhập vào từ keyboard và các tác dụng xử lý trong bộ nhớ lưu trữ RAM ra tệp nhằm dùng nhiều lần.
– Định nghĩa thứ hạng tệp với từ bỏ khóa tệp tin OF vào phần mô tả kiểu sau trường đoản cú TYPE, tiếp theo sau là khai báo biến chuyển tệp vào phần khai báo biến.

Xem thêm: Vòng Tròn Lượng Giác Trong Vật Lý 12, Phương Pháp Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12


TypeArr = array<1..100> of integer; dinh nghia có ArrTArr = file of Arr; dinh nghia tep TArr teo cac phan tu la với ArrTStr = file of String<50>; tep TStr co cac phan tu la chuoi co vị dai 50 ky tuSinhVien = RecordMsv, Hoten : String<50>;Diem : real;end;TSv = tệp tin of SinhVien; tep TSv gom cac phan tu la kieu SinhVienVarT1 : TArr;T2 : TStr;T3 : TSv;Định nghĩa trực tiếp trở nên kiểu tệp vào phần khai báo biếnVarT4 : tệp tin of array<1..100> of real;T5 : file of SinhVien;1. Nhập xuất cùng với tệp văn bảnTruy nhập vào tệp được gọi là nhập dữ liệu vào tệp, khắc ghi dữ liệu trên thiết bị nhớ ngoài, đọc tài liệu đó ra màn hình hiển thị hoặc thứ in và cách xử lý nó.

Trước khi thao tác với tệp chúng ta cần sử dụng giấy tờ thủ tục assign(bientep, tentep). Thủ tục này nhằm mục đích gán một tập tin bên trên đĩa (tentep) đến Tên biến đổi tệp trong RAM (bientep).

Mở tệp mới để ghi:

Assign(bientep, tentep);Rewrite(bientep);Thủ tục Rewrite tạo một tập tin bên trên đĩa mang tên đã gán mang đến Tên đổi thay File bởi lệnh gán Assign đồng thời mở tập tin đó ra nhằm truy xuất dữ liệu.Khi mở tập tin bởi lệnh Rewrite trường hợp trên đĩa đã tất cả tập tin trùng cùng với tên chúng ta đặt thì tập tin bên trên đĩa sẽ ảnh hưởng xoá thế vào đó là một tập tin trống mà bạn đã gán tên cho Tên đổi mới File. Nên bạn cần cảnh giác khi mở tập tin bằng lệnh Rewrite.

Assign(bientep, tentep);Append(bientep);Mở tệp để đọc dữ liệu:Assign(bientep, tentep);Reset(bientep);Chú ý: khi mở một tập tin bởi lệnh Reset ví như tập tin không có trên đĩa sẽ gây ra lỗi.


Cuối cùng, ta yêu cầu đóng tệp bằng thủ tục:

CLOSE(bientep);
Thủ tục này chuyển câu chữ trong bộ lưu trữ vào tập tin trên đĩa đồng thời đóng tập tin lại giải toả bộ nhớ lưu trữ dành cho biến đổi tập tin. Những tập tin khi sẽ mở nếu không đóng lại vẫn mất các dữ liệu truy xuất trên Tên trở thành File.

Xem thêm: Top 5 Bài Thuyết Minh Về Cái Bánh Chưng Ngày Tết ❤️️ 20 Bài Hay Nhất


Việc xuất nhập dữ liệu trên đổi thay File gồm kiểu chỉ được tiến hành như sau:– Ðọc tài liệu từ tập tin dùng thủ tục Readln(bientep,bien);– Ghi tài liệu vào đĩa: dùng thủ tục Writeln(bientep,bien);Ví dụ:

uses crt;var t : Text; str : string;BEGIN clrscr; assign(t, "inputText.txt"); gan ten bien tep mang đến tep rewrite(t); mo tep de ghi du lieu writeln(t, "nguyenvanquan"); writeln(t, "7826"); reset(t); mo tep de doc du lieu writeln("Data of tệp tin inputText.txt:"); trong khi bé tro tep chua den cuoi tep thi cu doc while not eof(t) vì chưng begin readln(t, str); writeln(str); end; append(t); mo tep de ghi them du lieu writeln(t, "test"); close(t); reset(t); writeln; writeln("Data of file inputText.txt after change:"); trong khi bé tro tep chua den cuoi tep thi cu doc while not eof(t) do begin readln(t, str); writeln(str); end; close(t); dong tep readln;END.

*